YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
O suçun cezası 5 yıla çıkarılıyor
O suçun cezası 5 yıla çıkarılıyor
21 Ekim 2014 00:30
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik ile, sermaye piyasasında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığının cezası 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

- Tasarıya göre, bankalar hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde bu durum BDDK'ya bildirilecek.
 
- TMSF bünyesindeki bankaların, hak ve varlıklarının katılım bankası kurulması amacıyla kamu sermayeli bankalara satılması veya bu bankaların doğrudan katılım bankası kurması halinde, kurucu banka ya da kurulacak katılım bankasıyla ilgili olarak bazı muafiyetler getirilerek, katılım bankacılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik imkan yaratılabilecek.
 
- TMSF, faaliyet izni kaldırılan bankaların uygun göreceği varlık ve yükümlülükleri ile sözleşme ve kanundan doğan her türlü hak ve alacaklarını, kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmeye yetkili olacak.
 
- Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek.
 
- Sermaye piyasasında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon ve insider) eylemlerinin cezalarının alt sınırı 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak.
 
- Tasarıya göre; Borsa İstanbul A.Ş'ye ait paylar, gerektiğinde stratejik ortaklık kurulması için ilgili taraflara ve teknoloji, teknik bilgi ve yetkinlik aktarılması karşılığında diğer borsalara, piyasa veya sistem işleticilerine Kurul'un onayıyla devredilebilecek.
 
- "Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi
sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir" hükmü, yürürlükten kaldırılıyor.
 
- KİT'lerde yönetim kurulunun oluşumu yeniden düzenleniyor. Yönetim kurulu başkanının, genel müdür dahil olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine imkan tanınıyor.

 

AKŞAM

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler