YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay için bir dönem bitiyor
Sayıştay Denetçileri Derneği, yasa teklifiyle Sayıştay’ın TBMM adına denetim yetkisinin önemli ölçüde budanacağı uyarısında bulundu...
Sayıştay için bir dönem bitiyor
26 Haziran 2012 / 08:37 Güncelleme: 26 Haziran 2012 / 08:38

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul gündemine gelen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifine Sayıştay denetçilerinden sert eleştiri geldi.

Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) SayıştayKanunu’nda değişiklik öngören teklifin yasalaşması halinde kamu yöneticilerinin TBMM’de hesap verme döneminin kapanacağı ve Meclis’in bütçe hakkının elinden alınacağı uyarısında bulundu.

Kamu kaynağını kullanımı

SAYDER yönetim kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporuna göre teklif, Sayıştay’ın bağımsız denetim yetkisini önemli ölçüde zayıflatıyor.Teklifin yasalaşması halinde Sayıştay, kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildiremeyecek. Sayıştay, yasasında açıkça yer aldığı halde kamu kaynaklarının “etkili, ekonomik ve verimli” olarak kullanılıp kullanılmadığı hakkında rapor yazamayacak. Sayıştay denetçileri,kamu idareleri tarafından yapılan düzenlemeler ile kamu idareleri tarafından verilen görüşlere aykırı rapor oluşturamayacak.

Bağımsız denetime engel

Teklifin hazırlanması aşamasında Sayıştay’dan hiçbir görüşün alınmadığına işaret edilen raporda, “Denetlenen kamu idarelerince yapılan düzenleme ve görüşler Sayıştay denetimi açısından bir yasa konumuna getirilmekte, dolayısıyla hukuk devleti ilkesine aykırı bir denetim şekli ortaya çıkarmakta ve denetimin bağımsızlığının önünde çok ciddi bir engel oluşturmaktadır” denildi.

Denetimde zafiyet oluşur

Teklifin hem kamu mali sistemini ve denetimi düzenleyen 5018 sayılı Kanuna hem Sayıştay Kanunu’na aykırı olduğu belirtilen raporda, bu durumun denetimde karmaşaya ve zafiyete yol açacağı ifadesine yer verildi.

Raporda, yeni düzenlemeyle, Sayıştay denetimlerinin kapsamına denetlenen kamu idaresinin müdahalesinin öngörüldüğü, bunun da Sayıştay’ın bağımsızlığı ilkesini zedeleyeceği belirtildi.

Önce komisyon incelesin

SAYDER raporunda, teklifte yer alan, inceleme ve denetimler sonucunda mevzuata uygun bulunan iş ve işlemlerin bir sonraki denetim raporlarında mevzuata aykırılık gerekçe gösterilerek yer alamayacağı hükmü ile denetim raporlarının Sayıştay başkanlığına sunulmadan önce komisyon tarafından değerlendirilmesini öngören hükmün denetimin ve yargının bağımsızlığını zedeleyecek nitelikte olduğuna da dikkat çekildi. (Bugün)
 

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler