YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ticari araçlara hurda teşviki
Ticari araçlara hurda teşviki
17 Kasım 2012 10:57
Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının piyasadan çekilebilmesi için hurda desteği verilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın konuya ilişkin, ''Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömürünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamak amaçlandı.

Tebliğ, modeli 1990 ve önceki yıllar olan; yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları, insan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları kapsıyor.

Buna göre, hurda destekleri taşıt ağırlığına göre verilecek. 1973 model ve öncesi taşıtlar için kilogram başına 0,80 lira destek ödenirken, taşıt gençleştikçe verilecek destek tutarı da artacak.

Hurda desteği; 1974, 1975, 1976 model taşıtlar için kilogram başına 0,90 lira, 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için kilogram başına 1 lira, 1980 ve 1981 model taşıtlar için kilogram başına 1,10 lira, 1982 ve 1983 model taşıtlar için kilogram başına 1,20 lira, 1984 ve 1985 model taşıtlar için kilogram başına 1,30 lira, 1986 ve 1987 model araçlar için kilogram başına 1,40 lira, 1988, 1989 ve 1990 model taşıtlar için kilogram başına 1,5 lira şeklinde hesaplanacak.


-Yaşlı ticari araçlar trafikten çekilecek-


Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri, ilgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini Maliye Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2012 tarihli Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin yayımlanmasından sonra yapmış olmaları halinde hurda desteğinden yararlanacaklar.

Hurdaya ayrılan taşıtı ''taşıt olma özellikleri korunmuş veya mevcut olarak'' ve ''hurdaya ayrılmıştır'' kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka adı ve IBAN numarasının belirtildiği dilekçe aslını ''Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmeleri Müdürlüğü''nün İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü ve Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü'nden herhangi birine tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Kırıkkale Hurda Müdürlüğü'ne ise 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren teslim etmiş olmaları halinde bu tebliğ kapsamına giren araçların sahipleri, belirlenen teşviki almaya hak kazanacak.


-Ödeme işlemleri bir ay içinde sonuçlandırdırılacak-


Tebliğ ile taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar da belirlendi.

Buna göre, hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanacak ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılacak.


-MKEK taşıtların 90 gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek-


MKEK hurda işletmesi müdürlükleri bu tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, 90 gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılmaz hale getirmek zorunda olacak.

Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde ''taşıt'' olarak satamayacak. MKEK hurda işletmesi müdürlükleri bu tebliğ kapsamında teslim alarak taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait ''hurdaları'' satma hakkına sahip olacak.

Destek hesaplamalarında kullanılan taşıt ağırlığı, boş olarak tartıldığı kantar tartı değeri olacak. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınacak.

Taşıtlar, protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK'nin ilgili hurda işletmesi müdürlüğünün malı olmuş sayılacak ve yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmeyecek.

Ancak, MKEK hurdaya ayrılan taşıtlardan Bakanlığın talep edeceği taşıtları sergi, fuar, müze ve benzeri malzemesi olarak kullanılmak veya ihtiyaç sahibi ülkeler yardım amacıyla hibe edilmek üzere teslim aldığı şekliyle muhafaza edecek. MKEK bu araçlar için Bakanlığa hurda ve nakliye bedeli ödemeyecek. aa

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler