YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
"Atamalar yapılmayacak"
Sağlık Bakanlığı'ndan 4/B sağlıkçalrına kötü ahber geldi. Halen üniversite hastenlerinde görevli olan ya da istifasının üzerinden 1 yıl geçmemiş olan 4/B'lilerin atamaları yapılmayacak...
"Atamalar yapılmayacak"
06 Temmuz 2010 / 12:09 Güncelleme: 06 Temmuz 2010 / 12:12

Sağlık Bakanlığı, halen üniversite hastanelerinde görevli olan ya da bu kurumlardan istifasının üzerinden bir yıldan az süre geçen 4/B'li sağlıkçılardan, KPSS sonucuna göre son kurada bakanlık hastanelerine yerleştirilenlerin atamasının yapılamayacağını bildirdi.

Bunun üzerine Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'ndan ''Bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için düzenleme yapılması'' talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı hastanelerine yerleştirmeleri yapılan söz konusu sağlıkçılara ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün genelgesinde, ''İlgili yasaya göre, istisnai durumlar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin bir yıl geçmeden kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceğinin hüküm altına alındığı''na dikkat çekildi.

Bu çerçevede, söz konusu atamalara ilişkin tercih kılavuzunda, ''Tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile aynı kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerektiği'' hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Bu nedenle üniversite hastaneleri dahil, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 4/B'li olarak çalışırken Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli personel statüsüne yerleştirilenlerin, hizmet sözleşmelerini tek taraflı feshetmeleri halinde bakanlık bünyesinde istihdam edilemeyeceği belirtildi. Aynı durumun, sözleşme fesih tarihleri üzerinden bir yıl geçmeyenler için de geçerli olduğu kaydedildi.


-''MAĞDURİYET GİDERİLSİN''-


Bunun üzerine Türk Sağlık-Sen, söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi için düzenleme yapılması istemiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Genel Başkan Önder Kahveci ve Genel Sekreter Zafer Yıldırım imzalı başvuruda, muhtelif üniversite hastanelerinin emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli statüde görev yapan personelden, KPSS–2010/5 sonucuna göre Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapıldığı hatırlatıldı.

Tercih kılavuzunda, ''Halen Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalışanların bu pozisyonlar için tercih yapamayacakları'' hükmü bulunmasına rağmen, kılavuzda böyle bir sınırlamanın öngörülmediği üniversite hastanelerindeki personelden başvuruda bulunup ataması yapılanlar olduğu ifade edildi.

Ancak, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün genelgesi uyarınca bu personelin atamasının yapılmadığı kaydedilen başvuruda, şöyle denildi:

''Bu itibarla, muhtelif üniversite hastaneleri emrinde Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli statüde görev yapan personelden KPSS 2010/5 sonuçlarına göre başvurusu kabul edilerek Bakanlığınız 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilenlerin göreve başlatılmaları yönünde gerekli düzenlemenin yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda gereğini önemle arz/rica ederiz.'' (A.A.)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler