YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'yi uçuracak dönüşüm geliyor
İnşaattaki dönüşümün ardından şimdi de imalat sanayiye yönelik tüm sektörleri ayağa kaldıracak çok geniş kapsamlı bir dönüşüm başlatılıyor.
Türkiye'yi uçuracak dönüşüm geliyor
21 Ekim 2014 / 10:02 Güncelleme: 21 Ekim 2014 / 10:15

Konut sektöründe oluşan karlı pasta sanayicileri bir bir kendine çekmeye başlayınca tüm dengeler altüst oldu. İnşaat sektörü kat be kat büyüyüp cirolarını arttırdı, imalat sanayi ise dramatik bir düşüş yaşamaya başladı.

Ortaya çıkan bu tablo sanayicileri olduğu kadar ekonomi yönetimini de rahatsız etti. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da sıkıntısını dile getirip gerekli adımların atılacağının sinyalini verdi.

İşte Babacan'ın bu açıklamalarının altından inşaattan sonra bu seferde imalat sanayiye yönelik çok geniş kapsamlı bir dönüşüm atağının başlatılacağı ortaya çıktı.

Şirketlerin önü açılacak

Devletin tüm argümanlarını seferber ederek imalat sanayinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan hükümet, hazırlanan dönüşüm programı kapsamında sektörlere yönelik teşvik programları uygulama, kamu desteği verme, markalaşma sağlama, yer tahsis etme, deneyimlerini aktarma, yurtiçi ve yurtdışında organizasyonlar düzenleme gibi bir dizi ön açıcı faaliyetlerde bulunacak.

Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayiinde dönüşüm başlatan ekonomi yönetimi bu sayede bir taraftan yatırım ve ara mallarında ithalat bağımlılığını azaltmayı amaçlarken, öte taraftan da yüksek katma değerli yapıya geçerek ileri teknoloji sektörlerinin payını arttırmayı amaçlıyor.

Ara malı ve hammaddeye kamu desteği

Hazırlanan dönüşüm programı kapsamında öncelikli olarak Türkiye’yi üretimde dışa bağlayan ve yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine el atılacak.

Ara malı ve hammadde üretimine öncelik verilecekken, bu tesisler için ise büyük çaplı mekân hazırlıkları yapılıp, yerli ve yabancı yatırımların özendirilmesi amacıyla farklı farklı mekanizmalar oluşturulacak. Söz konusu yatırımların kamu desteklerinden de öncelikli olarak yararlandırılması amaçlanıyor.

Küçük işletmelere kolaylıklar geliyor

Yine program kapsamında verimlilik farkının yüksek olduğu gıda, giyim, metal eşya, mobilya sektörlerinde küçük işletmelere yönelik bir takım kolaylıklar getirilerek verimliliklerini arttırmalarına imkân tanınacak. Oluşturulacak yeni bir mekanizma ile uluslararası firmaların kapasitelerini azamiye indirerek küçük işletmelerin de önünü açılacak.

Rekabetçi yerli şirketler yan sanayi ile buluşacak

Türk şirketleri arasında sinerji oluşturulacak. Uluslararası pazarlarda rekabetçi olan yerli şirketler ile yan sanayi firmalarının özellikle yurtiçinde yeni yatırım alanlarında işbirliğine yönelik çalışmalar yürütülecek ve bunun için de ön finansman modelleri oluşturulacak.

Avantajlı yabancı firmalar satın alınacak

Yabancı firma avına da çıkılacak. Türkiye’ye uluslararası alanda markalaşma açısından stratejik avantaj kazandıracak yabancı firmaların satın alınması sağlanacak. Bunun için gerekli finansman ise teşvik programları ile desteklenecek.

Kimya parkları kurulacak

Kimya sektöründe petrokimya, plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılacak ve kimya parklarının kurulması desteklenecek.

Kentsel dönüşüm ve imalat sanayi birleşiyor

Kentleşme ve kentsel dönüşüm, imalat sanayii ile bütünleşik bir şekilde ele alınacak. Bu çerçevede akıllı bina, yapı malzemeleri, toplu taşıma araçları ve sinyalizasyon sistemleri gibi alanlarda üretim ve ihracat kapasitesi arttırılacak.

Yerli raylı ulaşım sistemleri geliştirilecek

Raylı sistemlere de tamamen el atılacak. Raylı ulaşım sistemleri ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanması için teknolojik kabiliyet ve yerli üretim geliştirilecek. Bu doğrultuda yerli ve yabancı sanayi ortak girişimleri kurulması desteklenecek. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ yeniden yapılandırılacak.

İlaç sanayisinde stratejik adım

İlaç sanayisinde ise stratejik adımlar planlanıyor. Sektör daha fazla ihracat yapabilen, uluslararası standartlardaki yüksek teknolojisini Ar-Ge ile bütünleştirmiş, uzun vadede yeni molekül geliştirme yönünde gerekli adımları atan, daha yüksek katma değerli ilaçlar üreten rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak.

Tıbbi cihaza savunma sanayisi deneyimi

Tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme sektöründe yurtiçi üretim ve ihracat kabiliyeti arttırılacak. Bu alanda, savunma sanayiinin yerlileştirme deneyimlerinden de yararlanılacak.

Tekstil ve mobilyada markalaşma artacak

Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri, müşteri odaklı, hız ve esnekliği ile üretici özelliklerini geliştiren, tasarım, koleksiyon ve marka oluşturabilen, yenilikçi, çevreye duyarlı, pazarlama ve üretim kanallarında etkin olan bir yapıya dönüşümü sağlanacak. Mobilya sanayiinde tasarım becerisi, marka geliştirme ve modern üretim tekniklerinin kullanımı kabiliyetinin arttırılması hedefleniyor.

Demir-Çelik ile seramikte iç üretime ağırlık verilecek

Toprağa dayalı sanayide ithalatla karşılanan refrakter malzeme ve ileri seramik Ürünleri ile demir-çelik sektörü üretiminde ithalatla karşılanan paslanmaz çelik, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma değerli ürünlerin ülke içinde üretimine ağırlık verilecek.

Yeni teknolojilere destek

Elektronik sektöründe yeni iş alanlarına girmek için teknolojiler geliştirilecek. Bu kapsamda sektörün ulaştırma, otomotiv, makine başta olmak üzere diğer sektörler ile entegrasyonu arttırılacak.

Sektörde rekabet öncesi Ar-Ge de teşvik edilecek. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısını en üst seviyeye çıkarmak için ekipmanlarda yerli imalat düzeyi artırılacak ve özgün teknolojiler geliştirilecek.

Özgün tasarımlı araçlar üretilecek

Otomotiv sanayiinde, tedarik zincirini kapsayan, tasarım/Ar-Ge, üretim ve satış-pazarlama süreçleri bütününün yurtiçinde geliştirilmesi sağlanarak, katma değer arttırılacak. Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek. İç pazar ve küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımlı araçlarla markalaşma özendirilecek.

Gemi üretiminde Türkiye'nin payı artacak

Küresel kriz nedeniyle üretim ve ihracat seviyesinde önemli düşüş gerçekleşen Türk gemi inşa sanayiinin rekabet gücünün bulunduğu alanlarda, Ar-Ge çalışmalarıyla gemi tasarımı ve üretiminde dünya piyasalarından alınan pay arttırılacak.

Yerli uçak ve helikopterde süreç hızlandırılacak

Havacılık ve uzay sektöründe metre altı gözlem uydusu ve alt sistemleri, haberleşme uydusu ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemi, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemleri geliştirilecek. Yerli uçak ve helikopter tasarımı ve üretim süreçlerine de hız kazandırılacak.

 

HABER7

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler