YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Maliye'den JET uygulama
Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye yönelik yeni önlemler kapsamında, vergi borcu olana elektronik ortamda jet tebligatı devreye sokuyor.
Maliye'den JET uygulama
16 Ağustos 2010 / 08:30 Güncelleme: 16 Ağustos 2010 / 09:46

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye dönük yeni önlemleri uygulamaya koymaya hazırlanan Maliye Bakanlığı, vergi borcu olana elektronik ortamda jet tebligatı devreye sokacak. Ayrıca, vadeli piyasa finansal  araçları olan futures, options, forward ve swap'ta vergi uygulaması yeniden düzenleniyor.

Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye dönük yeni önlemleri uygulamaya koyuyor.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını Öngören 6009 sayılı Kanun uyarınca, elektronik ortamda tebligata geçilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da,  uygulamaya ilişkin bir Tebliğ hazırlıyor. Üzerinde çalışılan Tebliğ Taslağı uyarınca, halen posta ya da memur eliyle gönderilen, adresin bulunamaması halinde de yayın yoluyla gerçekleştirilen vergi tebligatları, artık elektronik ortamda yapılacak.

PTT, TT İLE ANLAŞTI

Gelir İdaresi, elektronik tebligatın altyapısı için PTT, Türk Telekom ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile işbirliği yapacak. Altyapının kurulmasının ardından da mükelleflere birer elektronik adres verilecek.

Elektronik tebligat uygulamasına şirketlerden başlanacak ve kurumların ardından gelir, KDV ve diğer vergi mükellefleri de sisteme dahil edilecek. Yeni sistem ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülükler ile amme alacakları konusunda vatandaşa ve şirketlere elektronik yolla tebligatta bulunacak. İhbarnameler de yine elektronik ortamda yapılacak.

Elektronik tebligat, e-tahsilat ve e-haciz uygulamalarının da daha sağlıklı şekilde işletilmesine olanak sağlayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, türev ürünler olarak ta adlandırılan vadeli piyasa enstrümanları swap, futures, options ve forward'daki vergi uygulamasını da yeniden düzenleyecek. İdare, yıl sonuna kadar 4 finansal aracın vergilendirilmesine ilişkin yeni bir tebliğ çıkaracak.

Akaryakıt istasyonları GİB'e bağlanacak

Maliye Bakanlığı, akaryakıt pompalarından yapılan satış bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na  aktarılmasına ilişkin Tebliği de bu yıl içinde yayımlayacak. Akaryakıt kaçakçılığı ve yüksek akaryakıt faturalarıyla düşük vergi ödenmesinin önüne geçilmesini öngören düzenleme ile bütün akaryakıt istasyonları, elektronik ortamda Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezine bağlanacak.

Arka Ofis sistemi olarak ta adlandırılan bu yöntemde, Gelir İdaresi ile dağıtım şirketleri ve İstasyonlar arasında online çalışan bir bağlantı oluşturulacak.  Yeni sistem, istasyonlardaki satışların günlük olarak takibine imkan verecek. İstasyonlar, akaryakıt satış bilgilerini, plaka bazında her akşam Gelir İdaresi'ne aktaracak. Arka Ofis Sistemi ile akaryakıt almadan fiş alma dönemi de son bulacak.
Bugün

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler