YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ön şart, KPSS'den en az 70 alanlar başvurabilecek
Ön şart, KPSS'den en az 70 alanlar başvurabilecek
Ön şart, KPSS'den en az 70 alanlar başvurabilecek
20 Nisan 2008 / 09:11 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Adalet Bakanlığı, 1475 zabıt katibi, 265 mübaşir alacak.


ZABIT KATİPLİĞİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?


Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava,


Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006-KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.


ÖĞRENİM ŞARTI


1475 kişilik zabıt katipliğine;


a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olan (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)


b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olanlar,


girebilecektir.


UYGULAMA SINAVI


Uygulama sınavı olara, Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazılması istenilmektedir. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)


BAŞVURU ŞEKLİ


Başvuruların uygulama ve sözlü sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaatları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.


Zabıt katibi alım ilanı için tıklayınız.


MÜBAŞİRLİĞE KİMLER BAŞVURABİLECEK?


Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006-KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.


Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacak, 2802 sayılı yasanın 114/1-a/1. madde ve bentlerinde yer alanlardan merkezî sınavda en az 70 puan alanlara, ilân edilen kadro sayısının 5 katı aday içerisinde öncelik verilecektir.


ÖĞRENİM ŞARTI


Başvuru yapabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.


BAŞVURU ŞEKLİ


Başvuruların sözlü sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler