YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yanlışlıkla Vergi Rekortmeni Oldu' haberlerine yalanlama
'Yanlışlıkla Vergi Rekortmeni Oldu' haberlerine yalanlama
08 Mayıs 2014 23:11
Maliye Bakanlığı, “10 Bin TL Gelirle Vergi Rekortmeni Oldu”, “Yanlışlıkla Vergi Rekortmeni Oldu” başlıklarıyla internet sitelerinde yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gelir vergisi mükellefleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2'nci maddesinde yazılı 7 gelir unsurundan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları, aksine bir hüküm bulunmadıkça yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeye ve beyan edilmesi gereken gelirleri de bu beyannamede toplamaya mecburdurlar.

Vergi Usul Kanunu’nun 378'inci maddesinde de mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamayacakları, ancak vergi hatalarına ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede daha önce verilmiş bir beyannameye ilişkin olarak matrah ve/veya vergiyi azaltıcı mahiyetteki beyannameler, yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandırıldığının belgelendirilememesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmemesi halinde düzeltilmemekte ve bu beyannameler incelemeye sevk edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Vergi rekortmenleri listesinde yer alan bir ismin bir hata nedeniyle de olsa listeden çıkarılmasının ancak belirtilen prosedür çerçevesinde mümkün olduğu belirtilen açıklamada, “Söz konusu olayda da aynı prosedür işletilmiş olup, mükellefin düzeltme beyanının Ankara’da işleme sokulmaması gibi bir durum mevzu bahis değildir” denildi.

 

İHA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler