YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi, iptal istemine ilişkin ilk incelemesini tamamladı
Anayasa Mahkemesi, iptal istemine ilişkin ilk incelemesini tamamladı
Anayasa Mahkemesi, iptal istemine ilişkin ilk incelemesini tamamladı
29 Ocak 2009 / 12:52 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135. maddesinde yer alan ve "hakim veya cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişimin tespit, dinlenme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine" izin veren hükmün iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.


Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi, kanunun 135. maddesinin 5353 sayılı yasanın 17. maddesiyle değiştirilen 1 ve 3. fıkralarının iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.


Yüksek Mahkeme, iptal istemine ilişkin ilk incelemesini tamamladı.


Heyet, dosyada bir eksiklik bulmayarak iptal istemini esastan incelemeye karar verdi.


İptali istenen 1. fıkra, "Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespit, dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine" olanak sağlıyor. Bu fıkraya göre, Cumhuriyet savcısı kararını derhal hakimin onayına sunmakla ve hakim de kararını en geç yirmidört saat içinde vermekle hükümlü kılınıyor. Sürenin dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılıyor.


İptali istenen 3. fıkra ise şöyle:


"Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hakim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir."


Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirleyeceği bir tarihte esastan inceleyecek.


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler