YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Torba'dan işverene sürpriz çıktı
'Torba'dan işverene sürpriz çıktı
01 Aralık 2010 08:26
Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran torba yasa tasarısında toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor.

İstihdam paketi, sosyal güvenlik mevzuatındaki yenilikler ve memurlar için getirilen çeşitli haklar da tasarıya dahil edildi. Toplam 113 maddelik tasarı ile işverene 10 yıl boyunca prim desteği getiriliyor. Sendikalı memura 45 lira sendika primi, sözleşmeli memura da 89 lira aile yardımı verilecek. Belediye ve il özel idarelerindeki ihtiyaç fazlası işçiler Emniyet ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek. Evden çalışmaya yasal statü kazandırılırken, özürlü memurlara da işe gitmeden çalışma hakkı tanınıyor.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı önceki akşam Meclis'e sevk edildi. Tasarıyla Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, belediyeler, SGK, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, Tedaş, Yurtkur, TRT, KOSGEB, TOBB, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamındaki kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor. Yeniden yapılandırılan alacaklar peşin ya da ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 taksitte ödenebilecek. Ödemeler, kredi kartı ile de yapılabilecek.

Tasarının en önemli maddelerinden biri, istihdamın artırılması amacıyla uygulanacak olan prim teşvikleri. 10 yıl boyunca yeni istihdam oluşturulması halinde işverenin ödemesi gereken SSK primleri, İşsizlik Fonu tarafından karşılanacak. İstihdam teşvikleri 31 Aralık 2015'e kadar uygulamada olacak. Bu tarihten itibaren ise 5 yıl daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Teşviklerden 18-29 yaş arasındaki gençler, bütün kadınlar ile mesleki eğitim alanlar ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar yararlanacak. Yine istihdamı teşvik amacıyla birden fazla işyeri sahibi patron bunlardan sadece birinde özürlü çalıştırarak "özürlü çalıştırma zorunluluğunu" yerine getirmiş olacak.

Yasada kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeler önemli bir yer tutuyor. Bir milyonu aşkın sendikalı memura 3 ayda bir 45 lira sendika primi ödenecek. Daha önce aylık 10 lira olarak ödenen sendika primi yaklaşık bir yıldır Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle verilmiyordu. Bu düzenleme ile sendikalı memurun cebine her ay 15 lira daha fazla para girecek. Artık sözleşmeli memur da aile yardımı alabilecek. Mevcut uygulamaya göre memurların 89 lira olarak aldıkları aile yardımı sözleşmeli memura verilmiyordu. Yeni uygulamayla sözleşmeli memurun maaşı da 89 lira artmış olacak. Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödemesinde iki çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sözleşmeli memur da sendikalı olabilecek. Memurların izin bitiminden sonra 10 gün içinde göreve dönmesi zorunlu olacak. İzin bitimi veya mazeretin ortadan kalkmasına rağmen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten atılacak. Memurların emekli olurken bir defaya mahsus aldıkları 500 lira tutarındaki ödeme 750 liraya çıkarılacak. Tasarıyla doğum yapan memura, doğum yapan memurun eşine ve evlat edinen memura 24 ay izin verilecek. Memurların görevlerinden dolayı saldırıya ve kazaya uğramaları halinde 18 aya kadar aylıksız izin alma hakları olacak. Kamu bankaları ve üst kurulların İstanbul'a taşınması da tasarının içerisine eklendi. BDDK ile SPK'nın taşınma işleminde süre iki yıl olarak belirlendi. Vakıfbank ve Türkiye Kalkınma Bankası da İstanbul'a taşınacak. Elektrikli otoya sıfır verginin yolunu açacak madde torba kanun metninden çıkarıldı.

İşsizlik maaşı kolaylaşacak: Yarım gün çalışanlar ile isteğe bağlı sigortalılara işsizlik maaşı verilecek. Bu kişilerin işsizlik maaşı alabilmeleri için şartlar yumuşatılacak. Normal çalışanlar için geçerli olan 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün aralıksız çalışma şartı bu kişiler için kaldırılacak.

Özürlüye pozitif ayrımcılık: Özürlü çalıştıran işverene kolaylık sağlanacak. Özürlü memurlar olumsuz hava koşulu ve ulaşım şartları gibi nedenlerle işe gelmeden evinden çalışabilecek. Özürlü istihdam eden işyerlerinde asansör, merdiven gibi ihtiyaçları devlet karşılayacak. Ayrıca özürlü memura isteği dışında nöbet yazılamayacak.

Belediyelerdeki fazla işçiler Emniyet ve Milli Eğitim'e gönderilecek: İl özel idareleri ile belediyelerin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına atanacak. Bakanlıkların uzman kadroları aynı seviyeye getirilirken görev unvanı uzman olanların maaşı derecesine göre değişecek. Uzman maaşları 2 bin 970 liraya kadar çıkacak.

Tasarıda yer alan bazı düzenlemeler

Memur için sicil kaydı tutulmayacak. Başarılı personel ödüllendirilecek.

Devlet vatandaşa yaptığı fazla ödemeden dolayı faturayı kendine çıkaracak. Bu tür alacaklar 24 ay boyunca faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Daha önce süre 3 ay ile sınırlıydı.

Araçların ön camına yapıştırılması zorunlu olan taşıt pulu uygulaması kaldırılıyor.

Yeni işe başlayanlar için 3 ay olan deneme süresi 2 aya indiriliyor.

Hamile memurlar gece nöbeti tutmayacak. Hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren ya da doktor raporuyla daha önceki süreler için gece nöbeti yazılamayacak.

Yeşil kartlı vatandaşların çalışmaya başlaması halinde kartları iptal edilmeyecek. Askıya alınarak işten ayrılmaları durumunda yeniden aktif olması sağlanacak.

Memura, kanser, verem gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilecek. Maaş ve özlük haklarına dokunulmayacak.

Trafik kazası durumunda resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak.

120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

50 liranın altındaki vergi alacağı tahsil edilmeyecek.

Çiftçilerin birikmiş elektrik borçlarıyla ilgili olarak da hasat dönemine göre özel bir taksitlendirme planı yapılabilecek.

5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.

Birinci derece yakını vefat eden erlere, 10 gün izin verilecek.

Zaman

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler