YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yarısı zor geçiniyor
TÜİK ''Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2009'' verilerini yayımladı Ancak durum pek de iç açııc değil. Çünkü verilere göre Türkiye'nin yarısından fazlası elde ettiği gelirle geçinemiyor...
Türkiye'nin yarısı zor geçiniyor
05 Nisan 2010 / 10:25 Güncelleme: 05 Nisan 2010 / 10:27

Türkiye'de hane halklarının yüzde 52,9'u, başka bir ifadeyle yarıdan fazlası elde ettiği gelirle ihtiyaçlarını ''zor'' karşılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı ''Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2009'' verilerinden yapılan derlemeye göre, vatandaşların yüzde 36'sı geliriyle ''zor'', yüzde 16,9'u ise ''çok zor'' geçindiğini ifade etti.

Kazancıyla ihtiyaçlarını ''orta düzeyde'' karşıladığını belirtenlerin oranı yüzde 35,5 iken, hane halklarının yüzde 10'u ''kolay'' geçindiğini dile getirdi.

Aylık gelirlerinin hane halkı ihtiyaçlarını ''çok kolay'' karşıladığını söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 1,6 düzeyinde kaldı.

Hane halkı gelirlerinin ihtiyaçları karşılama oranı kır-kent ayrımında değerlendirildiğinde, kırda geçinmek daha zor gibi görünüyor.

Kırda yaşayan hane halklarının yüzde 38,6'sı gelirlerinin ihtiyaçlarını ''zor'', yüzde 19,2'si de ''çok zor'' karşıladığını belirtti. Kentlerde yaşayan hane halklarının yüzde 35'i gelirlerinin ihtiyaçlarını ''zor'' karşıladığını, yüzde 15,9'u ise ''çok zor'' karşıladığını ifade etti.

Kırdaki hane halklarından gelirlerinin ihtiyaçlarını ''çok kolay'' karşıladığını belirtenlerin oranı yüzde 0,6 iken bu oran kentlerde yüzde 2,1'i buluyor.

Kentlerde ikamet eden hane halklarının yüzde 36,8'i gelirinin ihtiyaçlarını ''orta düzeyde'', yüzde 10,3'ü ''kolay'' karşıladığını bildirdi. Bu oranlar kırda sırasıyla yüzde 32,4 ve yüzde 9,3 düzeyinde bulunuyor.

GELİR GRUBUNA GÖRE İHTİYAÇLARIN KARŞILANMA DURUMU

Hane halkı gelir grubuna göre gelirin ihtiyaçları karşılama durumu değerlendirildiğinde; geliri 600 liraya kadar olan hane halklarının yüzde 43,2'si, 600-900 lira arasında olanların yüzde 44'ü, 900-1.500 lira arasında olanların yüzde 35,5'i, 1.500-2.500 lira arasında olanların yüzde 21,4'ü, 2.500-3.500 lira arasında olanların da yüzde 10,2'si ''zor'' geçindiklerini belirtti.

Geliri 3.500 lira ve üzerinde olanların da yüzde 6,4'ü gelirinin ihtiyaçlarını ''zor'' karşıladığını ifade etti.

Geliri 600 liraya kadar olanların yüzde 2,5'i, 600-900 lira arasında olanların yüzde 5,4'ü, 900-1.500 lira arasında olanların yüzde 10'u, 1.500 lira ile 2.500 lira arasında olanların yüzde 20'si, 2.500-3.500 lira arsında olanların da yüzde 36,2'si ''kolay'' geçindiğini ifade etti. Geliri 3.500 lira ve üzerinde olan hane halklarından gelirlerinin ihtiyaçlarını ''kolay'' karşıladığını belirtenlerin oranı yüzde 39 düzeyinde bulunuyor.

HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE GELİRİN İHTİYAÇLARI KARŞILAMA DURUMU

Hane halklarının büyüklüğüne göre bir değerlendirmeye gidildiğinde hane halkı büyüdükçe gelirin ihtiyaçları karşılamasının güçleştiği görülüyor.

Büyüklüğü 10 ve üzerinde olan hane halklarının yüzde 50,8'i gelirinin ihtiyaçlarını zor karşıladığını, yüzde 1,9'u ise kolay geçindiğini ifade etti.

Hane halkı büyüklüğü 1-2 kişi olan hanelerin yüzde 35,2'si gelirlerinin ihtiyaçlarını ''zor'' karşıladığını, yüzde 15'i ise ''kolay'' karşıladığını dile getiriyor.

Büyüklüğü 1-2 kişi olan hane halklarının yüzde 13'ü, hane halkı büyüklüğü 10 ve daha fazla olan hanelerin ise yüzde 25,6'sı gelirleriyle ihtiyaçlarını ''çok zor'' karşıladığını belirtti.

GELİRDEN MEMNUNİYET

Bireylerin toplam yüzde 42,7'si aylık hane halkı gelirinden ''memnun'' olmadıklarını veya ''hiç memnun'' olmadıklarını belirtti, yüzde 31,4'ü aylık hane halkı gelirinden ''memnun'' veya ''çok memnun'' olduğunu kaydetti.

Kadınların yüzde 9,6'sı, erkeklerin de yüzde 10,1'i aylık hane halkı gelirlerinden ''hiç memnun'' olmadıklarını bildirdi.

TABLOLAR

Türkiye geneli ve kır-kent ayırımında hane halkı gelirinin hane halkı ihtiyaçlarını karşılama durumu:


                          (Yüzde)

             ZOR     ÇOK ZOR   ORTA   KOLAY  ÇOK KOLAY

            ------  ---------  -----  -----  ---------

TÜRKİYE     36,0     16,9      35,5   10,0     1,6  

KIR         38,6     19,2      32,4    9,3     0,6

KENT        35,0     15,9      36,8   10,3     2,1


Gelir grubuna göre gelirin hane halkı ihtiyaçlarını karşılama durumu:


                              (Yüzde)

GELİR GRUBU (TL)  ZOR    ÇOK ZOR   ORTA    KOLAY   ÇOK KOLAY

-----------      -----  --------  ------  ------   ---------

0-600            43,2    35,9      18,1    2,5       0,3

601-900          44,0    15,2      35,0    5,4       0,4

901-1500         35,5     8,8      44,8   10,0       0,9

1501-2500        21,4     4,6      50,9   20,0       3,1

2501-3500        10,2      -       45,8   36,2       7,8

3501            6,4      -       35,7   39,0      18,9


Hane halkı büyüklüğüne göre gelirin hane halkı ihtiyaçlarını karşılama durumu:

                                       

HANE HALKI                         (Yüzde)

BÜYÜKLÜĞÜ (KİŞİ)   ZOR   ÇOK ZOR  ORTA   KOLAY  ÇOK KOLAY

----------------  -----  -------  ----- ------- ---------

1-2               35,2    13,0    34,6    15,0      2,2

3-4               33,3    16,2    39,8     9,4      1,4

5-6               38,6    20,0    32,8     6,5      2,0

7-9               38,8    27,6    24,5     7,7      1,5

10              50,8    25,6    21,7     1,9       -

A.A.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler