YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcıya yeni teşvikler geliyor
Yatırımcıya yeni teşvikler geliyor
26 Nisan 2012 19:09
Yatırımcıya devlet desteğini artıran, amme alacaklarının tahsil usulüne ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Yatırımcıya devlet desteğini artıran kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

''Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'', yatırımcının üzerindeki istihdamdan kaynaklı yüklerin azaltılmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla, daha az gelişmiş illerde yatırım ve istihdamın artırılması için, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi ve işveren hissesinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak.

En az 500 milyon lira sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar için inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV'nin ilgili takvim yılının sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmı, izleyen yılda mükellefe iade edilerek yeni bir teşvik unsuru getirilecek.

Yatırımların işletmeye başlanmasından sonra yararlanılabilen indirimli kurumlar vergisi uygulamasından,  yatırım döneminde de yararlanabilme imkanı sağlanacak.

Organize sanayi bölgeleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak yatırımların, yatırım desteklerinden daha avantajlı koşullarda yararlanmasına imkan tanıyacak yasal altyapı oluşturulacak.

Yurt dışında yerleşik yüksek katma değerli hizmet veren hizmet işletmelerine vergisel açıdan teşvikler getirilecek.

Girişim sermayesi fonu düzenlenecek ve bu kapsamda ayrılan fonların belli bir oranının gelirlerden veya kurum kazancından indirilmesi imkanı sağlanacak.

İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi olması yolunda, Türkiye'de kurulacak ve uluslararası fonları yönetecek portföy yönetim şirketleri ve bunların yönettiği yabancı fonlar için teşvik edici vergi düzenlemeleri yapılacak.

Tasarıda esnaf ve sanatkarların vergilendirilmesine yönelik de bir takım kolaylıklar sağlanıyor. (AA)

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler