YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret!
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin HSYK'ya ilişkin iptal başvurusunu reddetti.
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret!
21 Şubat 2014 / 22:00 Güncelleme: 22 Şubat 2014 / 08:46

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin HSYK Kanununda yapılan değişiklikle ilgili başvurusunu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kanununda öngörülen dava açma sürelerine uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Başvurunun reddine ilişkin kararının gerekçesi, Anayasa Mahkemesi internet sitesinde yayınlandı. 

Buna göre, 6524 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin yok hükmünde olduklarının tespitine ya da şekil ve esas bakımından iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılan iptal davasının, Anayasa'nın 148. ve 151. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 37. maddesinde öngörülen dava açma sürelerine uyulmaması ve dava konusu kuralların bu aşamada Anayasaya uygunluk denetiminin yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle incelenmeksizin reddine karar verildiği bildirildi. 

Anayasa'nın 148. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenliyor. Anayasa'nın 151. maddesi ise "Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer" hükmünü içeriyor. 

6216 sayılı Kanun'un iptal davası açma süresini düzenleyen 37. maddesi de "Anayasa değişiklikleri ile kanunların şekil yönünden Anayasaya aykırılıkları iddiası ile doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmi Gazetede yayımlanmalarından başlayarak on gün, kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belli madde ve hükümlerinin şekil ve esas, kanunların ise sadece esas yönlerinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmi Gazetede yayımlanmalarından başlayarak altmış gün sonra düşer" düzenlemesini içeriyor.

ya bunların hukuku bilgisi bu kadar
 // mehmet pekmez
ben bir vatandaş olarak bunu biliyorumda CHP de ki hukukcular bunu bilmiyorsa gitsin pazarda limon satsın utanmadan muhalefetim diye bu miletin karşısına cıkmasın ya siz bu mileti aptalmı sanıyorsunuz bu miletin hakını savunmak istiyorsanız önce hukuka siz uyun aklınızı başınıza toplayın bu ülkenin güçlü bir muhalefete ihtiyacı var ahlaksız hukuksuz çarkçı kemallere deyil dürüst namuslu halk için çalışan maşaını helal kazanan kemallere ihtiyaç var akılı olun akılı...
22 Şubat 2014 Cumartesi 02:18
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler