YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda personel alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sınavla 28 kültür ve turizm uzman yardımcısı, Çankaya Belediyesi ise 5 müfettiş yardımcısı alacak.
Kamuda personel alımı
22 Ekim 2010 / 12:38 Güncelleme: 22 Ekim 2010 / 12:39

Diyanet İşleri Başkanlığı ise sözlü-uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama ile toplam, 4 bin 119 vaiz, Kuran kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımında bulunacak

Kültür ve Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında 9'uncu dereceden boş bulunan, 28 kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, 28 kültür ve turizm uzman yardımcısı alacak.

Bakanlık yabancı dil sınavını, 27 Kasım 2010 tarihinde saat 10.00'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılacak.

Sözlü sınav ise 22 Kasım 2010 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da Milli Kütüphane Başkanlığında gerçekleştirilecek. Ancak aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde de sözlü sınava devam edilecek.

Alınacak bölümler hukuk fakültesi(7), Alman Dili ve Edebiyatı, mütercim-tercümanlık (Almanca), çeviribilim (Almanca), dilbilim (Almanca) (3), Fransız Dili ve Edebiyatı, mütercim-tercümanlık (Fransızca), çeviribilim (Fransızca), dilbilim (Fransızca)(3), Arap Dili ve Edebiyatı (3), Fars Dili ve Edebiyatı (3), İspanyol Dili ve Edebiyatı (3), Rus Dili ve Edebiyatı (3), İtalyan Dili ve Edebiyatı (3) olarak belirlendi.

Birinci gruptan sınava katılabilmek için adaylarda, en az dört yıllık eğitim veren hukuk fakültelerinden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmaları şartı aranacak.

Ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, (KPSSP103) puan türünden yetmiş ve daha yukarı puan almakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.

İkinci gruptan sınava katılabilmek için adaylarda, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların (öğretmen unvanı veren fakülte veya yüksekokul mezunları hariç), Alman Dili ve Edebiyatı-mütercim-tercümanlık (Almanca)-çeviribilim (Almanca)-Dilbilim (Almanca), Fransız Dili ve Edebiyatı-Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)-Çeviribilim (Fransızca)-Dilbilim (Fransızca), Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmaları şartı aranacak.

Ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP8) puan türünden yetmiş ve daha yukarı puan almakta adaylardan istenecek.

Başvurular Bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığına, 12 Kasım 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar yapılacak.

Yabancı dil sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, 24 Kasım 2010 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecek.


-ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI-


Çankaya Belediye Başkanlığı, sınavla 5 müfettiş yardımcısı alacak.

Sınav, 18-19 Aralık 2010 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınava ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (A grubu) KPSS40 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek.

Ayrıca adaylarda en az 4 yıllık lisans eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.

Başvurular 01-12 Kasım 2010 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığına yapılacak.


-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN 119 DİN GÖREVLİSİ ALACAK-


Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü-uygulamalı sınav sonucuna göre başarı sırasına göre açıktan atama yapılmak kaydıyla, din hizmetleri sınıfından vaiz, kuran kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 4 bin 119 din görevlisi alacak.

Sınava Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen din hizmetleri sınıfında çalışan personel için aranan ''ortak nitelik'' şartını taşıyanlar katılabilecek.

Ayrıca adaylarda, 2005 - 2006 veya 2009 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarının herhangi birinden başarılı olmaları şartı da istenecek.

Adaylarda aranacak olan şartlardan bazıları şöyle:

''İmam-hatip ve müezzin-kayyımlık için erkek olmak, vaizlik ve Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP3 puanından en az 40 puan almış olmak,

Ön Lisans mezunları için 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP93 puanından en az 40 puan almış olmak,

Ortaöğretim mezunları için 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP94 puanından en az 40 puan almış olmak.

Vaizlik için İlahiyat Fakültesi, Kur'an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

Müezzin-Kayyımlık için en az imam-hatip Lisesi mezunu olmak veya lise/dengi okul mezunu olup, hafızlık belgesine sahip olmak.

Adaylak başvuruları şahsen, 1 Kasım 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar www.diyanet.gov.tr adresindeki personel hizmetleri sayfasında bulunan açıktan personel alımı e-başvuru formu doldurularak, herhangi bir il müftülüğüne istenen belgelerle yapılacak.

Sınava çağrılacak adaylar ile sınav tarih ve yerleri, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında 03 Kasım 2010 tarihinden itibaren ilan edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıktan atama yapılacak kadroların unvanı ve sayıları şöyle:

''Vaiz (110 kişi),

Kuran Kursu öğreticisi (160 kişi),

İmam-Hatip (3 bin 620),

Müezzin-kayyım (229 kişi)''


-TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MESLEK MENSUBU ALACAK-


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası sınavla serbest meslek mensubu alacak.

Buna göre 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca, Orman Mühendisleri Odası mesleki deneyim kazanma ve meslek mensupluğu sınav yönetmeliğine uygun olarak, 1 yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere yapılacak.

Sınavlar, Ankara'da 8-9 Ocak 2011 tarihlerinde saat 9.30'da her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu olarak çoktan seçmeli yazılı test şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınava girecek aday meslek mensuplarında aranacak şartlar şöyle:

-Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Aralık 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecek.

-Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 03 Aralık 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya gönderilecek.

-Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 7 Aralık 2010 salı gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 09 Aralık 2010 Perşembe günü duyurulacak.

-Oda TEMDEM kurulunun 17 Aralık 2010 Cuma günü saat 9.30 da Ankara'da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak.

Sınavlara, mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirmelerini başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar ile serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar katılabilecek.

Bu arada sınav giriş belgeleri adaylara, 23 Aralık 2010 Perşembe gününe kadar gönderilecek. (A.A.)

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler