YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yeni TTK'yı anlattı!
Yeni TTK'yı anlattı!
19 Haziran 2012 14:06
Bakan Yazıcı, Yeni TTK'yı anlattı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) 16 başlık altında ve toplam 25 maddeyi etkileyen temel değişiklik çalışması, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda da 17 başlık altında, toplam 84 maddeyi etkileyen tali değişiklik çalışması yapıldığını bildirdi.

Bakan Yazıcı, uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye gönderilen ''TTK Kanun Tasarısı'' hakkında TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Hakkari'de 8 askerin şehit olduğunu belirten Yazıcı, ''Lanetliyorum, başka bir sözcük bulamıyorum. Hak ettikleri ne sözcük varsa, onları kullanmak, onların vicdanına etki etmiyor ama milletimiz büyük millet. Ülkemizin birliğinin bütünlüğünü hiçbir güç hiçbir şekilde bozamayacak'' dedi.

Bakan Yazıcı, terör eylemleriyle milleti kızgınlık içerisinde davranış sergilemeye yöneltecek oyunlara da milletin gelmeyeceğini ifade etti. Yazıcı, ''Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet ve aziz milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyorum'' diye konuştu.

-''44 maddeden oluşan kanun tasarısı TBMM'de''-

Yeni TTK'nın uzun süren çalışmalar sonucu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe gireceğini belirten Yazıcı, kanun hazırlanırken tüm ilgili çevrelerin görüşlerinin dikkate alındığını söyledi.

44 maddeden oluşan kanun tasarısının dün TBMM'ye sevk edildiğini anlatan Yazıcı, yapılan çalışmalarda değişiklik talep edilen hususların 6 başlık altında toplandığını ifade etti.

Bu hususları; şirket yöneticilerine yönelik bilgilerin her türlü belgede yer alması zorunluluğu, ortakların şirkete borçlanma yasağı, yönetim kurulu üyelerinden dörtte birinin yüksek öğrenim mezunu olma şartı, bağımsız denetimin kapsamının çok geniş olduğu, kanunda düzenlenen cezaların ağır olduğu, adli para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi gerektiği ve sermaye şirketlerine getirilen internet sitesi kurma yükümlülüğünün kapsamının ve bu internet sitesinde bulundurulması gereken içeriğin geniş olduğu şeklinde sıralayan Yazıcı, şunları kaydetti:

''Bu konuları dikkate alarak, önemli görüşmeler yapıldı ve hazırladığımız tasarı 3 kez Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldü ve en son ben Sayın Başbakanımıza yaptığımız çalışmaları arz ettim ve tasarı böylelikle gerçekleşmiş oldu. Son olarak da 44 madde şeklinde TBMM'ye sevk ettik. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 16 başlık altında ve toplam 25 maddeyi etkileyen temel değişiklik çalışması, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda da 17 başlık altında, toplam 84 maddeyi etkileyen tali değişiklik çalışması yapılmıştır.''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, mevcut Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususunun net olmadığını, ancak bu konuyu netleştirdiklerini belirterek, ''Artık ticari şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmaları halinde bu defterler için noter onayı aranmayacak'' dedi.

Bakan Yazıcı, uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye gönderilen ''TTK Kanun Tasarısı'' hakkında TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu tasarıyla getirilen değişiklikleri anlatan Yazıcı, ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgileri yeniden düzenlediklerini söyledi.

Bakan Yazıcı, gerçek kişi tacirler ile şahıs şirketlerinin belgelerinde ticaret unvanı, işletmenin merkezi ve ticaret sicili numarasının, sermaye şirketlerinde ise ticaret unvanı, işletmenin merkezi, ticaret sicili numarası ve sadece internet sitesi oluşturmakla yükümlü olanlar için internet sitesi adresinin yer alacağını ifade etti.

-İnternet sitesi defteri kaldırıldı-

Ticari defterlere ilişkin düzenlemeler de yaptıklarını aktaran Yazıcı, ticari defterlerin açılış onaylarının zamanının belirlendiğini bildirdi.

İnternet sitelerinde her şeyin kayıtlı olması nedeniyle internet sitesi defterinin kaldırıldığını dile getiren Yazıcı, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yeterli yaprağı bulunması kaydıyla tekrar açılış onayı yapılmaksızın kullanılmasına imkan tanındığını söyledi.

Bakan Yazıcı, kapanış onayına tabi defter sayısını da yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri olmak üzere ikiye indirdiklerini kaydetti.

Elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususunun da net olmadığını, ancak bu konuyu netleştirdiklerini anlatan Yazıcı, ''Artık ticari şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmaları halinde bu defterler için noter onayı aranmayacak'' dedi.

Yazıcı, ticari defterlerin Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre tutulacağını, ancak her halükarda finansal tabloların muhasebe standartlarına göre düzenleneceğini ifade etti.

-Finansal tabloların ilan zorunluluğu kaldırıldı-

Yeni düzenlemeyle, şirketlerin finansal tablolarının ilan zorunluluğunun kaldırıldığını vurgulayan Yazıcı, şu bilgileri verdi:

''TTK'da anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve merkezi yurt dışında bulunan şirketler ile şirketler toplulukları finansal tabloları yayınlama zorunluluğuna tabiydi. Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, denetçi görüşü ve buna ilişkin genel kurul kararının yayınlanması gerekiyordu, yeni düzenlemede bunlar kaldırıldı.''

-Anonim şirketlerde yönetim kurulu yapısı-

Bakan Yazıcı, yeni düzenlemenin, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve limited şirket müdürlerine ilişkin düzenlemeler de içerdiğini belirterek, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunluluğunun, en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye'de olması zorunluluğunun ve dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması şartının kaldırıldığını bildirdi.

Limited şirketlerde müdürlerin en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye'de olması zorunluluğunun da kaldırıldığını anlatan Yazıcı, ''Bu konuya ilişkin kanunun mevcut maddesinin, Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişini engelleyeceği düşünülerek, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur'' dedi.

-Şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarının önü açıldı-

Borçlanma yasağına ilişkin düzenlemeleri de anlatan Yazıcı, mevcut kanunun, şirket ortaklarının şirkete borçlanmasını tamamen yasakladığını, ancak bu konuyu düzelttiklerini söyledi. Bakan Yazıcı, şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarının belirli şartlar altında önünün açıldığını ifade etti.

Bu konuda iki unsurun arandığını belirten Yazıcı, ''Bunlardan birisi, ortakların, sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması. Bir diğer şart ise şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması'' dedi. Yazıcı, bu koşullar varsa şirket ortağının, şirkete nakdi olarak borçlanabileceğini bildirdi.

Mevcut kanunda yönetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının şirkete nakit olarak borçlanmalarının yasak olduğunu ve bu yasağı koruduklarını ifade eden Yazıcı, limited şirketlerde de ortakların ve müdürlerin şirketten borçlanabilmesinin, anonim şirketlerle aynı şartlara tabi olduğunu kaydetti.

-Bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'nda-

Yeni TTK'daki bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri de aktaran Yazıcı, 6102 sayılı Kanun'da bağımsız denetim kurulu veya bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi öngörülen içeriğin, alanın çok geniş tutulduğunu söyledi.

Mevcut kanunda Türkiye'deki anonim şirketlerin, limited şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve şirketler topluluğunun tamamının bağımsız denetim organı veya denetçiler tarafından her halükarda denetlenmesi gerektiği hükmü bulunduğunu anlatan Yazıcı, ''Bunu enine boyuna tartıştık. Bu alanın çok esnek olması gerekir. KOBİ'lere yük getirmemesi gerekir. Onun için bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu'na verdik'' şeklinde konuştu.

Bağımsız denetçilerin düzenledikleri raporun, şirketlere etki alanına da değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

''Kanunda yer alan düzenlemeye göre bağımsız denetçiler, olumsuz rapor vermeleri veya görüş verilmesinden kaçınılması şeklinde rapor düzenlemeleri halinde yönetim kurulu, şirket genel kurulunu 4 gün içinde toplantıya çağırmak zorunda ve istifa etmesi gerekiyordu ve ayrıca finansal tablolara dayanarak şirket yönetim kurulunun faaliyet yapması yasaklanmıştı. Bu alanı esnekleştirdik ve hayatın dinamizmini önleyemeyecek şekle dönüştürdük. Böyle bir rapor verilmesi halinde bile artık genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak karar alabilecek. Yönetim kurulu, 4 iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağıracak ama istifa etmesi gerekmeyecek. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecek, esas sözleşmede aksi öngörülmemişse eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilecek.''

-İmtiyaza ilişkin düzenlemeler-

Bakan Yazıcı, önemli bir değişikliğin de imtiyaza ilişkin düzenlemeler olduğunu belirterek, yüzde 50'den fazla kamu payı olan şirketlerde, kamu aleyhine imtiyaz tesis edilmesinin önlendiğini bildirdi. (AA)

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler