YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TRT stajyer sınav ilanları – TRT personel alımı yapıyor!
TRT stajyer sınav ilanları – TRT personel alımı yapıyor!
19 Ekim 2015 09:42
TRT stajyer sınav ilanlarını açıkladı. Resmi site üzerinden yapılan açıklamaya göre muhabir, kamera asistanı, spiker, yayım ve yayın elemanı ile yardımcı prodüktör stajyeri alınacağını açıkladı.

Başvurular ise 19 Ekim’de başlayacak. TRT stajyer sınavı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden formları dolduracak.

TRT stajyer sınavı ilanları duyuruldu. Yapılan açıklamayla birlikte birçok bölüme belirli sayıda kadro verilecek. Belirli şartları yerine getiren adaylar 19 Ekim'de başvurularını gerçekleştirebilirken yazılı ve sözlü sınavlardan geçecekler. İşte TRT stajyer sınavı ilanları ve başvuru ekranı…

TRT stajyer sınavı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar öncelikle 19 Ekim günü resmi site üzerinden açılacak olan başvuru formlarını doldurmalı gerekmektedir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Kamera Asistanı Giriş Sınav İlanı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Stajyer Muhabir Giriş Sınav İlanı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Stajyer Spiker Giriş Sınav İlanı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Yapım ve Yayın Elemanı Giriş Sınav İlanı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Yardımcı Prodüktör Giriş Sınav İlanı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Teknisyen Giriş Sınav İlanı


STAJYER MUHABİR GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Stajyer Muhabir unvanlı (75) adet kadroya yazılı ve uygulamalı şekilde giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. 18 yaşını tamamlamış olmak,
6. Engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,
7. 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),
8.Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

II- ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

Adayların sınava son başvuru tarihi itibarıyla Stajyer Muhabir (1) kadro unvanı için herhangi bir lisans programından mezun olmaları, Stajyer Muhabir (2) kadro unvanı için ise ekte yer alan lisans programlarının birinden mezun olmaları ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmaları şarttır

III- BAŞVURU SÜRESİ:

Başvuru süresi, 19 Ekim 2015 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 16 Kasım 2015 tarihinde saat 18.00'da sona erecektir.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav, Ankara'da yapılacak olup sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacak olup, yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar, uygulamalı sınava tabi tutulacaktır

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler. En yüksek ortalamadan başlayarak atama yapılacak olup, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

TRT stajyer sınav ilanlarını açıkladı. Resmi site üzerinden yapılan açıklamaya göre muhabir, kamera asistanı, spiker, yayım ve yayın elemanı ile yardımcı prodüktör stajyeri alınacağını açıkladı. Başvurular ise 19 Ekim'de başlayacak. TRT stajyer sınavı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar TRT'nin resmi internet sitesi üzerinden formları dolduracak.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler