YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Anayasanın Kur'an'a uygun hale getirilmesi gerekiyor
Gazeteci - Yazar Faruk Köse, "Müslümanın düsturu Kur’an’dır. O halde müslümanın anayasası da, yasaları da Kur’an’a uygun olmalı; Türkiye”yi “yeniden inşa” etmek için toplumdan onay isteyenler de bu hususu muhakkak dikkate almalıdır" dedi.
Anayasanın Kur'an'a uygun hale getirilmesi gerekiyor
18 Mart 2015 / 16:20 Güncelleme: 18 Mart 2015 / 16:48

İşte Faruk Köse'nin Yeni Akit'te yayınlanan "Kur'an ve Anayasa" başlıklı yazısı:

Müslümanın düsturu Kur’an’dır. O halde müslümanın anayasası da, yasaları da Kur’an’a uygun olmalı; “halkı müslüman olan Türkiye”yi “yeniden inşa” etmek için toplumdan onay isteyenler de bu hususu muhakkak dikkate almalıdır.

İşe “anayasa”dan ve “anayasal düzen”den başlamak lazım. Anayasanın Kur’an’a uygun hale getirilmesi için, önce anayasadaki Kur’an’a aykırı hükümleri değiştirmek gerekiyor.

“Anayasada Kur’an’a aykırı hükümler mi var?” diyen olursa, bilsin ki anayasa tümüyle Kur’an’la çelişiyor. İşte size bazı örnekler:

Kur’an’a göre “ölümsüz ve eşsiz olan Allah’tır”; Anayasaya göre “Atatürk”tür.

Kur’an’a göre “hayat Allah’ın hükümlerine göre düzenlenmelidir” ve “üstün olan ilahi kanunlardır”; Anayasaya göre “Devlet ve toplum hayatı, Atatürk ilke ve inkılaplarına göre düzenlenir” ve “üstünlük anayasa ve kanunlardadır.”

Kur’an’a göre “Allah’ın hükümleri ilelebed geçerli, hakim ve hükmedendir ve tüm insanlık, İslam medeniyetine ulaşmakla yükümlüdür”; Anayasaya göre “Türkiye Cumhuriyeti ilelebed var olacaktır ve çağdaş medeniyet düzeyine çıkmak azmindedir.”

Kur’an’a göre “Allah’ın idaresi mutlak üstündür” ve “hakimiyet ancak Allah’ındır”; Anayasaya göre “Millet iradesi mutlak üstündür” ve “hakimiyet kayıtsız şartsız Türk milletinindir.”

Kur’an’a göre “Allah’ın vahiy düzeninin hakim olduğu otoritede, idareciler hiçbir zaman ilahi emir-yasak hudutlarının dışına çıkamazlar”; Anayasaya göre “millet adına egemenlik yetkisini kullanan hiçbir kurum ve kuruluş, anayasada gösterilen demokrasi ve hukuk düzeninin dışına çıkamaz.”

Kur’an’a göre “Kur’an’a muhalif her fikir ve mülahaza, Kur’an’a aykırı her hal ve tavır reddedilir, hiçbir değeri yoktur ve koruma görmez”; Anayasaya göre “Atatürk milliyetçiliğine, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olmayan hiçbir şey, hiçbir düşünce ve mülahaza koruma görmez, reddedilir.”

Kur’an’a göre “Din demek, aynı zamanda devlet demektir, siyaset demektir ve dinsiz devlet olmaz”; Anayasaya göre “Laiklik esastır, din, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karışamaz.”

Kur’an’a göre “İslam’a karşı savaşanlarla dost olunmaz, onlarla barış içinde bulunulamaz ve İslam’ın hakimiyetine girinceye kadar onlarla savaşılır”; Anayasaya göre “yurtta ve cihanda sulh esastır.”

Kur’an’a göre “Allah Kur’an’ı koruyacaktır; tüm müslümanlar Kur’an’ın hükümlerini sahiplenmekle, hayatına ve bütünüyle hayata hakim kılmakla mükelleftir”; Anayasaya göre “Anayasa, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine, korunması için emanet ve tevdi edilmiştir.”

Kur’an’a göre “Demokrasi ve laiklik şirktir, küfürdür ve küfrün her çeşidi reddedilir”; Anayasaya göre “Demokrasi ve laiklik devletin temel esaslarındandır.”

Kur’an’a göre “devlet dinsiz olamaz” ve “devletin idari, siyasi, hukuki, içtimai vb. tüm yapılarında İslam’ın hükümleri hakimdir”; Anayasaya göre “Devletin dini olamaz” ve “Din kuralları devletin idari, siyasi, hukuki, içtimai vb. yapısında geçersizdir.”

Kur’an’a göre “müslümana ve kâfire aynı kanunlar uygulanamaz; bunlar birbirine eşit değillerdir” ve “Müslümanın ve kafirlerin hakları ve vazifeleri aynı değildir, eşit değildir”; Anayasaya göre “Devlet hangi dinden olursa olsun, herkese aynı kanunları uygular, herkes eşittir” ve “Devlet herkese eşit hak ve vazifeler verir.”

Kur’an’a göre “kanun koyma yetkisi yalnızca Allah’ındır” ve “hakimiyetin ve kanun koymanın esası, sınırları vahiyle belirlenir”; Anayasaya göre “kanun koyma yetkisi yalnızca TBMM’nindir” ve “kanunları ve hakimiyetin sınırlarını, esasını Anayasa belirler.”

Kur’an’a göre “kanunlar Kur’an’a uygun olmalıdır; suç ve cezaların esaslarını ve suç ve cezaları ancak ilahi irade belirler”; Anayasaya göre “suç ve cezaları ve bunların esaslarını ancak Anayasaya uygun kanunlar koyar.”

Kur’an’a göre “Allah’tan başka hiç kimse, serbest bırakma ve yasaklama hudutları tayin edemez, bu konuda esaslar koyamaz”; Anayasaya göre “yasak-serbest sınırlarını ve esaslarını Anayasa koyar.”

Kur’an’a göre “sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki düzen İslam’a göre olmalıdır”; Anayasaya göre “sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki düzenin din esaslarına dayandırılması yasaktır, suçtur.”

Kur’an’a göre “gençlik, ilahi hükümler doğrultusunda, Allah’ın ortaksız ve mutlak hakimiyetine inanan ve Şeriat’a göre yaşayanlar olarak yetiştirilmelidir”; Anayasaya göre “gençler, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve dinsiz devleti korumak anlayışı ile yetiştirilirler.”

Kur’an’a göre “tağutların ilke ve icraatları, önderlik ve otoriteleri reddedilir”; Anayasaya göre “Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalınacaktır.”

Kur’an’a göre “tağutun huzurunda, tağutun mahkemelerinde, tağutun kanunları ile muhakeme olunmaz”; Anayasaya göre “mahkemeler Allah’ın yasalarına göre değil, insan yapımı kanunlara göre karar verir.”

Bunlar, mevcut anayasanın Kur’an’ın mesajına aykırı düştüğü hususlardan birkaç örnek.

“Yeni Türkiye”yi inşa etmek isteyenlerin dikkatlerine arz olunur.

Etiketler:
13:52
 // beşer
Bir insan sahibinin kurallarıyla yönetilmek istemiyorsa ne işe yarar....
19 Mart 2015 13:52
KISACASI!!(2)
 // Halîme Gözüpek
Kafalar iz'ândan, kalbler de îmân'dan boş olunca, o boşluğu zırvalamak doldurur!!! ...
19 Mart 2015 Perşembe 02:28
O ZAMAN...
 // Halîme Gözüpek
Kur'an-ı Kerim, Yüce ALLAH tarafından bize lûtfedildiğine göre, yeni anaYasa'ya ne gerek!!...
19 Mart 2015 Perşembe 01:34
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler