YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Askeri Yargıtay şaşırttı
Askeri Yargıtay şaşırttı
10 Şubat 2010 14:07
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, sivillerin askeri mahkemelerde yagılanmasının önünü kapadı

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin askere sivil yargı yolunu kapayan kararının ardından çok önemli bir karara imza atta. Askeri Yargıtay, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önünü kapadı. Askeri Yargıtay, 28 Şubat'ın sembol isimlerinden onbaşı Kadir Sarmusak ile dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'nun askeri mahkemede yargılandığı davanın benzeri konularda sivil mahkemeleri adres gösterdi.

4 Şubat 2010 tarihinde toplanan Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 'sivillerin asker kişilerle müştereken veya tek başlarına işledikleri suç, Askeri Ceza Kanunu'nda yer alsa dahi yargılama görevinin sivil mahkemelere ait olacağına' karar verdi. 3'e karşın 10 oyla kabul edilen karar, yazılarak askeri mahkemelere gönderilecek.

Askeri Yargıtay Başkanı da olumlu yönde oy kullandı. Kararın yazılıp mahkemelere gönderilmesinin ardından sivillerin askeri mahkemelerde yargılandığı davaların sivil mahkemelere gönderilmesi bekleniyor.

Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanı'nın başkanlığında, ikinci başkan, daire başkanları kararına itiraz edilen veya direnilen daire hariç olmak üzere dairelerden ikişer üyenin katılması ile kuruluyor. Başkanın kurula katılmaması halinde, ikinci başkan kurula başkanlık ediyor.

Askere gitmemek için çürük raporu alanlar ile bu kişilere rapor temin eden 32 kişinin yargılandığı davada sivillerin dosyalarının askeri mahkemeden sivil mahkemeye verilmesi bekleniyor. İlk duruşmada avukatların da bunu talep edeceği ifade ediliyor.

Daha önceki duruşmalarda avukatların talepleri, mahkemece şu gerekçeyle reddediliyordu: "Her ne kadar bu dosyada yargılanan sivil kişiler açısından mahkememizin görevsizlik kararı vermesi talep edilmiş ise de 30.09.2009 tarihinde mahkememizce bu konuda karar verildiğinden ve bu karardan itibaren bugüne kadar yasal mevzuat ve mahkememizi bağlayacak nitelikte içtihatlarda bir değişiklik olmadığı…"

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Nurettin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 97 kişinin 'askerlikten kurtulmak için hile yapmak ve buna iştirak etmek' suçlarından yargılandığı dava da Yargıtay'da görülmeyi bekliyor. Bu kararın ardından davanın bozulabileceği kaydediliyor. (Cihan)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler