YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
1 Mayıs'ı tatil yapan kanun Resmi Gazete'de
1 Mayıs'ı tatil yapan kanun Resmi Gazete'de
27 Nisan 2009 08:12
Cumhurbaşkanı Gül 1 Mayıs tatili onayını verdi

27 Nisan 2009 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 27212


KANUN


ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Kanun No. 5892 Kabul Tarihi: 22/4/2009


MADDE 1 – 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, bu fıkrada geçen "yılbaşı günü" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve 1 Mayıs günü" ibaresi eklenmiş ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir."


GEÇİCİ MADDE 1 – 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.


MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Cumhurbaşkanı Gül 1 Mayıs tatili onayını verdi   DETAY

GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler