YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda yepyeni bir dönem başlıyor
Kamuda yepyeni bir dönem başlıyor
16 Ekim 2014 12:00
Kamu harcamalarında yaşanan artış ve tasarruf oranlarındaki vahim tablo sonrası kamuda yepyeni bir dönem başlıyor.

Kredi kartlarına taksit sınırı ve yasağı, kredi kartı limitlerine ise aylık maaşa göre ayar çekilmesi ile birlikte ülke genelinde tasarrufu arttırmaya yönelik ilk adımı atan hükümet şimdi de kamuya el atıyor.

Ekonomi yönetimi 2015 bütçesini dün açıkladı. 2015 bütçesi giderleri 472,9 milyar lira, gelirleri 452 milyar lira, bütçe açığı ise 21 milyar lira olarak öngörüldü.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcı Ali Babacan'ın ardından dün bütçe toplantısında konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tasarruf konusuna özellikle dikkat çekerek kamunun lüks bölgelerde yaptığı kiralamalardan vazgeçerek daha uygun bölgelere taşınması gerektiğini söyledi.

Topyekün harekete geçiliyor

İşte Başbakan'nın ve bakanlarıın sürekli dile getirdiği kamu harcamalarında yaşanan ciddi artış ve bütçede ortaya çıkan açık ekonomi yönetimini topyekün harekete geçiriyor.

Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek

Önümüzdeki aylarda kademe kademe hayata geçirilecek çalışma kapsamında büyüme rakamlarına sıfır etki sağlayan ve ekonomik dengeleri ciddi anlamda sarsan kamu yatırım ve harcamları tamamen gözden geçirilecek. Binadan taşıt kiralamaya, personel alımından birimler arası giderlere kadar birçok kaleme çeki düzen verilecek.  Kamu yatırım ve harcamalarına yönelik getirilecek yeni sistemler ile mevcut harcama programları içindeki verimsiz harcamaların tamamının tasfiye edilmesi planlanıyor. Bu yolla ortaya çıkacak mali fazla ise öncelikli harcama alanlarına tahsis edilecek.

Bina yatırımları ucuz bölgelere kayacak

Gerçekleştirilecek çalışmada öncelikli olarak kamunun bina üzerinden yaptığı yatırımlara el atılacak. Kira ödenen kamu binaları gözden geçirilecek ve lüks semtlerde bulunup uçuk kira ödenen kamu birimleri ya daha düşük kiralı bölgelere taşınacak ya da yapılacak yeni yatırımlarla tamamen kiracı olmaktan çıkartılacak. Bu süreç Milli Emlak Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülecek ve yatırımlarda öncelik kamunun elindeki arazilere verilecek.

Lojman ve tesislerle ilgili radikal adımlar atılacak

Kamunun elinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarla ilgili de çok radikal adımlar atılacak. Toplamda kamunun bünyesinde halihazırda 250 bini aşkın lojman konut, 2 bin 500'ü aşkın ise sosyal tesis bulunuyor. İşte bu ciddi emlak stoku karşısında sosyal tesislerle ilgili farklı satış metodları gündeme getirilecekken  lojman konutlarla ilgili ise yine kamuya yük bindirmeyecek formüller üzerinde çalışılacak.

Araç kiralama kademeli olarak sona erecek

Yine kamu harcamalarında yüzde yüzlük artış yaşanan taşıt tedarikine yönelik de bir dizi önlem alınacak. Araçların kira bedellerine ve şoför ücretlerine artık üst sınır gelecek. Kiralamalar yakıt hariç yapılamayacak ve kira bedelleri kasko değerinin belli bir oranını geçemeyecek. Alınacak önlemlerle birlikte kademe kademe araç satın alma yoluna gidilmesi ve zamanla kiralama yönteminden de tamamen vazgeçilmesi hedefleniyor. Kamunun elinde 90 bini aşkın kendisine ait, 15 bin civarında ise kiralık araç bulunuyor. Kiralık araçların bütçeye maliyeti ise yıllık 250 milyon TL'ye yaklaşıyor.

Yan gelip yatma devri bitecek

Yürütülecek çalışma kapsamında kamuda çalışan personel de artık daha etkin kullanılacak. Personelin niceliğinden çok niteliğinin arttırılması amaçlanacak. Birimlerde oluşacak personel ihtiyacı öncelikle atıl olan personel kullanılarak karşılanacak. Yani kamuda yan gelip yatma devri de sona ermiş olacak.

E-Dönüşüm hızlandırılacak

Kamuda tüm harcamalarda israftan kaçınılarak tasarruf bilincinin yerleştirilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmaları da yürütülecek. E-dönüşümün hızlandırılarak birimler ve vatandaş arasındaki hizmet maliyetleri düşürülecek. Hizmet alımları fayda maliyet analizine göre belirlenecek ve maksimum fayda hedeflenecek.

Sağlık paketleri gözden geçirilecek

Sağlıkta ise koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecek. Sağlık teminat paketleri yeniden gözden geçirilecek. Akılcı ilaç kullanımı yaygınlaştırılarak ilaçta oluşan israfın önüne geçilecek.

Yatırımlara büyüme ayarı çekilecek

Yatırımlar yüksek büyümeye katkı sağlayacak yerlere yönlendirilecek. Yatırım projelerinin seçimi fayda-maliyet analizlerine dayandırılacak izleme ve değerlendirmesi etkin bir şekilde yapılacak. Yatırımların zamanında tamamlanması için de tüm süreçler sıkı takip altına alınacak.

Tarım destekleri yeniden düzenlenecek

Tarımsal destekler ise ihtiyaçları gözetecek şekilde yeniden düzenlenecek. Tarım sektöründe; örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumuna imkân veren, gıda güvenliği ve güvenilirliğini sağlayan, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını gözeten bir destek sistemi kurulacak. Öte taraftan kurulacak farklı bir sistem ile de tarımsal desteklerin etkinliği de sürekli ölçülecek.

Bir kişi birçok yerden yardım alamayacak

Sosyal yardım ve hizmetlerde de etkinlik arttırılacak ve bütüncül bir anlayış geliştirilecek. Sosyal yardım ve hizmetlerde kamu, özel kesim ve STK’lar arasında koordinasyon sağlanarak mükerrerliklerin önlenmesi amaçlanıyor. Böylelikle bir kişinin birçok yerden yardım almasının önüne geçilecek ve daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılması sağlanacak.

En düşük tasarruf bizde

Dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin ortalama tasarruf oranlarına bakıldığında en düşük tasarruf oranının bizde olduğu görülüyor.

 

HABER 7

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler