YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ucuz ucuz internet!
Ucuz ucuz internet!
12 Ekim 2015 09:23
Siyasi partilerin seçimle ilgili teknoloji vaatlerinde internetin hızlandırılması ve ucuzlaştırılması öne çıkıyor. Partilerin vaatlerinde diğer vurgu yapılan konu ise yerli üretim ve Ar-Ge teşviklerinin artırılması

Seçimlere günler kala halen partilerin seçim beyannameleri ve vaatleri gündemi meşgul ediyor. Pek çok alanı kapsayan beyannamelerde özellikle ekonomi, sosyal haklar ve eğitim gibi alanlar her yönüyle masaya yatırıldı. Bu beyannamelerde öne çıkan diğer bir alan da teknoloji. Dört partinin de vaatleri arasında yoksul ailelere internet verilmesi, internetin ucuzlaştırılması ve Ar-Ge teşviklerinin artırılmasının öne çıktığı görülüyor. Dört partinin seçim beyannamelerindeki teknoloji, bilişim ve Ar-Ge vaatlerine mercek tuttuk.

4.5G hizmetleri yaygınlaşacak (AK PARTİ)
4.5G mobil elektronik haberleşme hizmetleri yaygınlaştırılacak.
5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmaları başlatılacak.
Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.
Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkanı sağlanacak.
Engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri için gerekli yazılım ve donanım teşvik edilecek.
İnternet kafelerin şartları iyileştirilecek.
Dijital Türkiye Projesi'yle tüm kamu işlemlerinin sanal ortamda yapılması sağlanacak.
Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturulacak.
Yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programları desteklenecek.
Bilim merkezlerinin sayısı artırılacak.
Ar-Ge alanında girişimcileri desteklemek için erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak.
Akıllı kentler oluşturulacak.
Kamu veri merkezleri bütünleştirilerek kamu bulutu projesi başlatılacak.

FİBERE YATIRIM VAAT EDİYOR (CHP)

Herkes ucuz ve hızlı genişbant internet erişimine kavuşturulacak.
Fiber optik ve yeni nesil şebeke altyapı yatırımları yapılacak.
Genişbant internet erişim kalitesi iyileştirilecek.
Evrensel Hizmet Fonu amacına uygun kullanılacak.
E-devlet hizmetleri yaygınlaştırılacak.
Türkiye bilim insanları için cazibe merkezi yapılacak.
Mahkemeler dışındaki mercilerin erişim engelleme yetkisi kaldırılacak.
Sosyal medya izlemeleri ve fişlemelerine son verilecek.
Bilgi ve teknoloji ile üreten ve büyüyen ekonomi yaratılacak.
Akıllı kent inşa edilecek.
Ar-Ge faaliyetleri artırılacak. Ar-Ge'nin GSYH içindeki payı yüzde 3'e çıkarılacak.
Teknoloji geliştirme bölge ve merkezleri yeniden yapılandırılacak.
Yerli yazılım üretimi teşvik edilecek.
Stratejik teknolojilere de destek verilecek.

DOĞRU VE TÜRKÇE İÇERİK (MHP)

Ucuz ve hızlı haberleşme yaygınlaştırılacak.
İnternette içeriğin doğru ve Türkçe olmasına önem verilecek.
Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması için genişbant erişim kalitesi iyileştirilecek.
Evrensel Hizmet Fonu ve Ar-Ge Fonu'nun şeffaf, ayrım gözetmeden kullanılması sağlanacak.
İletişim üzerindeki vergi yükü azaltılacak.
Yazılım ihracatı teşvik edilecek.
Bilişim Vadisi projesi hayata geçirilecek.
Herkese Akıllı Kart verilecek.
Siber tehditlere dönük güvenlik sistemleri geliştirilecek.
Yasal olmayan dinlemelere fırsat verilmeyecek.
Kamunun elektronik ortamda sunduğu hizmetler çeşitlendirilecek
Bilime ve bilim insanına önem verilecek.
Mevcut bakanlık yapılandırılacak. Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı kurulacak.
Bilimsel araştırma ve Ar-Ge'ye daha fazla kaynak ayrılacak. Teşvikler artırılacak. Milli Yenilik sistemi yolda.

ÖZGÜR YAZILIMA DESTEK VERECEK (HDP)

Yeni medya teknolojilerinin toplumun tüketime itilmesi için değil, kamu yararı için kullanılması sağlanacak.
Açık kaynak kodlu özgür yazılım teşvik edilecek
Basın, iletişim ve bilişim özgürlüğü sağlanacak.
İnternete yönelik her türlü sansür uygulamasına son verilecek.
İnternet yasakları ve sosyal medyadaki düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldırılacak.
Yazılı, görsel ve dijital medyanın tümünde mesleki, etik ve özgür habercilik ilkelerinin desteklenmesi için basın etik yasası düzenlenecek.
İletişim özgürlüğü korunacak.
Yerel radyo, televizyon ve gazetelerle internet yayıncılığı yapan kuruluşlar mesleki, etik ve özgür habercilik ilkelerine bağlı kalmaları ve bağımsızlıklarını korumaları için desteklenecek.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler