YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Vergi cezası açıklaması
Doğan Yayın Holding A.Ş, şirketin bağlı ortaklığı Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin talebi uygun bulunarak, Vergi/Ceza İhbarnamesinin yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu bildirdi.
Vergi cezası açıklaması
17 Aralık 2010 / 20:15 Güncelleme: 17 Aralık 2010 / 20:40

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye tebliğ edilen 2.912.807,84 lira (İki milyon Dokuzyüzonikibin Sekizyüzyedi Türk Lirası Seksendört Kuruş) tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesine dayanak teşkil eden, İstanbul 10'uncu Vergi Mahkemesi Kararının, Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan yürütmenin durdurulması talebinin kabul edildiğine ilişkin Danıştay Kararının, adı geçen bağlı ortaklık avukatlarınca teslim alındığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Gelinen bu aşamada, Danıştay'ın söz konusu kararı gereğince, Alp Görsel İletişim Hizmetleri'ne tebliğ edilen 2.912.807,84,-TL (İki milyon Dokuzyüzonikibin Sekizyüzyedi Türk Lirası Seksendört Kuruş) tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesinin bu aşamada ödenmesi söz konusu olmayıp; davanın esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilecektir.

Danıştay'ın yürütmenin durdurulmasına ilişkin Kararı 'oy birliği' ile alınmış olup; Karar Metni aynen aşağıya çıkarılmıştır; 'Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve devamı maddelerinde yer alan hükümler ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının -g- bendi hükmünün birlikte incelenip değerlendirilmesi sonucu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesinin yollamada bulunduğu 27. maddenin 2. fıkrasında öngörülen şartların gerçekleştiği anlaşıldığından, teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına, yürütmenin durdurulması harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.

Nitekim daha önce konuya ilişkin yapmış olduğumuz açıklamalarda da; 'hisse senedi yerine geçmek üzere çıkarılan geçici ilmühaber devirlerinde KDV hesaplanması' uygulaması ve buna onay veren bir Mahkeme Kararı ile ilk kez karşı karşıya kalındığı ifade edilmişti. Böylece, söz konusu mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması ile; geçici ilmühaber devirlerinde, KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ile ilgili olarak, bir Danıştay kararı daha [Danıştay'ın D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ile ilgili benzer Kararı daha önce 29.11.2010 tarihinde kamuya açıklanmıştı] hukuk alemindeki yerini almış olmaktadır.''

AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler