YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi başkan ve Üyelerinin nasıl soruş
Anayasa Mahkemesi başkan ve Üyelerinin nasıl soruş
Anayasa Mahkemesi başkan ve Üyelerinin nasıl soruş
28 Ağustos 2008 / 13:13 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Anayasa Mahkemesi başkan ve Üyelerinin nasıl soruşturulup yargılanacakları Mahkemenin Kurulu) ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'un 55.maddesiyle, Anayasa Mahkemesi İtüzüğü'nün 24. maddesinde şöyle düzenleniyor:


MAHKEME KARARINA BAĞLI


Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlarla şahsi suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesi'nin kararına bağlıdır. Buna göre Savcı Zekeriya Öz'ün ifadeye karar vermesi halinde bunun için Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na başvurması gerekecek. Başkan, gereken hallerde işi Anayasa Mahkemesine götürmeden önce bir üyeye ön inceleme de yaptırılabilir.


ÜÇ SORUŞTURMACI - Anayasa Mahkemcsi'nce, soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapmak, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre gereken kararı vermek ve sözkonusu Kanunun sorgu hakimine tanıdığı yetkileri kullanmak üzere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun işlem ve kararları kesindir.


YÜCE DİVAN VEYA YARGITAY Soruşturma Kurulu, kamu davasının açılmasına gerek görmezse evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. Yapılan soruşturma kamu davasının açılmasını haklı göstermeye kafi ise iddianame düzenleyerek bu davayı açar ve görevle ilgili suçlarda Yüce Divan'a, şahsi suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere, dosyayı, Başkanlık aracılığıyla Yargıtay Başsavcılığı'na gönderir.


SUÇÜSTÜ HALİ HARİÇ Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere tabidir. (Bu durumda CMK hükümleri işletilecek. Osman Paksüt'e sorgu kararı verildiğinde ssuç ağır cezayı gerektiren suçüstü hali kabul edilirse bu durumda CMK 250. madduyarınca doğrudan hazırlık soruşturması yapabilecek.


EMSAL YARGITAY ÜYESİ Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsi suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarına ilişkin hükümler (Yani izin sistemi öngören Yargıtay Kanunu) uygulanır.


TARAF

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler