23 Haziran 2018 Cumartesi
 • Altın190,976
 • BIST95.852
 • Dolar4,6622
 • Euro5,4311
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin6,1791
 • İstanbul24 °C
 • Ankara27 °C
 • İzmir31 °C
 • Konya25 °C
 • Adana30 °C
 • Antalya29 °C
 • Diyarbakır34 °C
 • Bursa29 °C
 • Kayseri27 °C
 • Kocaeli23 °C
 • Şanlıurfa36 °C
 • Gaziantep33 °C
 • İçel29 °C
YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
"12 Eylül" Resmi Gazete'de
"12 Eylül" Resmi Gazete'de
13 Mayıs 2010 22:09
YSK, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının 12 Eylül 2010 tarihinde yapılmasıyla ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Cumhurbaşkanlığınca YSK Başkanlığına gönderilen 12 Mayıs tarihli  yazıyla TBMM Genel Kurulunca 7 Mayısta kabul edilen 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Anayasa'nın 175. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanması için Başbakanlık'a gönderildiğinin belirtildiği ve Anayasanın 175. ve 3376 sayılı Kanun uyarınca gereğinin yapılmasının istendiği kaydedildi.

5982 sayılı Kanunun bugün 27580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilerek, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 3376 sayılı Kanun'un 2. maddesi hükmü gereği Anayasa Değişikliği Kanununun Resmi Gazete'de yayımını izleyen belirlenmiş olan günden sonraki ilk Pazar günü yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un 3 Mart 2010 tarih ve 5955 Sayılı Kanunla değiştirildiği ve bu kanunun 9 Mart 2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin aktarıldığı kararda, 5955 Sayılı Kanun'un 3376 sayılı Kanunun 2. maddesinde yer alan 120 günü 60 güne, 6. maddesinde yer alan 40 günü 20 güne indirdiği anımsatıldı.

Kararda, Anayasanın 67. maddesinin son fıkrasında ''seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağının'',  79. maddesinin son fıkrasında da ''Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetiminin de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olacağının'' belirtildiğine işaret edildi.

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde de ''özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında'' söz konusu kanunun hükümlerinin uygulanacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Yasanın ek 5. maddesinde de anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında kullanılacak oy pusulalarının şekli; oy verme, oyların sayım ve dökümü, geçersiz oyların tespiti, sonuçların tutanağa geçirilmesi, ilçe, il ve YSK tarafından yapılacak birleştirme işlemlerinin; halk oyuna sunulan kanunla ilgili TBMM'deki çoğunluk ve azınlık görüşleri ile Cumhurbaşkanının görüşünün ve halk oyu sonuçlarının Türkiye Radyo ve Televizyonları aracılığı ile seçmenlere açıklanması ilkelerinin kanunda yer alan benzer hükümler dikkate alınarak YSK tarafından tespit ve ilan edileceği de belirtildi.

3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 1. maddesinde, ''Anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalarında bu Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik edilir'' hükmünün yer aldığına değinilen kararda şöyle denildi:

''Açıklanan nedenlerle Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasında ifade edilen seçim kanunları kapsamında olduğundan, Anayasanın 67. maddesinin son fıkrası hükmü gereği seçim kanunlarındaki değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 5982 sayılı Kanunun, Anayasanın 175 ve 3376 Sayılı Kanunun 2. maddesi hükümleri gereği halk oylamasında uygulanacak sürenin 120 gün olmasına ve halk oylamasının 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılmasına,

Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında 3376 sayılı Kanun ve bu Kanunun göndermede bulunduğu 298 Sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uyarınca halk oylamasına ilişkin uygulamanın ana kurallarının belirlenmesi ve bu hususta bir rapor hazırlanması çalışmalarını yapmak üzere Kurulumuz Başkanvekili Kırdar Özsoylu'nun başkanlığında, üyeler Hüseyin Eken ve Halim Aşaner'den oluşan bir komisyon kurulmasına, komisyonun raporunu en kısa sürede Kurula sunmasına, karar örneğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.'' AA

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler