YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne zaman yapılacak?
Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne zaman yapılacak?
15 Aralık 2015 22:23
Emekliye seyyanen zam müjdesi verildi. Seyyanen zam müjdesinin ardından seyyanen zammın ne anlama geldiği merak ediliyor. Seyyanen nedir, seyyanen zam ne demek, seyyanen zam nasıl ve ne zaman yapılacak?

Seyyanen zam planları, bugün TBMM'de onaylanarak kabul edildi.SGK ve BAĞKUR emeklilerine seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam nedir? nasıl yapılır? İşte seyyanen zamma dair merak edilenler... Seyyanen zammın ne kadar olduğunu ve seyyanen zam nedir sorunuzu yanıtlamak istiyoruz.

Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır.Siyaset jargonunda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

SEYYANEN KELİME ANLAMI:

Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse) 

Örnek: Herkes ... kanun önünde eşittir. Anayasa

Niteliği, değeri, biçimi, görünüşü bir olan.

Aynı düzeyde olan.

Belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise zam örneğin 150 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için avantajlıdır. Yüksek maaş alan çalışanlar için dezavantajlı bir durumdur.

Çаlışmа ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yеtkililеrindеn аldığı bilgiye görе, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6, 5 milyonu SSK'dаn, 2, 4 milyonu Bаğ-Kur'dаn, 1, 9 milyonu da Emekli Sаndığı оlmаk üzеrе tоplаm 10 milyon 953 bin kişiyе emekli аylığı ödüyоr. Kurum tаrаfındаn еmеklilеrе ödеnеn mааşlаrın tutаrı аylık 12 milyаr lirаyı buluyоr .

Emeklilere ayda seyyanen 100 lira zam kabul edildi

SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına 2016 yılının ocak ayından itibaren ayda 100 lira seyyanen zam yapılmasını da içeren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

"Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile mevzuatta yer alan ve belirli bir süre uygulanmak üzere yürürlüğe konulan geçici maddelerin bir kısmının bu ay sonunda dolacak olan uygulanma süreleri uzatılıyor.

Tasarıya göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun; menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kar paylarının vergilendirilmesini düzenleyen geçici maddesi ile Türkiye Jokey Kulübü'nce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeylerle, jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmasına ilişkin maddenin bu ay sonunda dolacak olan uygulama süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun; dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması çerçevesinde yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren geçici maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde KDV istisnası uygulanmasına yönelik geçici maddesinin uygulama süreleri 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacak.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, meslek kuruluşu veya ticari şirketlerin, 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikimler ve taahhütlerin bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla, taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve tesliminde KDV istisnası öngören geçici maddenin uygulama süresi ise 31 Aralık 2017'ye kadar devam edecek.

Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde, 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların, kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmesine izin veren düzenlemenin uygulama süresi de 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılıyor.

Denetimli serbestlik şartlarında yer alan "açık ceza infaz kurumunda cezanın son 6 ayının kesintisiz olarak geçirilmesine" yönelik hükmün uygulanmama süresi de 31 Aralık 2020'ye kadar erteleniyor.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan dernek veya vakıflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet ve faiz gelirleri; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri ve maddedeki bazı ajansların elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılamayacağına yönelik düzenlemenin uygulama süresi ise 31 Aralık 2020 tarihine bırakılıyor.

Tasarıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay imzasıyla verilen ve Hükümet'in Eylem Planı'nda yer alan iki konu da önergeyle eklendi. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emeklilerine 2016 yılının Ocak ayından itibaren yapılacak zamma ilaveten ayda 100 lira seyyanen ödeme yapılmasını öngören önerge de kabul edildi.

Kabul edilen bir başka önergeyle, sanayi sicil belgesi olan sanayi işletmeleri, imalat sanayinde kullanılmak üzere aldıkları makine ve teçhizat finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla lehe alınan paralardaki yüzde 5 banka muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

 

 

 

 // emekli
Seyyanen zam 2017 de devam edecek mi....
06 Aralık 2016 19:39
 // Nur
Verdilerde ne oldu? Eylulde 70tl.sini vergi olarak geri alicaklar...şaka gibi vallahi...!!!...
29 Şubat 2016 20:52
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler