YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Acil durumlar için Başbakanlık Genelgesi yayınlandı
Acil durumlar için Başbakanlık Genelgesi yayınlandı
28 Ekim 2014 01:46
Acil Durumlarda Koordinasyon'la İlgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgede, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve söz konusu kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan mevzuat uyarınca afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın görevlendirildiği hatırlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın görev alanına giren koordinasyon hizmetlerinden ayrı olarak, Başbakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı'nın üst koordinasyonunda, yurtiçinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte olayların yol açtığı acil durumlarda koordinasyonun İçişleri Bakanlığı, yurtdışında milli güvenliğimize, milli hak ve menfaatlerimize zarar verecek ciddi gelişmelerin yol açtığı acil durumlarda koordinasyonun Dışişleri Bakanlığı, diğer acil durum hallerinde koordinasyonun Başbakan tarafından görevlendirilecek bakanlık veya kurum, tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Belirtilen durumlarda oluşturulacak koordinasyon merkezlerinin Başbakan'ın talimatıyla, koordinasyondan sorumlu bakanlık, kurum veya gerektiğinde Başbakanlık'ta faaliyet göstereceği bildirildi.

Koordinasyondan sorumlu bakanlıkların, kurumların, koordinasyon merkezlerini her an faaliyete geçirilebilecek şekilde güvenli ve kesintisiz haberleşme sistemleri ile donatacağı, gerekli personel ve fiziki imkanları sağlayacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:  

"Koordinasyon merkezleri, ilgili bakanlık müsteşarları, kurumların üst yöneticileri veya yetkilendirecekleri yardımcılarının başkanlığında, Başbakanlığın görevlendireceği bakanlık veya kurumların karar almaya yetkili temsilcilerinden oluşacaktır. Koordinasyondan sorumlu bakanlıklar, kurumlar ile ilgili diğer kurumlar, acil durumla ilgili olarak Başbakanlık Müsteşarlığı'na gerekli bilgi, belge akışını sağlayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, koordinasyondan sorumlu bakanlıklar, kurumlara gerekli bilgi, belge akışı, her türlü teknik ve lojistik destek ile personel desteği sağlanacaktır."

 

AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler