YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
"Ak-Saray ile uğraşacaklarına Ayasofya'yı açsınlar"
Mimarlar Odası tarafından Ak-Saray hakkında açılan dava ile ilgili mahkemenin "Atatürk'ün vasiyetine bakılacaktır" kararını vermesi çeşitli çevrelerce tepki aldı.
"Ak-Saray ile uğraşacaklarına Ayasofya'yı açsınlar"
04 Aralık 2014 / 23:50 Güncelleme: 05 Aralık 2014 / 09:32

Ulkehaber.com editörünün ulaştığı Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü, Osmanlı Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti başkanı Ahmet Akgündüz konu ile ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Ankara Beştepe'de A.O.Ç üzerine kurulan ve cumhurbaşkanlığının hizmetine sunulan Ak-Saray'a tepki gösteren Mimarlar Odası'nın açtığı davada mahkeme "Atatürk'ün vasiyetine bakılacaktır" kararını almasını Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü, Osmanlı Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti başkanı Ahmet Akgündüz'e sorduk.

"Ayasofya bir vakıftır A.O.Ç ise devlet toprağı"

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfiye olarak düzenlendiğini ve hukuki bir bağlayıcılığı olduğunu belirten Akgündüz A.O.Ç hakkında böyle bir konumlandırmanın yapılamayacağını belirtti.

"Seçimsiz gelen bir adam ve seçimle gelen bir adam"

Akgündüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle makamına geldiğine dikkat çekerek A.O.Ç'nin "tanzimi düzenleme" olarak tanımlanabilecek bir karar ile kullanıldığını ve bu kararın seçimiş cumhurbaşkanı tarafından kanunlar çerçecesinden istenildiği gibi değerlendirilebileceğini belirtti.

"Gülen grubu ile solcuların işi"

Meselenin çiftlikle veya vasiyetle doğrudan bir bağının olmadığını ve tamamen ideolojik duygular ile hareket edildiğini vurgulayan Akgündüz perde arkasındaki güçleri "Gülen grubu ve solcular" olarak tanımladı.

"A.O.Ç" kimin toprağı?"

A.O.Ç'nin kimin malı olduğunun ve nereden nasıl kaldığının sorgulanması gerektiğini belirten Akgündüz önce Ayasofya'daki yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Fatih'in vakfiyesi neydi?

İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han, Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin yayınladığı vakfiyesinde şu ifadelerde bulunuyordu:

"Allah'ın yarattıklarından Allah'a ve O'nun rüyetine iman eden, ahirete ve onun heybetine inanan hiçbir kimse için, sultan olsun melik olsun, vezir olsun bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun hâkim veya mütegallib (zâlim ve diktatör) olsun, özellikle zâlim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan, fâsid bir tahakküm ve bâtıl bir nezâret ile vakıflara nâzır ve mütevelli olanlar olsun ve kısaca insanlardan hiçbir kimse için, bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tağyir ve tebdil eylemek, vakfı ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir!
Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek (temel müesseselerden birinden taviz vermek) ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse; veya şer'i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeriata ve vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca batıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir haramı işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur.

Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların la'neti üzerlerine olsun. "Ebeddiyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebeddiyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir."

TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ / ÜLKEHABER

saray.jpg

Etiketler: , ,
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler