YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Vergi cezalarına zam...
Vergi cezalarına zam...
26 Aralık 2011 11:50
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi cezaları, 1 Ocak 2012'den itibaren yeniden değerleme oranında artacak...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda uygulanacak vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 2012 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 180 lira olacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükselecek.

En az ceza haddi ise damga vergisinde 8,80 lira, diğer vergilerde 18 lira şeklinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 140 bin liraya, satış tutarı da 190 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 770 lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2012'den itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanacak had ve miktarlar şöyle:


HAD VE CEZALAR                                    2012'DE UYGULANACAK

                                                     MİKTAR (TL)

-------------------------------------------------- -------------------

Tahakkuktan vazgeçme                                    20,00

Bilanço esasına göre defter tutma hadleri

-Yıllık alış tutarı                                140.000,00

-Yıllık satış tutarı                               190.000,00

-Yıllık gayrisafi iş hasılatı                       77.000,00

-İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının

toplamı                                            140.000,00

Fatura kullanma mecburiyeti                           770,00

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç                2,00

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar   770,00

En az ceza haddi

-Damga vergisinde                                       8,80

-Diğer vergilerde                                      18,00


Usulsüzlük cezaları

1. derece usulsüzlükler

-Sermaye şirketleri                                   105,00

-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve serbest

meslek erbabı                                          66,00

-İkinci sınıf tüccarlar                                33,00

-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir

vergisine tabi olanlar                                 16,00

-Kazancı basit usulde tespit edilenler                  8,80

-Gelir vergisinden muaf esnaf                           4,00

2. derece usulsüzlükler

-Sermaye şirketleri                                     58,00

-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve

serbest meslek erbabı                                   33,00

-İkinci sınıf tüccarlar                                 16,00

-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir

vergisine tabi olanlar                                   8,80

-Kazancı basit usulde tespit edilenler                   4,00

-Gelir vergisinden muaf esnaf                            2,30


Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile

diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest

meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması                 180,00

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin

olarak kesilecek toplam ceza                        88.000,00


Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,

giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,

taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri

listesi ile Maliye Bakanlığınca

düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin

düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması   180,00

-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit

için                                                 8.800,00

-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde

kesilecek toplam ceza                               88.000,00

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt

edilme mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması,

günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz

edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine

uyulmaması                                            180,00

-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap

planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile

muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine

ilişkin kural ve standartlara uyulmaması            4.000,00

-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce

yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen

vergi numarasını kullanmaksızın iş yapanlar          220,00

-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya

kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine      660,00

-Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu

getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere

ilişkin bildirimleri belirlenen standart ve

zamanlarda yerine getirmeyenler                      880,00

-Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin

ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına          660,00


Bilgi vermekten çekinenler ile defter ve belgelerin

ibrazı ile diğer yükümlülükler maddesine

uymayanlar için

-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   1.170,00

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve

kazancı basit usulde tespit edilenler                 580,00

-Bunların dışında kalanlar                            280,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans

kurumları veya posta idarelerince düzenlenen

belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara

bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası                                 880.000,00 (AA)
 

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler