YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'den 2 ülkeye ticaret üssü
Türkiye'den 2 ülkeye ticaret üssü
09 Mart 2016 15:16
Türk firmalarının yurt dışında pazarlama ve satış ağının kuvvetlendirilmesi için Türkiye Ticaret Merkezleri'nin (TTM) kurulması ve desteklenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İşbirliği Kuruluşları ortaklığında Dubai/BAE ve Tahran/İran'da TTM açılması için son aşamaya gelindi.

Son yıllarda yakın çevremizde yaşanan siyasi ve ekonomik tüm olumsuzluklara rağmen dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline gelmek için yatırımlara ve sanayileşmeye büyük önem veren Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 için belirlenen hedeflere ulaşma yolunda var gücüyle çalışıyor. Bu amaçla üretimin ve ihracatın önünü açmak için yeni stratejiler geliştiren ve uygulayan Ekonomi Bakanlığı, ihracatın pazar çeşitliliğini sağlamak ve uluslararası alanda ticarete yön veren ülke konumuna gelmek için destek mekanizmalarına yenilerini ekliyor.

Yerli firmaların yurt dışında açtıkları birimlerin kira giderleri ve tanıtım harcamaları hâlihazırda destekleniyor. Yeni destek kapsamında oluşturulacak Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) aracılığıyla, bu merkezlerde yer alan şirketlerin, ürünlerin tanıtım ve pazarlamasında etkinlik sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanıyor.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş 2016 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, pazarlama, dağıtım ve lojistik üs vazifesi görecek TTM'nin altyapısının olgunlaştığını açıkladı. Buna ilişkin olarak Elitaş, “İlk etapta Dubai ve Tahran TTM'yi kuracağız. 60 ülkeye toplam 176 sektörel ticaret heyeti organizasyonu da gerçekleştirdik" dedi.

Tanıtım üssü ve lojistik merkezi görevi

Türkiye'nin, ihracatçı firmaların ve Türk malı ürünlerin tanıtım üssü, lojistik merkezi, danışmanlık hizmetleri ve pazara giriş hizmeti yapacak TTM'ler, yeni ve süreklilik arz eden bir yapıda olacak. Bakanlığın sağlayacağı bu destek ile uluslararası alanda tek başına aktif olamayan şirketlerin, ofis, depo, showroom gibi alanlarla yurt dışı pazarına girişinde yardımcı olunacak. Yüksek maliyetler, güvenlik sorunları ve bürokrasi gibi nedenlerle pazara girişin sıkıntılı olduğu coğrafyalara ulaşma imkânı sağlanırken, ülke ihracatına da katkı sağlanacak.

Destek miktarı ve süresi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM'in Türkiye'de kurduğu şirketi veya TİM ile diğer işbirliği kuruluşları ortaklığında kurulabilecek TTM'lerin destek oranı, bakanlık tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde yüzde 60 olacak. Destek süresi 5 yıl olacak TTM'lerde üstün performans gösteren şirketlere ilave 5 yıl daha destek verilebilecek.

“Türkiye - Gücünü Keşfet"

Uluslararası piyasalarda rekabet eden Türk markalarının geliştirilmesini teminen; yurt dışında markalaşma faaliyetleri de destekleniyor. Bu çerçevede 'Türk malı' yazan bir ürünün yüksek seviyelerde fiyatlanabilmesi için bakanlık tarafından 'Turkey' markasının ön plana çıkarılması sağlanıyor.

Hedef pazarlarda Türk ürünlerine yönelik algıyı değiştirmek ve Türkiye'nin yurt dışı tanıtımlarında referans bir kavram ve logo oluşturmak amacıyla başlatılan “Türkiye Markası" çalışmaları bakanlık tarafından tamamlandı ve “Turkey - Discover The Potential / Türkiye - Gücünü Keşfet" logolu Türkiye Markası oluşturuldu. Konuya ilişkin Başbakanlık Genelgesi, 11 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu logo ve markanın kullanımına da başlandı ve başta hedef pazarlar olmak üzere çeşitli ülkelerde tanıtımlar sürdürülüyor. Önümüzdeki süreçte söz konusu markaya ilişkin tanıtım çalışmalarının artarak devam etmesi planlanıyor.

Rusya krizinde çözüm alternatif pazar

Öte yandan Rusya ile yaşanan kriz neticesinde de, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde ortaya çıkan durgunluktan ihracatçı ve yatırımcıların zarar görmemeleri için, yeni pazar açılımlarına yönelik faaliyetlere hız veriliyor. Rusya pazarına alternatif teşkil edecek diğer ülkeler ile ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesi sağlanıyor.

Hedef ülke konumunda bulunan çevre ve komşu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık dikkate alınarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Asya başta olmak üzere alternatif pazar oluşturma çalışmalarına da hız verilecek.

Sonuç olarak son dönemde önemli reformları hayata geçirmiş, küresel ve bölgesel tehditlere rağmen istikrarlı ekonomik yapısı ve sağladığı mali disiplin ile tüm çevrelerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmış olan Türkiye'nin, 2023 vizyonu çerçevesinde her alanda daha da güçlü bir ülke olması amaçlanıyor. 

 

YENİ ŞAFAK

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler