YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Acarkent'i yıkmak hayal mi oldu?
Orman kaybetti, Acarkent kazandı
Acarkent'i yıkmak hayal mi oldu?
17 Temmuz 2009 / 19:08 Güncelleme: 17 Temmuz 2009 / 00:00

Orman Genel Müdürlüğünce Acarkent'teki 1822 gayrimenkulün tapularının iptali istemiyle açılan davada mahkeme, söz konusu alanın niteliğinin yeniden özel orman olarak belirlenmesine karar verdi.


Orman Genel Müdürlüğünce Acarkent'teki 1822 gayrimenkulün tapularının iptali istemiyle açılan dava mahkeme tarafından reddedildi.
 


Beykoz'daki Acarkent villalarıyla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü, Kasım 2006'da Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı. Müdürlüğün dilekçesine göre, 1987 yılında 137 bin 531 metre kare alan 'Ormanda hiçbir ifraz yapmamak, yatay alanın yüzde 6’sından fazla yer işgal etmemek şartı ile izin verilmişti. Bu izne göre alanda 117 A tipi villa, 835 adet B tipi villa, 500 adet C tipi villa ile sosyal tesisler yapılacaktı. İnşaat ilerlerken yapılan incelemede orman alanının tamamı üzerinde kat irtifakı kurulduğu, bunların kat mülkiyetine dönüştürüldüğü saptandı. Dava bu nedenle yapılmıştı.  


Dilekçede müdürlüğün talebi öyle dile getirilmişti: "Saip Molla I Özel Ormanı'nda aşım yapılarak tesis edilen kat mülkiyeti tapularının tamamının iptali, yüzde 6'lık izin sahası dışındaki kısımların özel orman vasfı ile tevhit ve tescili, yüzde 6’lık kısım için arsa paylarının yeniden tashihen tescili ve bu kayıtlarda da özel orman vasfının belirtilmesi ile ruhsatı olmayan yapıların kal'i (yıkımı) gerekmektedir."Müdürlüğün taleplerine iptal


 Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemsi'ndeki davanın karar duruşması dün görüldü. Mahkeme salonun küçük olması nedeniyle duruşma Beykoz Belediyesi Kültür Merkezi’nin 1 No’lu nikah salonunda yapıldı. Davacı Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği avukatları ile bazı davalılar ve davalılara vekaleten 100’e yakın avukat katıldı.


Kararı açıklayan Mahkeme Hakimi Salih Kopan, Saip Molla Çiftliği'ne konulan özel orman şerhinin kaldırılmasının yok sayılmasına ve yeniden niteliğinin özel orman olarak belirlenmesine hükmedildiğini söyledi. Hakim Kopan, Orman Genel Müdürlüğü'nün talepleriyle ilgili de şu kararı verdi: "Yüzde 6’lık izin sahası dışında kalan kısma yönelik
olarak men'i müdahale, kal ve diğer talepler için açılan davanın husumet nedeniyle reddine ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 52. maddesine aykırı olarak tapu sicil kayıtlarında özel ormanın tamamı üzerinde kurulan kat mülkiyetine yönelik işlemin iptali için açılan davanın reddine karar verildi."Beykoz Konakları da kurtulabilir


Bu karar Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 'tapularının iptalini' Beykoz Konaklar'ı için de önem taşıyor. Orman Bölge Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletmesi, Beykoz Konakları'ndaki 401 villanın kat mülkiyeti tapularının iptali için Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı. Bakanlık bu davada , konaklar icin 'yüzde 6 alanda yapılaşma' kuralına uymaları şartıyla 1989'da kesin izin verilmesine karşın, inşaatın zamanında başlamadığını ve bu nedenle iznin iptal edildiğini belirtmiş ve buna karşın devam eden inşaatın da mevzuata aykırı olduğunu iddia etmişti. Bakanlık Acarkent davasındaki gibi bu konakların tapularının iptalini ve yıkımını talep etmişti.


Acarkent'in süreci


 * Acarlar'ın 1/1000 ölçekli yerleşim planı ve mimari avan projeleri dönemin Büyükşehir Belediyesi'ne (Bedrettin Dalan dönemi) sunuldu. 24 Kasım 1987'de belediye plan ve projeleri onayladı. Ancak proje onaylanırken 5 Haziran 1986'da Orman Kanunu'na eklenen bir hüküm dikkate alındı. Bu hükümde 'özel ormanlarda yatay alanın yüzde 6'sını geçmemek kaydıyla inşaat yapılabilir' deniliyordu. Dolayasıyla yapılaşma buna göre yapılacaktı.
* 30 Mart 1987'de Orman Genel Müdürlüğü inşaat için gerekli 'ön izni' ve 22 Aralık 1987'de de 'kesin izin' verdi.
Beykoz Belediyesi onaylanan 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve mimari avan projelere göre yapı ruhsatlarını 21 Nisan 1988'de verdi. Bu ruhsat yasaya göre 'yapılaşma denetimlerinden' sonra 1993, 1998 ve 2003 yıllarında yenilendi.
* Orman Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre son denetim 20 Eylül 2006'da yapıldı ve Acarkent'teki yapılaşma oranının 'yüzde 6'yı çoktan aştığı saptandı. Yapılaşmanın yüzde 96'ya ulaştığı belirtildi.
* Bu dönemde Acarkent villaları gündeme oturdu. Mimarlar Odası da Orman Genel Müdürlüğü de davalar açtı. Acarlar'ın savunmasıyla şu şekildeydi: "Yapılaşma yüzde 8'i geçmez. Yüzde 6 yapılaşma var, yüzde 2 donatı alanı var. Bu da yasaldır. Acarkent'le ilgili izinler 1988 yılında alınmıştır. Altında Bedrettin Dalan'ın imzası var. İnsanlar villaların bahçelerini de inşaattan sayıyor."
* Tüm bu sürecin sonunda Orman Genel Müdürlüğü 2006 yılında Acarkent'le ilgili 'yıkım ve tapu iptali' davası açmıştı.Bir de Acaristanbul var


Acarların Beykoz'daki Özel Serdaroğlu ormanlık alanına inşaa ettiği Acaristanbul villarının yapımıysa yargı süreci sonunda durdurulmuştu. 838 villanın imar ve iskan ruhsatı 2003 yılında Beykoz Belediyesi tarafından verilmişti.
İnşaatına başlanan 144 villanın 'yüzde 6' yapılaşma oranını aştığını iddia eden Çevre ve Orman Bakanlığı, Acaristanbul dava açmıştı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, yapı ruhsatlarını 2006'da iptal etti. Danıştay 6. Dairesi de bu kararı onayladı. Beykoz Belediye de 13 Mart 2007'de yarım kalan inşaatların yıkılmasına ve 240 bin YTL para cezası kesilmesine karar verdi. Buna itiraz eden Acar İnşaat, mahkemeye başvurdu. Acar lehine karar çıktı. 26 Mart 2008'de Acaristanbul'a yeni ruhsat verildi.  (Radikal)


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler