YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
3 parti uzlaşmaya vardı
AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekillerinden sürpriz uzlaşma...
3 parti uzlaşmaya vardı
02 Aralık 2010 / 08:06 Güncelleme: 02 Aralık 2010 / 08:07

AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunların uygulamasına ilişkin tasarılar ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarısının Ocak ayında yasalaşması konusunda anlaşmaya vardı.

MECLİS'TEKİ DİĞER SICAK GELİŞMELER

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Kanunu Teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi.

Temel yasa olarak görüşülen teklifin, 2 bölümündeki kabul edilen maddelere göre, Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup başkanlıkları kurulabilecek.

Denetim grup başkanlıkları, Sayıştay'ın denetimi altındaki bütün kamu idarelerinin sektör ve faaliyet bütünlüğünü kapsayacak ve kalkınma planları, yıllık programlar ile stratejik planları izleyecek şekilde oluşturulacak.

Sayıştay Başsavcısı, Sayıştayca belirtilen süreler içerisinde verilmeyen hesapları takip edecek, hesabı ve istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgililer hakkında gerekli işlemleri yapacak. Savcı, oy hakkı bulunmamak üzere yargılamaya katılacak ve görüşünü açıklayacak.

-DENETİM VE RAPORLAMA-

Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alamayacak. Denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülecek.

Sayıştay ve denetçiler, denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak yürütecek. Sayıştay'a denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde talimat verilemeyecek.

Denetimler, güncel denetim metodolojilerinin uygulanmasında gerekli özen gösterilerek gerçekleştirilecek.

Kalite güvencesinin sağlanması için denetimin her aşaması denetim standartlarına, stratejik planlara, denetim programlarına ve mesleki etik kurallarına uygunluğu açısından sürekli gözden geçirilecek.

-SAYIŞTAY DENETİMİ-

Sayıştay denetimi; düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsayacak.

Düzenlilik denetimi; kamu idarelerinin gelir, gider, mal ile diğer hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilecek.

Performans denetimi de hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilecek.

Bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan, denetimden kaynaklanan ya da açıklanması gerekli görülen diğer hususlar da rapor edilebilecek.

-''SAYIŞTAY'I DENETİME ALMAK İSTİYORSUNUZ''-

Maddelerle ilgili verilen önergeler üzerinde söz muhalefet milletvekilleri, Hükümetin, Sayıştay'ı etkisiz hale getirmek ve kendi denetimi altına almak istediğini savundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal, kanun teklifi ile Sayıştay'ın kamu kaynakları üzerindeki denetiminin zayıflatılmak istendiğini, dolayısıyla Parlamentonun denetim yetkisinin zayıflatılacağını iddia etti. Koçal, hükümetin, Sayıştay'ı kendi güdümü altına almak istediğini öne sürdü.

MHP Giresun Milletvekili Murat Özkan da Sayıştay denetiminin bağımsızlığının ortadan kaldırılmak istendiğini söyledi. Özkan, ''Sayıştay'a istediğinizi denetlettirmek istiyorsunuz. Türkiye'yi hukuk dışına çıkarıyorsunuz'' diye konuştu.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Sayıştay'ın hükümete bağlı bir konuma getirilmek istendiğini, çünkü denetim kavramının AK Parti'yi ürküttüğünü ileri sürdü. AK Parti iktidarının yasama, yürütme ve yargıyı birleştirdiğini iddia eden Kaplan, ''Siz Tayyip Erdoğan için, 'ölene kadar devlet başkanı olsun' bile dersiniz'' dedi. (A.A.)

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler