YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Vicdansızca davranıyorsunuz'
'Vicdansızca davranıyorsunuz'
20 Mayıs 2012 22:13
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Biz artık, mazlumu ve güçsüzü koruyan, herkesin adaletinden emin olduğu, Allah'tan sonra gönül rahatlığıyla sığınacağımız bir yargı sistemi istiyoruz'' dedi.

TOBB'un 67'inci genel kurulunun açılışında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, yargıda yapılan reformları dikkatle takip ettiklerini kaydetti. Yapılan tüm reformlara rağmen atılacak önemli adımlar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ''Anayasa toplantılarında gördük ki, halkın yeni anayasadan hala en büyük beklentisi adalet ve özgürlüklerdir'' dedi.

Bu talebin, giyim kuşamdan dile ve inancına kadar haksızlığa uğrayan herkesin sıkıntılarını kapsadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, işadamı da olsa, siyasetçi de olsa, sivil de olsa, bürokrat da olsa, yapanın yanına kar kalmadığı bir adalet sistemi istediklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, ''Biz artık, mazlumu ve güçsüzü koruyan, herkesin adaletinden emin olduğu, Allah'tan sonra gönül rahatlığıyla sığınacağımız bir yargı sistemi istiyoruz'' dedi.

Göklerin ve yerin ancak adaletle ayakta durabileceğini, 75 milyon olarak zihniyet devrimi yapıp, güçlüye dokunmayan, güçsüzü ezen, eski zihniyetin artık yıkılması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

''O halde nefsimize değil, vicdanımıza kulak verelim. Komşumuzu öteki diye görmeyelim. Bizden farklı diye, kendi sesimiz dışındakilere sağır kesilmeyelim. Zira yüce Allah, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak bahşetti. Birimizin ak dediğine diğerimiz hemen kara demesin. Gelin, ortak akılla ve istişare ederek, doğru yolu hep birlikte bulalım.''


-Yeni teşvik sistemi-


Yeni teşvik sisteminin önceki 3 sistemden daha sağlıklı ve kapsamlı bir model olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, yeni teşvik sisteminin sanayinin teknolojik dönüşümüne ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılmasına yardımcı olacağını, ancak yatırım teşvik sisteminin yenilenmesinin, yapısal reformların yerini tutamayacağını vurguladı.

Yapılan iyileştirmelere rağmen, iş ve yatırım ortamının hala rakip ülkelerin gerisinde olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, 10 yıl sonra dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine inanılıyorsa, içerdeki üretim maliyetlerini düşürmek, iş ve yatırım ortamını geliştirmek gerektiğini kaydetti.

Oda ve borsaların şehirlerin hafızası olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu nedenle yerel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi için kalkınma ajanslarında yerel aktörlere daha etkin rol verilmesi gerektiğini bildirdi.


-''Cari açık için 3 sektöre ayrı önem verilmeli''-


TOBB Başkanı, cari açık riskine karşı tarım, turizm ve taşımacılık sektörlerine büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

''Adil rekabetin olmadığı, girişimciliğin, markalaşmanın önünü tıkayan, tüketiciyi aldatan, zarara sokan bu adaletsiz yapı daha ne kadar sürecek '' diye soran Hisarcıklıoğlu, üretenin hakkının teslim edilmesi, adil ve rekabetçi bir piyasa ekonomisi istediklerini de ifade etti.


-Kayıtdışılık-


Konuşmasında uzun yıllar üzerinde durdukları bir adaletsizlik kaynağının da kayıtdışılık olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, kayıtdışılığın hem şirketlerin küçük kalmasına, hem de iş ahlakının bozulmasına yol açtığını dile getirdi.

Kayıtdışılık yüzünden hesabını veremeyen, hesap veremediği için de hesap soramayan, defolu bir toplum olmak istemediklerini vurgulayan TOBB Başkanı, ''Hükümetimizin vergi ve istihdam yüklerini azaltması, çok olumlu sonuçlar verdi. İş dünyamız adına teşekkür ediyoruz. Bunlara devam edelim. İstihdam maliyetleri düştükçe, kayıtlı çalışan sayısı artıyor. Vergi ve sigorta primini aksatmamış olanları ödüllendirecek bir sistemi de, artık hayata geçirelim'' ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, işgücü piyasalarına esneklik kazandırılması, vergi sisteminin yinelenmesi, basit ve net bir mevzuat istedi.


-Yeşil pasaport


Müteşebbislerin dünya ülkelerindeki itibarının Türkiye'nin başarısı olduğunu ve onlara daha fazla yardımcısı olunması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları ile başarılı işadamlarına yeşil pasaport verilmesi konusunda bir çalışma yapılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, ''Ancak bunları hayata geçiremedik. Elinde yeşil pasaportu olan zihniyet önümüze duvarlar ördü. Kendi ayağımıza pranga vurdurmayalım. Ülkemizi sadece bürokratlarımız değil, işadamlarımızın da temsil ettiğini unutmayalım'' diye konuştu.

Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yüklerinin rekabet gücünü azalttığını, kayıtdışılığı teşvik ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, enerjiyle ilgili yüksek vergilerin kademeli olarak azaltılması gerektiğini, sanayicilerin yurtdışı maliyetlerine navlun desteği sağlanması gerektiğini söyledi.


-Ekonimi için uyarılar


Mecliste iktidar ve muhalefet partilerinin örnek bir uyumla, devrim niteliğinde yeni bir ticaret kanunu çıkardıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, üç siyasi partinin de genel başkanlarına ve bu süreçte büyük emekleri olan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, tüccar ve sanayicilerin yasaya uyumlarını kolaylaştıracak düzeltmelerin yapılarak, bu yasanın planlandığı gibi Temmuz ayında yürürlüğe girmesi gerektiğini bildirdi.

Son günlerde iç piyasada önemli bir sıkıntının yaşandığını kaydeden TOBB Başkanı, karşılıksız çıkan çeklerde hapis cezasının kaldırılmasını desteklediklerini, ama buna paralel şekilde, yeni bir kontrol mekanizması kurulmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, ''Ne yazık ki böyle bir sistem kurulmadan bu düzenleme başlatıldı. İlk 4 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı yüzde 44 arttı. Bankalar müşterisine kredi verirken sicilini görüyor, buna göre karar veriyor. O halde alın teriyle çalışan, ticaret yapan tüccarımız, sanayicimiz de müşterisinin sicilini neden görmesin '' diye sordu.

Bununla ilgili bir çalışma hazırladıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, hem çek alanın hem de çek verenin mahremiyetini koruyan bir sistem önerdiklerini, böyle bir sistemin de kamu iradesiyle bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Maliye Bakanlığının e-haciz uygulamasının da KOBİ'leri mağdur etiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili hazırladığı düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bir başka yakın tehlikenin, yurtiçi tasarruflardaki azalma olduğunu kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalardaki mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 100'e ulaştığını,  tasarruflar artırılmazsa, önümüzdeki dönemde reel sektöre finansman bulmak daha zor ve maliyetli hale geleceğini ifade etti.


-Bankalara uyarı-


Özellikle son dönemde Anadolu'dan ve KOBİ'lerden bankalara yönelik eleştirilerin artmaya başladığını ve bankaların KOBİ'lere ağır kredi şartları uyguladığını belirten Hisarcıklıoğlu, ''Buradan bankalarımızın bazılarını da uyarmak istiyorum. Anadolu'dan gelen talepleri oyalıyorsunuz. Hatta vicdansızca davranıyorsunuz. Bu yaklaşımı kabul etmiyorum. Türkiye ekonomisinin değişimine ve gelişimine öncülük eden Anadolu sermayesine engel çıkarmayın. Kamu idaremizi, haksız ve vicdansız duruş sergileyen bankalar için ciddi ve somut önlem almaya çağırıyorum'' dedi.


-Eğitim kalitesi


Eğitim alanında önemli mesafeler kat edildiğini, ancak eğitimin kalitesinde hala alınması gereken mesafeler olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, matematikte, fende, yabancı dilde OECD ülkeleri içerisinde Türk öğrencilerin hep son sıralarda olduğunu söyledi.

Her yıl sistem değiştirmekten içeriği düzeltmeye fırsat bulunamazsa cari açığın yanına bir de beşeri sermaye açığının ekleneceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ''İşte bu nedenle eğitim alanında sıkça yapılan değişikliklere değil, kalıcı reformlara ihtiyaç var'' dedi.

Eğitim özgürlüğünün de bu reformların önemli bir parçası olduğuna işaret eden TOBB Başkanı, ailelerine çocuklarını dini eğitim vermek istiyorlarsa bunun önünün açık olması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ''İsteyen çocuğuna dini eğitim verir, isteyen vermez. Zira ana-babanın çocuk üzerinde hakkı var'' ifadesini kullandı.


-AB'deki ticaret şekli değişmeli-


AB sürecin Türkiye'nin çağdaşlaşmasına yardımcı olduğunu, bununla birlikte tüccar ve sanayicilere haksız ve adaletsiz bir şekilde uygulanan vize ve taşıma kotaları konularıyla mücadeleyi sürdüreceklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, AB'nin serbest ticaret anlaşmalarından Türkiye'nin dışlanmış olduğunu, bu yapının da mutlaka değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.


-Birlik ve beraberliğe vurgu


Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberliğe vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, 21'inci yüzyılda Türkiye'nin en büyük gücünün birlik ve beraberlik ruhu olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

''Türkiye yarın, bugünden daha özgür, daha demokratik olacak. Çocuklarımız bizden daha mutlu olacak. Çünkü Allah zenginliğimizi yerin altından çıkarılacak kaynaklara değil, alın terimize, teşebbüs gücümüze bağlamış. Dünyanın bu zor coğrafyasında sadece biz bin yıldır ayakta duruyoruz. Hedefimiz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak. Hedefimiz güçlü ekonomisi ve kaliteli demokrasisi ile dünyanın hayranlıkla izlediği lider ülke olmak. 365 oda ve borsasıyla, 1 milyon 420 bin üyesiyle TOBB camiası, bu hedeflerin etrafında kenetlendi.

Çağımızın fatihleri kimdir, biliyor musunuz  Bu salonu dolduran sizlersiniz. Sizler atalarımız gibi gittiğiniz yeri sadece ticaretle değil, ahlaklı duruş ve güven veren kişiliğinizle fethediyorsunuz. Sizler Türkiye'nin geleceğinin teminatısınız. Bu camia daha güçlü bir Türkiye için, her türlü zorluğa göğüs germesini bilen, inançla ve sabırla çalışan insanların ocağıdır.

Sizler; Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bucağında dalgalandıran Türkiye'nin gururu müteşebbislerisiniz! Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve kazancımızı bereketli, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın. Üstadın dediği gibi, tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın! Hey gidi küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın. AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler