YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
367 mucidi Kanadoğlu'ndan yeni kaos formülü
Yargıtay Eski Başsavcısı Kanadoğlu, tartışılacak yeni bir malzeme daha üretti
367 mucidi Kanadoğlu'ndan yeni kaos formülü
08 Temmuz 2009 / 14:55 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Yargıtay Eski Başsavcısı Kanadoglu, tartışılacak yeni bir malzeme daha üretti. Hukukçuları yine ikiye bölen 'tartıştırma'nın konusu 'Askeri Yargı' yasaya uymam der...


Eskİ Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yasanın onanması halinde ortaya çıkacak sorunları değerlendirirken, Anayasa’nın 145. maddesinde askerî yargının görev ve yetkilerinin net bir şekilde belirlendiğine dikkat çekti. Anayasa değişikliği yapılmadan yasanın yürürlüğe girmesinin “daha başka büyük sorunlara” neden olacağını söyleyen Kanadoğlu, şöyle konuştu: “Ana muhalefet partisi, Anayasa Mahkemesi’nde bunun iptali için dava açar.


O da yetmez, elinde o dava bulunan askerî mahkeme, çıkarılan yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu Anayasa Mahkemesi’nde iddia edebilir, gönderebilir. Bir de üçüncü, asıl tartışmalı olabilecek ve ortalığı daha büsbütün değiştirecek bir unsur daha var. Şimdi onun kimse farkında değil. Anayasa maddeleri doğrudan uygulanabilir haldeyse, o takdirde mahkemeler yasayı ihmal ederler, Anayasa’yı doğrudan uygularlar. Onun için şu tartışma bunu beraberinde getirebilir. Der ki askerî yargı; bakmakta olduğu davada ’ben yetkimi görevimi Anayasa’dan alıyorum. Bu çıkardığınız yasayı uygulamıyorum. Ben devam ediyorum’. Tabi kendisine dosya gönderilmiş olan adli yargı da aynı şeyi yapabilir. Adli yargı da ’Anayasa’yı uygularım, bu davaya bakamam’diyebilir. Asıl sorun yaratacak olan da bu olur.”


Kanadoğlu, yasanın onaylanması halinde askeri bir mahalde 250. madde kapsamında soruşturma yürütmek isteyen bir sivil savcıya askeri yetkililerin de gerekli izinleri vermeme ihtimali olup olmadığı sorusuna ise, “Asıl kaosu yaratacak ihtimal bu olur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın yasayı iade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir büyük risk olarak duruyor ortada” karşılığını verdi.


Mahkeme üst normu uygular


Milli Savunma Bakanlığı eski Başhukuk Müşaviri Cavit Çalış, Kanadoğlu’nun görüşüne katılarak şöyle dedi: “Mahkeme üst normu uygulamayı tercih edebilir. Kanadoğlu’nun düşüncesini doğrulayan başka bir husus da var. Askeri Mahkemelerin Kuruluş ve Yargılama Usülü Kanunu’ndaki hükümler halen yürürlükte. Bu kanuna göre askeri mahalde veya askeri mahal dışında da olsa asker kişilerin asker kişiler aleyhine işledikleri suçlarda askeri yargı görevli. Bu kanun askerlerin sivil yargıya tabi kılınmaya çalışıldığı CMK’nın 250. maddesindeki düzenlemeye göre daha özel bir düzenleme. Hukukta özel kanunla genel kanun arasında çelişki varsa, özel kanun uygulanır.”


Mahkeme yasayı uygulamak zorunda


Ceza hukuku uzmanı avukat Ergin Cinmen ise mahkemelerin kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyamayacağını belirterek şunları söyledi: “Kanadoğlu’nun görüşüne katılmıyorum. Çünkü bu yasa Anayasa Mahkemesi’ne gidecek ve Anayasa Mahkemesi de bunu kısa sürede sonuçlandıracak. Anayasa Mahkemesi bunu bekletse dahi, mahkemeler yasayı uygulamak zorundadır. Yasayı Meclis çıkarmıştır ve mahkemelerin görevi öncelikle yasayı uygulamaktır. Aksi takdirde mahkemeler kendilerini Anayasa Mahkemesi yerine koymuş olurlar.”


VATAN


 

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler