YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kaydı yok olan KEY sahiplerine müjde!
Kaydı yok olan KEY sahiplerine müjde!
21 Kasım 2009 10:33
Konut Edindirme Yardımı'nı (KEY) hak edenlerden, daha önce ilan edilen listelerde adları bildirilmeyenler veya hatalı bildirilenler için 31 Aralık 2010 tarihine kadar süre tanınıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, isimleri bildirilmeyen ya da hatalı bildirilen hak sahipleri için 29 Haziran 2009 tarihine kadar tanınan süre, 31 Aralık 2010'a uzatıldı.

İlan ve hak sahipliliğinin sona erdirilmesi ve hatalı bildirimler için ilgili kanunda 29 Haziran 2009 olarak belirtilen süre, tasarıyla, 31 Aralık 2010'a kadar uzatılacak. Ancak kurum ve kuruluşlar bu süreyi beklemeden listelerini 3'er aylık dönemler halinde bankaya gönderecekler. Bu düzeltme sırasında 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahipleri bildirimi yapılamayacak.

Emlak Bankası, hatasız yapılacak bildirimlerin ardından 31 Mart 2010 tarihine kadar kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemi yapılarak gönderilecek listeleri üçer aylık dönemler halinde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına iletecek.

Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilecek ve bankaca EGYO'ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek.

İlan edilen listelerde yer alan hak sahipleri için yapılacak nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak.

Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle konut edindirme yardımı alacak hak sahiplerinin bildirimlerini bu Kanuna göre uygun şekilde yapamayan kurum ve kuruluşlar, zayi olduğuna dair belgeleri de ekleyecekler. Hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri ise 30 Haziran 2010 tarihine kadar bankaya bildirecekler.

Belediyeler, kanunla belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilecekler.

Bu madde uyarınca yapılan ilan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilecek.
 

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler