YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren değişiklik
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren değişiklik
24 Aralık 2013 20:00
Türkiye genelinde, 1,5 milyon işvereni ve çalışanlarını yakından ilgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 7'inci maddesinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesini içerdiğini, bugün itibarı ile çıkan yönetmelikte devlet desteğinin kimleri kapsadığı ve işleyişin nasıl olacağına dair hususların yer aldığını söyledi. Bozkır, yönetmeliğin, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10'dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlediğini kaydetti.

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtlarının esas alınacağını vurgulayan Bozkır, "Türkiye genelinde 10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde ise aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacak. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecek. İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilip, her bir ayda SGK'ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülerek yapılacak. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilerek hesaplanacak." dedi.

Destek bedellerini miktarı, ödenmesi ve hizmet nasıl alınacak?

Bozkır, yönetmelikle iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespitinde 10'dan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin işyerinin tehlike sınıfı ve kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilerek işleme alınacağını söyledi. Bozkır, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının yüzde 1,4 ve yüzde 1,6'sı olarak hesaplanacağını kaydetti.

İşverenlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne, İSG-Katip üzerinden bildirim yapacaklarına dikkat çeken Bozkır şöyle devam etti: "SGK, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecek.İşverenin SGK'ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilerek ödenecek. SGK yanlış bildirimde bulundukları tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler kurumca yasal faizi ile birlikte geri ödenecek. Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler SGK tarafından yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamayacak."

 

CİHAN

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler