YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sınırlara serbest bölge kuruluyor
Sınırlara serbest bölge kuruluyor
02 Mayıs 2015 07:13
Serbest bölgelere yeni düzenlemeler geliyor. TBMM’ye sunulan tasarı ile Türkiye’nin kara sınırlarında geçici serbest bölge kurulacak.

Dış ticaretin önemli yapılarından biri olan serbest bölgelere yönelik yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Ekonomi Bakanlığı’nın çalışması ile Türkiye’nin kara sınırının bulunduğu alanlarda Bakanlar Kurulu kararı ile geçici serbest bölge kurulabilecek. Kurulan geçici serbest bölgelerde hangi kişilerin ve hangi malların serbest dolaşıma tabi tutulacağı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek.

Düzenleme ile sınır bölgelerindeki kaçakçılığın önlenmesi hedefleniyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlık tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan ‘Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ ile serbest bölgelerin yatırım yeri niteliğinin kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor. Tasarının serbest bölgelere yönelik düzenlemeleri ile serbest bölgelerin ülke ekonomisine daha entegre bir politika aracı haline gelerek ekonomiye katkısının ve katılımının artması bekleniyor.

Yatırıma devlet desteği

TBMM’ye sunulan tasarı ile arazisi özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde serbest bölge işleticisi ve kullanıcılarına yönelik emlak vergisi uygulamalarının diğer planlı yatırım alanları ile eşit hale getirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bakanlar Kurulu kararı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yurtdışında serbest bölge, dış ticaret merkezi, özel bölge ve lojistik merkez kurulmasının usul ve esasları belirlendi. Buralara yönelik yapılacak Türk yatırımlarına devlet yardımı verilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Tasarı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ihracatçı birliklerin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu oldukları konusu tanımlar maddesine ilave edildi.

Personele vergi istisnası

Bölgelerde faaliyette bulunan işletmeler, yüzde 85 ihracat şartıyla yararlandığı personele ödenen ücretlerle ilgili gelir vergisi istisnasına yönelik Bakanlar Kurulu’nun yüzde 50’ye kadar indirmeye ilişkin genel nitelikteki mevcut yetkisi, stratejik büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar özelinde bölge, sektör ve faaliyet alanı itibariyle farklılaştırılabilecek. Ayrıca hizmetin tamamı yurtdışından verilmek hizmete konu malın Türkiye’ye geri gelmemesi şartıyla lojistik ve benzeri hizmetlere gelir veya kurumlar vergisinden istisna sağlanabilecek.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler