YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK'in Ocak ayı işsizlik verilerinde ŞOK artış!
Ocak ayı işsizlik oranı 2008 yılı aynı dönemine göre 3,9 oranında artarak yüzde 15,5 oldu
TÜİK'in Ocak ayı işsizlik verilerinde ŞOK artış!
15 Nisan 2009 / 12:04 Güncelleme: 15 Nisan 2009 / 00:00

Türkiye İstatistik Kurumu( TÜİK), işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de, 2009 yılı ocak ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan artarak yüzde 15,5'a yükseldi.


2008 yılı ocak ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 düzeyinde bulunuyordu.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, ''Aralık-Ocak-Şubat 2009'' dönemini kapsayan, ''Ocak'' sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 45,8 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 17,2, kırsal kesimde yüzde 11,8 olarak belirlendi.


2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.


Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından, tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.


Türkiye'deki işsiz sayısı, ocak 2009 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 59 bin kişi artarak, 3 milyon 650 bin kişi oldu.


İşsizlik oranı ise 3,9 puanlık artışla yüzde 15,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla kıyasla 75 bin kişi artışla 19 milyon 873 bin kişiye yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna duyurduğu Hanehalkı İşgücü Anketinin ''Aralık-Ocak-Şubat'' dönemini kapsayan ''Ocak 2009'' sonuçlarını açıkladı.


İşgücü Anketine göre, ocak döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki yılın aynı dönemine göre 820 bin kişilik artışla 70 milyon 166 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 888 bin kişi artarak, 51 milyon 323 bin kişiye ulaştı.


Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 259 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 184 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 21,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 5'i inşaat, yüzde 52,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.


Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, hizmetler sektörünün payı 0,7 puan artarken, sanayi sektörü payı 1,7 puan, inşaat sektörünün payı da 0,2 puan azaldı.


İŞSİZLİK KENTLERDE YÜZDE 17,2


Türkiye genelinde işsiz sayısı, ocak döneminde, 2008'in aynı dönemine göre 1 milyon 59 bin kişi artarak 3 milyon 650 bin kişiye yükseldi.


İşsizlik oranı ise 3,9 puanlık artışla yüzde 15,5 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 4,2 puanlık artışla yüzde 17,2'ye, kırsal yerlerde ise 3,4 puanlık artışla yüzde 11,8 oldu.


GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 27,9


Ocak 2009 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 27,9 olarak hesaplandı. Bu oran 2008 yılının aynı döneminde yüzde 21,2 idi.


Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,3 puanlık artışla yüzde 19 seviyesine çıktı. Bu dönemdeki işsizlerin 5,3 puanlık artışla yüzde 18,2'sini erkek nüfus, 5 puanlık artışla yüzde 21,8'ini kadın nüfus oluşturdu. Anket sonuçlarına göre, işsizlerin profili şöyle:


''-İşsizlerin yüzde 74,4'ü erkek nüfus.


- İşsizlerin yüzde 61,5'i lise altı eğitimli.


- Yüzde 22,1'i bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor.


- İşsizler sıklıkla (yüzde 31,8) ''eş-dost'' vasıtasıyla iş arıyor.


- Yüzde 90'ı (3 milyon 284 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış.


- Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 42,6'sı ''hizmetler'', yüzde 26,5'i ''sanayi'', yüzde 19,9'u ''inşaat'', yüzde 8,8'i ise ''tarım'' sektöründe görev almış, yüzde 2,2'si ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış.


-İşsizlerin yüzde 30,1'ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 23'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 13,5'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,5'ini işyerini kapatan, iflas edenler, yüzde 7,7'sini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7,1'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluşturuyor.''


İSTİHDAMIN YAPISI  


Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin de yüzde 73,8'ini erkek nüfus meydana getirdi. İstihdam edilenlerin yüzde 58,3'ünü lise altı eğitimliler oluşturdu.


İstihdam yapısına ilişkin diğer bazı veriler şöyle:


''- Yüzde 60,8'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27,9'u kendi hesabına ve işveren, yüzde 11,3'ü ücretsiz aile işçisi.


- Yüzde 57,6'sı ''1-9 kişi arası'' çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor.


- Yüzde 2,6'sının ek bir işi var.


- Yüzde 4,2'si mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.


-Ücretli olarak çalışanların yüzde 91,8'i sürekli bir işte çalışıyor.''


KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 40,8


 TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, Ocak 2009 döneminde, 2008 yılının aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 40,8 olarak gerçekleşti.


Bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 85,9'dan yüzde 84,5'e, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,9'dan yüzde 28,6'ya geriledi.


İŞ GÜCÜNE KATILIM 1,4 PUAN ARTTI


Ocak 2009 döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılım oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puanlık artışla yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.


Erkeklerde iş gücüne katılma oranı önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla yüzde 69,1, kadınlarda ise 1,9 puanlık artışla yüzde 23,5 oldu. Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 44,7, kırsal yerlerde yüzde 1,9 puanlık yükselişle yüzde 48,4 oldu.


Toplam iş gücünün yüzde 17,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 43,7, yüksek öğretim mezunlarının katılım oranı yüzde 77 olarak belirlendi.


Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 67,8 iken, kadınların yüzde 18,8 oldu. Lise ve dengi okul mezunlarında da erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 72,3 iken kadınlarda yüzde 33,3 olarak hesaplandı.


Yüksek öğretim mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 82,1, kadınlarda yüzde 69,9 oldu.


Ocak 2009 döneminde iş gücü dışında olanların yüzde 22,1'i daha önce bir işte çalıştı. Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olanların (12 milyon 876 bin kişi) yüzde 10,5'i emeklilik, yüzde 12,6'sı mevsim gereği, yüzde 7,7'si sağlık nedeniyle, yüzde 4,1'i eşinin isteği ve evlilik, yüzde 4,8'i işten çıkarılma/iş yerinin kapanması, yüzde 3,3'ü işinden memnun olmama ve yüzde 14,7'si diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.


İŞ GÜCÜ HAREKETLERİ  


Ocak 2009 döneminde 1 milyon 30 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 5,2 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 30,4'ü, 25-34 yaş grubunda yer aldı.


Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 20,3'ü sanayi, yüzde 45,3'ü hizmetler, yüzde 21,3'ü inşaat sektöründe, yüzde 13,1'i ise tarım sektöründe işbaşı yaptı. Mevcut işsizlerin yüzde 14,4'ünü (527 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.


ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ VE CEVAPSIZLIK ORANI  


Ocak 2009 haber bülteninde açıklanan sonuçlar, 2008 aralık, 2009 ocak ve şubat aylarını içeren üç aylık dönemi kapsamakta. Bu dönemde, kentsel yerlerden 27 bin 140 ve kırsal yerlerden 11 bin 682 olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 38 bin 822 örnek hanehalkı seçildi.


Bu hanehalklarından 33 bin 629'u ile anket yapıldı, 5 bin 193 hanehalkına ise çeşitli nedenlerle cevaplamama formu dolduruldu. Ocak 2009 döneminde, cevaplamama oranı, kırsal yerlerde yüzde 14,2, kentsel yerlerde yüzde 11,5 olmak üzere, Türkiye genelinde yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, örnek hanehalklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 91 bin 121 fert ile görüşüldü.


REVİZE ÇALIŞMALARI  


Hanehalkı işgücü anketi sonuçları, güncel nüfus projeksiyonlarına göre ağırlandırılıyor ve yayımlanıyor. 2009 yılına kadar nüfus projeksiyonları, genel nüfus sayımı sonuçlarına dayalı olarak hesaplanırken, 2007 yılında  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kuruldu. ADNKS veri tabanından elde edilen yaş ve cinsiyet yapısı ile nüfusun yerleşim yerine göre dağılımında, nüfus sayımlarına göre önemli dağılım farklılıkları bulunuyor. Bu doğrultuda, en güncel nüfus bilgilerinin elde edildiği bu sistemdeki bilgiler kullanılarak nüfus projeksiyonlarının üretilmesine başlanırken, ulusal ve bölgesel düzeyde nüfus projeksiyonları, 2008 yılı ADNKS nüfus sonuçları ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre yenilendi.


Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ağırlıklandırılmasında Ocak 2009 dönemi sonuçlarından başlamak üzere yenilenen nüfus projeksiyonları kullanılmaya başlandı, karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla Ocak 2008 dönemi sonuçları da yeni nüfus projeksiyonların göre revize edildi. Yenilenen nüfus projeksiyonları kapsamında yayımlanacak cari dönem sonuçları ile birlikte, önceki yılın aynı dönemine ilişkin sonuçlar da revize edilerek yayımlanacak. Ayrıca, geriye dönük revize çalışmaları, 2008 yılından başlamak üzere kademeli olarak tamamlanacak ve revizesi tamamlanan dönemlere ilişkin bilgilere TÜİK web sayfasında yer verilecek.AA


 


 

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler