YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PTT satılıyor mu?
PTT satılıyor mu?
11 Nisan 2013 15:23
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, PTT'nin satılmayla ilgili hiçbir düşünce ve düzenleme olmadığını bildirdi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş'nin kuruluşu, yapılanması ve faaliyet konularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

Eleştirilere yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, PTT'nin AŞ olmasının, tamamen kamu kurumu olma özelliğini ortadan kaldırmadığını, aynen muhafaza ettiğini söyledi.

Personelin bütün haklarının yine kamu personel rejimine tabi olarak devam edeceğini belirten Yıldırım, "A.Ş olacak, satılacak" değerlendirmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Yıldırım, "Hele hele PTT'nin satılmayla ilgili hiçbir düşünce ve düzenleme yok. PTT, bir şekilde özelleştirilecekse bile bu ayrı bir iştir. Bu yasada bunun ne alt yapısıyla ilgili bir hazırlık ne de düzenleme var" dedi.

Son 10 yıl içinde PTT'nin bütün avantajlarını kaybetmesine rağmen ciddi anlamda kendini yenileyerek bu kötü gidişi sona erdirdiğini ve ve bugün PTT'nin 173 yılık tarihiyle Türkiye'nin marka kuruluşu haline geldiğini belirten Yıldırım, "İstiyoruz ki dünyada ve Türkiye'de gelişen şartları dikkate alarak PTT'nin bu gelişmesi kalıcı hale gelsin. Çünkü 10 yıl içinde herhangi bir yasal altyapısı olmadan diğer aynı işi yapan kuruluşlarla rekabet var. Yasal altyapıya kavuşması gerekiyor" diye konuştu.

Yıldırım, tasarının, taşeron çalışmayı azaltacağını ve zamanla ortadan kaldıracağını söyledi.

Tasarı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yetkilendirilmiş olmak gerekecek

Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yetkilendirilmiş olmak gerekecek.

PTT, bu düzenleme çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında posta hizmetlerini yürütmeye ve gerekli altyapıyı kurmaya yetkili olacak.

Görme özürlüler için düzenleme

Görme özürlülere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

Tasarı, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi kurulmasını öngörüyor.

PTT A.Ş.'nin yapacağı faaliyetler

PTT; yurt içinde ve yurt dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bankacılık Kanunu'na tabi olmaksızın, kanun kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti, parasal posta hizmeti, adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı, elektronik ortam dahil her türlü tebligat ve telgraf hizmetine ilişkin faaliyetlerle esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetleri yürütecek.

Emekli olanlara fazla ikramiye

Emekliliğe hak kazanan, ancak yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar yüzde 25, 3 yıldan fazla 5 yıldan az kalanlar yüzde 30, 5 yıl ve daha fazla kalanlar emekli ikramiyelerini yüzde 40 fazlasıyla alacak.

Emekli aylığı bağlanması şartlarına 2013 yılı sonuna kadar sahip olacaklara, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenecek.

 

AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler