YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AİHM tasarısı yasalaştı
AİHM'e yapılan bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne ilişkin esas ve usulleri belirleyen tasarı kabul edildi.
AİHM tasarısı yasalaştı
09 Ocak 2013 / 23:03 Güncelleme: 09 Ocak 2013 / 23:05

Kanuna göre, düzenleme, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği iddiasıyla AİHM'e yapılmış başvuruları kapsayacak.

İdari nitelikteki soruşturmalardan kaynaklanan başvurular hakkında bu tasarının hükümleri uygulanmayacak.

Yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek üzere, Adalet Bakanı tarafından hakim ve savcılar arasından atanacak 4 kişi ile Maliye Bakanı tarafından atanacak bir kişiden oluşan 5 kişilik bir komisyon kurulacak.

Başvurular, bu tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılabilecek.

9 ayda karar verecek

Müracaatın, cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla da yapılması mümkün olacak. Müracaatlara ilişkin düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler de harçlardan müstesna olacak.

Komisyon, müracaat konusu başvurunun, AİHM tarafından öngörülen iç hukuk yollarının tüketilmesi koşulu dışındaki diğer kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığını, komisyona süresinde müracaat edilmediğini, müracaat edenin hukuki menfaati olmadığını, müracaatın belirtilen madde kapsamına girmediğini tespit ederse müracaatı reddedebilecek.

Komisyon, müracaat hakkında 9 ay içinde kararını verecek. Komisyon kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecek.

Ödenmesine karar verilen tazminat, kararının kesinleşmesinden itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Düzenleme, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM nezdinde kaydedilmiş başvurular hakkında uygulanacak. Bu süre Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca uzatılabilecek.

''Kendi vatandaşımızla barışmanın yolu''

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tasarıyla ilgili bilgi verirken, yapılan işin bir yargılama faaliyeti olmadığını söyledi.

Ergin, ''Yaptığımız iş Ankara'da kendi vatandaşımızla barışmanın yoludur. Vatandaşımız Strasbourg'da hak arama zahmetine girmeyecektir. Vatandaşın mağduriyetleri komisyon marifetiyle daha hızlı ve ucuz karşılanacaktır'' ifadesini kullandı.

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler