YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'den ''anayasa'' önerisi
AK Parti'den ''anayasa'' önerisi
05 Nisan 2013 20:22
AK Parti, yeni anayasanın başlangıç, ''devletin şekli ve temel ilkeler'' ile son hükümlere ilişkin önerilerini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yeni anayasanın ''başlangıç'' metninde, ''Herkesin insan haysiyetinden kaynaklanan evrensel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancıyla her türlü ayrımcılığı reddeden, kültürel zenginliğimizin kaynağı olan etnik ve dini farlılıklarımıza saygı duyarak müşterek tarihimiz ve değerlerimiz etrafında birlikte yaşama arzusuyla hareket eden biz Türk Milleti; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanan bu Anayasayı egemen irademizin ifadesi olarak kabul ve ilan ederiz'' ifadesi yer aldı.

AK Parti; ''Devletin Şekli ve Temel İlkeleri'' başlıklı bölümde, devletin şeklini, ''Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir'', Cumhuriyetin niteliklerini, ''Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir'' şeklinde tanımlıyor.

''Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti''ni düzenleyen maddede ise ''Türkiye Devleti ülke ve millet olarak bölünmez bir bütündür. Resmi dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklâl Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır'' önerisi yer alıyor.

AK Parti; ''Devletin temel amaç ve görevleri'' başlıklı maddede, ''Devletin temel amaç ve görevleri, milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır'' ifadesini önerdi.

AK Parti, ''Egemenlik'' maddesinde, ''Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz'' şeklinde düzenledi.

Öneride; yasama yetkisi'nin TBMM'ye ait olduğu, yürütme yetkisinin Başkan tarafından kullanılacağı, yargı görevinin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirileceği yer aldı. AK Parti, ''Anayasa hükümlerinin bütün devlet organlarını ve kişileri bağlayacağı, kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı'' ifadesini önerdi.

Anayasanın değiştirilmesi oylaması gizli olmayacak

AK Parti'nin Anayasanın değiştirilmesi önerisinde; Anayasanın değiştirilmesinin TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebilmesi korunurken, Meclis üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğu ile kabul edilmesinde gizli oylama şartı kaldırılıyor. Başkan; Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları onaylayarak yayınlayabilecek veya veto edebilecek ya da halk oylamasına sunabilecek.

AA

Etiketler: , ,
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler