YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TEKEL 1 milyar 720 milyon dolara satıldı
TEKEL 1 milyar 720 milyon dolara satıldı
TEKEL 1 milyar 720 milyon dolara satıldı
24 Nisan 2008 / 10:20 Güncelleme: 24 Nisan 2008 / 00:00


Özelleştirme Yüksek Kurulu, TEKEL'in bağlı ortaklığı Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti Anonim Şirketine ait sigara üretim işi ile ilgili varlıkların, BAT'a satışını onayladı.


Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), TEKEL'in bağlı ortaklığı Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti Anonim Şirketine ait sigara üretim işi ile ilgili varlıkların, 1 milyar 720 milyon ABD Doları 'peşin' bedelle, British American Tobacco (BAT) Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışını onayladı.


Konuya ilişkin ÖYK Kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.


Karara göre, Adana, Ballıca, Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikaları ile bu fabrikaların kullanımında bulunan taşınmazlar şirkete satılacak.


İstanbul, Adana, Ballıca, Malatya ve Tokat sigara fabrikalarının envanter kayıtlarında yer alan makine ve teçhizat, yedek parça, hammadde, yarı malul ve mamul stokları ile sarf malzemesi nitelikli varlıklar, işletme malzemeleri ve üretim faaliyetlerinde kullanılan tüketim malzemeleri, taşıtlar, demirbaşlar, diğer varlıklar ile yatırım programı çerçevesinde alımı yapılmış olan makine ve teçhizat ile sigara fabrikalarının üretim işi ile ilgili sözleşme imza tarihi itibariyle tüm siparişler ve bunlara ait sözleşmeler şirkete devredilecek.


Adana, Ballıca, Bitlis ve Tokat sigara fabrikalarının sahası içinde bulunan lojmanlar satılacak. Şirketin sahip olduğu sigara reçeteleri gibi ticari sır niteliğindeki bilgiler ve bunlarla ilgili hak ve yükümlülükler de satış yapılan şirkete devredilecek.


İdare Yaprak Tütün Stoku'nun 25 bin tonluk kısmı ile satış sözleşmesi imza tarihi itibarıyla şirkete ait olacak, Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. başmüdürlüklerinin depolarında ve başmüdürlüklere bağlı perakende satış mağazalarında mevcut sigara stokları ise satılacak.


İhale üzerinde kalan BAT Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminat irat kaydedilerek ihaleye konu varlıkların ihale sonucunda ikinci durumda bulunan Strand Investment S.ar.l'ye nihai teklifi olan bir milyar 700 milyon ABD Doları peşin bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satış ve devri yapılacak.


Strand Investment S.ar.l'nin ÖİB tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ise geçici teminat irat kaydedilerek ihale iptal edilecek.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler