YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kredilerde yeni dönem
Kredilerde yeni dönem
22 Kasım 2015 07:19
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, artık tüketici 14 gün içinde cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayabilecek.

Gecikme faizi, belirlenen faiz oranının yüzde 30'undan fazla olamayacak.

Tüketici kredileri sözleşmelerinde, yeni düzenlemeleri içeren "Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği" bugün yürürlüğe girecek. Yönetmelikle birlikte hayata geçecek düzenlemeler şöyle:   

YAZILAR EN AZ 12 PUNTO OLACAK 

- Sözleşme öncesi formlar en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek ve bir örneği kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye verilecek. 
- Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. 

DEĞİŞİKLİK BİLDİRİLMEK ZORUNDA

- Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı bildirimde bulunulacak. 
- Faiz oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak. 

ERKEN ÖDEYEN İNDİRİM ALACAK 

- Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyecek. 
- Kredi veren, faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde faiz oranı üzerinden indirim yapmak üzere bir sistem kurmak zorunda olacak.

14 gün içinde vazgeçebilecek

- Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilecek. Bunun için kendisinden herhangi bir ceza ücreti talep edilemeyecek. 

2 taksit ödemezse temerrüde düşecek

- Tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini yerine getirmesi, tüketicinin de birbirini izleyen en az 2 taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek.

Gecikme faizi en çok % 30 fazlası olabilir

- Kredi verenin temerrüt hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek. 
- Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemeyecek.

Sigorta şartı yok

- Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenecek. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. 

- Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacak.

Kredi hesaplarından ek ücret alınamaz

- Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece krediyle ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret-masraf talep edilemeyecek.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler