YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı ete 'müdahale kurumu'
Ankara Ticaret Borsası, AB uyum sürecinde kırmızı ette mevsimsel dalgalanmaları önlemek için bir müdahale kurumu oluşturulmasını istedi.
Kırmızı ete 'müdahale kurumu'
25 Ekim 2011 / 10:08 Güncelleme: 25 Ekim 2011 / 10:16

Ankara Ticaret Borsası (ATB) tarafından gerçekleştirilen AB Uyum Sürecinde Türkiye'de Hayvancılık Kongresinde oluşturulan Kırmızı Et Sektörü Komisyonu, kasaplık hayvan arzındaki mevsimsel dalgalanmaların önüne geçmek üzere, fiyat ve pazar düzenlemelerini hayata geçirerek, müdahale alımlarını üstlenebilecek bir müdahale kurumu oluşturulmasını istedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hafta sonu düzenlenen Kongrede oluşturulan Kırmızı Et Sektörü Komisyonu, çalışmalarının sonuç raporunu açıkladı.

Türkiye'de kırmızı et sektörüne yönelik olarak işletmelerin rantabl ve prodüktif çalışmasına imkan verecek, başta üretim, fiyat, pazar, örgütlenme ve destekleme politikaları olmak üzere çeşitli uygulamalara gereksinim duyulduğunun belirtildiği raporda, sektöre ilişkin olarak AB Ortak Tarım Politikası kapsamında teknik mevzuat uyum çalışmalarına hız verilmesi gerektiği ifade edildi.

Kırmızı et üretimi ve ortalama karkas verim düzeylerinin iyileştirilmesinde, hayvan ıslah çalışmaları yanında, bakım ve besleme koşullarının geliştirilmesi, damızlık ve erken yaşta hayvan kesimlerinin minimuma indirilmesi, besicilik faaliyetinde bulunan işletmelere yönelik teşvik ve destekleme politikalarının geliştirilerek devamlılığının sağlanması gerektiğinin vurgulandığı raporda, hayvansal üretimde maliyetleri aşağı çekmek için çayır-mera alanlarının nicelik ve nitelik yönünden iyileştirilmesi, yem bitkileri üretimine gereken önemin verilmesi ve desteğin sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Müdahale kurumu

Kasaplık hayvan arzındaki mevsimsel dalgalanmalar nedeniyle et sanayi işletmelerinin düşük kapasite kullanım oranlarıyla çalıştığı, bu bakımdan, sektörde özellikle fiyat ve pazar düzenlemelerini hayata geçirerek, etkin şekilde müdahale alımları üstlenebilecek bir müdahale kurumunun vakit geçirilmeden oluşturulması istendi.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının, kırmızı et üretimini olumsuz etkilediği ve ekonomik kayıplara neden olduğunun ifade edildiği raporda, bu kapsamda hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonu çalışmalarına hız verilmesi, ulusal ölçekte gerçekleştirilecek projelerle AB mali fon ve kaynaklarından yeterli ölçüde faydalanılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, kırmızı et sektöründe haksız rekabete ve devletin önemli ölçüde vergi kaybına neden olan sınırlardan kaçak hayvan girişleri ve kayıt dışı et üretiminin önlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ette etiket sistemi oluşturulmalı

Sektörde faaliyet gösteren fiziki ve teknik şartları yetersiz, eğitilmiş personeli bulunmayan işletmelerin, insan sağlığını ve sektörün gelişimini olumsuz etkilediği, kesilen hayvanların yan ürünlerinin ekonomik olarak değerlendirilmediği ve çevre kirliliğine neden olduğunun bildirildiği raporda, bu nedenle kesim ve işleme açısından gerekli teknik ve hijyenik şartları sağlayamayan, donanımını yenileyip modernize edemeyen mezbaha ve kombinaların çalışma izinlerinin askıya alınması istendi.

Mevcut küçük ve orta ölçekli besi işletmeleri için düşük faizli yatırım ve işletme kredileri kullanımında kolaylık sağlanması gerektiğinin vurgulandığı raporda, et sanayi işletmelerinin yatırım harcamalarında, üretim bölgeleri ve tüketici yoğunluğunun yanı sıra kasaplık hayvan taşımada oluşan fire kayıpları ve nakliye maliyetlerini dikkate alarak AB hayvan refahı mevzuat ve standartlarının uygulanması gerektiği kaydedildi.

Kasaplık hayvan yetiştiricisi ve besicilerin kooperatif ve birlik benzeri oluşumlar şeklinde örgütlenmesi, etkin bir pazarlama stratejisinin oluşturulması, üretim-sanayi entegrasyonunun sağlanması ve üreticilerin sosyal ve ekonomik refahının artırılmasının öneminin vurgulandığı raporda, ''İşletmelerin nitelikli personel ve ara kademe eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla, meslek liseleri ve meslek yüksek okullarında kasaplık eğitimi verecek bölümlerin oluşturulması gerekmektedir'' denildi. Raporda şunlar kaydedildi:

''AB uyum sürecinde kırmızı et üretiminde çiftlikten sofraya gıda güvenliğini sağlayıcı uygulamalar yanında, ürünlerde izlenebilirliği kolaylaştırıcı etiket sistemlerinin oluşturulması, piyasadaki et ve et ürünlerinin üretim ve işleme süreçleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi, kalite-fiyat ilişkisinin kurulması, tüketiciyi aldatmaya dönük bazı uygulamaların son bulması açısından zorunlu görülmektedir. Sektörde AB'ne uyum kapsamında kamu-üniversite-sanayi işbirliğiyle Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma (IPARD) programı ve araçları başta olmak üzere AB hibe ve fonlarından faydalanmak amacıyla yeni ve çok sayıda proje üretilmesi ve geliştirilmesi de gerekmektedir.''

Türkiye'nin coğrafi ve ekolojik koşullar dikkate alınarak, bölgesel bazda uygun etçi ırklar yetiştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı raporda, ''İç ve dış piyasa fiyatlarını dengeye getirecek hayvansal üretim artışı ve ihracata olanak verecek politika tedbirlerinin geliştirilmesi önemlidir'' denildi.

Raporda, Türkiye'nin AB sığır-dana eti, koyun-keçi eti ortak piyasa düzenlerine uyumda, özel depolama yardımları, koruma ve müdahale önlemleri, doğrudan ödemeler, ithalat-ihracat rejimleri, hayvanları kayıt altına alma ve kimliklendirme, istisnai destek önlemleri, pazarın ve fiyatların izlenmesi gibi politika araçlarını uyumlaştırılması gerektiği bildirildi.

AA

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler