YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'den referandum kitapçığı
AK Parti'den referandum kitapçığı
16 Temmuz 2010 17:22
Ve AK Parti referandum kitapçığını hazırladı. 99 sayfadan oluşan kitapçık Erdoğan'ın sunuş yazısıyla başlıyor.

AK Parti, 12 Eylül tarihinde Anayasa değişikliği konusunda yapılacak referandum ile ilgili ''Anayasa Değişiklik Paketi ile İlgili Sorular ve Cevaplar'' isimli kitapçık hazırladı.

99 sayfadan oluşan kitapçık, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sunuş yazısıyla başlıyor. Erdoğan, yazısında bugün var olan birçok ekonomik, siyasal, hukuki ve sosyal sorunun temelinde demokratik, kapsayıcı ve kuşatıcı bir anayasaya sahip olunmamasını gösteriyor.

1982 Anayasası'nın Türkiye'ye dar geldiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, bu Anayasanın değişmesi, demokratik bir yapıya kavuşturulmasını ve antidemokratik unsurlardan arındırılması gerektiğini anlatıyor.

Statükocu zihniyetin değişime direnen, değişim ve gelişim sürecinin önünü kesmeye çalışan tavırlarına boyun eğmediklerini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullanıyor:

''Şimdi artık söz sahibinde. Şimdi artık yetki gerçek sahibinde. Şimdi mühür aziz milletimizde. Aziz milletimiz son sözü söyleyecek, son sözü verecek.

12 Eylül'ün 30. yıl dönümünde 30 yıl aradan sonra yine bir 12 Eylül gününde inanıyorum ki halkımız 1982 Anayasası üzerindeki en kapsamlı ve en demokratik değişimi gerçekleştirecek, Türkiye için yeni bir çağın kapılarını aralayacaktır.''

''EVET'' DEMEK İÇİN 40 NEDEN

''Anayasa Değişiklik Paketi ile İlgili Sorular ve Cevaplar'' kitapçığı; giriş, bireysel hak ve özgürlükler, yargı, çalışma hayatı ve ekonomi bölümlerinden oluşuyor.

Kitapçıkta, gazete kupürlerinden, fotoğraflardan ve çeşitli görsellerden de yararlanılarak Anayasa değişikliği konusundaki sorulara yanıtlar veriliyor.

Anayasa değişikliğinin getireceği faydaların anlatıldığı kitapçıkta değişikliklerin içeriği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Kitapçığın son bölümünde ise referandumda ''evet'' demek için 40 neden şöyle sıralanıyor:

''-Dezavantajlı kesimler olan; kadınlarımız, çocuklarımız, özürlülerimiz, yaşlılarımız, şehitlerimizin dul ve yetimleri ve gazilerimizin, her alanda avantajlı olmalarına 'evet' demektir.

-Çocuk istismarının önüne geçilmesine 'evet' demektir.

-Kişisel verilerin ancak kanunlarla öngörülen hallerde veya kişilerin açık rızası ile işlenebilmesine 'evet' demektir.

-'Fişleme'nin tarihe karışmasına 'evet' demektir.

-İnsanların kendileriyle ilgili kaydedilen bilgilere rahatlıkla ulaşmasına, yanlışsa düzeltebilmesine, rahatsız ediciyse ortadan kaldırılmasına imkan sağlamaya 'evet' demektir.

-Yurt dışına çıkış özgürlüğünün genişletilmesine 'evet' demektir.

-İdarenin her türlü iş ve eyleminden dolayı haksızlığa uğrayan,uygunsuz bir muamele ile karşılaşan vatandaşların, mahkemeler dışında şikayetlerini iletebilecekleri bir Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulmasına 'evet' demektir.

-12 Eylül darbesini yapan darbecilerin ve onların yardımcılarının hesap verebilmelerine imkan hazırlamaya 'evet' demektir.

-Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ordudan atılan insanların mahkemelerde haklarını arayabilmelerine 'evet' demektir.

-Mahkemelerin 'yerindelik denetimi' yapamayacağına 'evet' demektir.

-Mahkemelerin kendisini halkın iradesiyle seçilen hükümetlerin yerine koyamamasına 'evet' demektir.

-Yargı bağımsızlığını güçlendirmeye ve yargı tarafsızlığını sağlamaya 'evet' demektir.

-Askeri mahkemelerin görev alanının, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlarla sınırlandırılmasına 'evet' demektir.

-Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son vermeye evet' demektir.

-Askeri mahkemelerde de mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim teminatını sağlamaya 'evet' demektir.

-Anayasa Mahkemesinin yapısını tıpkı gelişmiş ülkelerdeki gibi çağdaş ve geniş katılımlı bir şekle dönüştürmeye 'evet' demektir.

-Vatandaşlarımızın Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunma haklarına 'evet' demektir.

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den yapılan başvuruların azaltılmasına 'evet' demektir.

-Türkiye'nin dünyadaki insan hakları imajına olumlu katkı sağlamaya 'evet' demektir.

-Tüm hakim ve savcılarımızın kendileriyle doğrudan ilgili olan HSYK üyelerini seçmede söz sahibi olmalarına 'evet' demektir.

-HSYK'nın ayrı bir binası, sekreteryası ve bütçesinin olmasına 'evet' demektir.

-HSYK'ya bağlı müstakil bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına 'evet' demektir.

-HSYK üyeleri ile Anayasa Mahkemesine seçilecek üyelerin seçiminde seçim adaletini sağlamaya yönelik 'nispi temsil' sistemine 'evet' demektir.

-HSYK'nın kuruluşu ve işleyişinde kapalı devre sistemine son vermeye 'evet' demektir.

-HSYK'nın yapısını, hukuk sistemi oturmuş ülkelerdeki standart ve yapıya yükseltmeye 'evet' demektir.

-HSYK'nın ihraç kararlarının yargı denetimine tabi tutulmasına 'evet' demektir.

-Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olma imkanına 'evet' demektir.

-Grev hakkının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına 'evet' demektir.

-Memurlara toplu sözleşme hakkının verilmesine 'evet' demektir.

-Devlet Memurları ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezalarına yargı yolunun açılmasına 'evet' demektir.

-Emekli memurların da toplu sözleşmeden yararlanmasına 'evet' demektir.

-Ekonomik ve Sosyal Konsey'in anayasal güvenceye kavuşturulmasına 'evet' demektir.

-Esnafın, sanatkarın, tüccarın ve sanayicinin, hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarında söz sahibi olmasına 'evet' demektir.

-12 Eylül Darbe Anayasası'nın kısmen de olsa değişmesine 'evet' demektir.

-Demokratik standartların ve hukuk devleti anlayışının yükseltilmesiyle daha çok uluslararası sermaye girişine 'evet' demektir.

-Demokratik standartlarla büyümeyi doğru orantılı hale getirmeye 'evet' demektir.

-İnsanları, ekmekle özgürlük arasında tercihe zorlayan anlayışa son vermeye 'evet' demektir.

-Kanuni formalitelerinin ve keyfi kararları, zenginlik ve refahı artıracak ekonomik kararları boğmasına mani olmaya 'evet' demektir.

-Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçmeye 'evet' demektir.

-Gücün kanunundan, kanunun gücüne geçişe 'evet' demektir.''
AA

HAYIRLI OLSUN
 // VATANDAŞ
Milletimize açıkça ve açıklayıcı bilgi sunulmuş hayırlı olsun....
16 Temmuz 2010 18:53
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler