YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşsizlik rakamı Ekimde yüzde 10,9 oldu
İşsizlik rakamı Ekimde yüzde 10,9 oldu
İşsizlik rakamı Ekimde yüzde 10,9 oldu
15 Ocak 2009 / 11:51 Güncelleme: 15 Ocak 2009 / 00:00

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin Ekim ayındaki işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre işsizlik rakamı Ekimde yüzde 10,9 oldu.


Türkiye'de Ekim 2008 dönemi itibariyle işsizlik oranı yüzde 10,9 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 9,7 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, ''Eylül-Ekim-Kasım 2008'' dönemini kapsayan, ''Ekim'' sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 49,1 olarak hesaplandı.   


İşsizlik oranı kentlerde yüzde 12,8, kırsal kesimde yüzde 7,8 olarak belirlendi.   


2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.   


Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.


Türkiye'deki işsiz sayısı, Ekim 2008 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 385 bin kişi artarak, 2 milyon 687 bin kişi oldu.


İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.


Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla kıyasla 635 bin kişi artışla 21 milyon 945 bin kişiye yükseldi.  


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna duyurduğu Hanehalkı İşgücü Anketinin ''Eylül-Ekim-Kasım'' dönemini kapsayan ''Ekim 2008'' sonuçlarını açıkladı.  


İşgücü Anketine göre, Ekim döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki yılın aynı dönemine göre 759 bin kişilik artışla 69 milyon 880 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 763 bin kişi artarak 50 milyon 217 bin kişiye ulaştı.  


Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 384 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 251 bin kişi arttı.


Ekim 2008 döneminde istihdam edilenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla 635 bin kişi artışla 21 milyon 945 bin kişiye yükseldi. İstihdam edilenlerin yüzde 26,9'u tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 47,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.


Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan arttı, sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylarının 0,4 puan, inşaat sektörünün payı da 0,2 puan azaldı.


-İŞSİZLİK, KENTLERDE YÜZDE 12,8-      


Türkiye genelinde işsiz sayısı, Ekim döneminde, 2007'nin aynı dönemine göre 385 bin kişi artarak 2 milyon 687 bin kişiye yükseldi.


İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1 puanlık artışla yüzde 12,8, kırsal yerlerde ise 1,2 puanlık artışla yüzde 7,8 oldu.


-GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 21,5-      


Ekim 2008 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,5 olarak hesaplandı. Bu oran 2007 yılının aynı döneminde yüzde 19,8 idi.


Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puanlık artışla yüzde 14 seviyesine çıktı.  


Bu dönemdeki işsizlerin 70,8'ini erkek nüfus oluşturdu. Anket sonuçlarına göre, işsizlerin profili şöyle:  


''-İşsizlerin yüzde 56,4'ü lise altı eğitimli.  


-Yüzde 28'i bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor.  


-İşsizler sıklıkla (yüzde 29,7) ''eş-dost'' vasıtasıyla iş arıyor.  


-Yüzde 84,1' (2 milyon 259 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış.  


-Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 49'u ''hizmetler'', yüzde 24,4'ü ''sanayi'', yüzde 17,2'si ''inşaat'', yüzde 9,4'ü ise ''tarım'' sektöründe görev almış.''


-İSTİHDAMIN YAPISI-      


Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin de yüzde 73,3'ünü erkek nüfus meydana getirdi.  


İstihdam edilenlerin yüzde 60,6'sı lise altı eğitimliler oluşturdu. İstihdam yapısına ilişkin diğer bazı veriler şöyle:  


''-Yüzde 58,9'u ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27,1'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 14'ü ücretsiz aile işçisi. 


-Yüzde 60,2'si ''1-9 kişi arası'' çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor.  


-Yüzde 3'ünün ek bir işi var. 


-Yüzde 3,9'u mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.'' 


-KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 45,5-      


TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, Ekim 2008 döneminde, 2007 yılının aynı dönemine göre 1,4 puanlık azalışla yüzde 45,5 olarak gerçekleşti.  


Bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 87,6'dan yüzde 86,9'a, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 32,7'den yüzde 30,3'e geriledi.      


-İŞ GÜCÜNE KATILIM 1,4 PUAN GERİLEDİ-      


Ekim 2008 döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılım oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puanlık artışla yüzde 49,1 olarak gerçekleşti.  


Erkeklerde iş gücüne katılma oranı önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 1,8 puanlık artışla yüzde 26,2 oldu. Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 46,6, kırsal yerlerde yüzde 1,7 puanlık yükselişle yüzde 53,5 oldu.  


Toplam iş gücünün yüzde 17,8'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 47,2, yüksek öğretim mezunlarının katılım oranı yüzde 79,1 olarak belirlendi.  


Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 71,3, kadınların yüzde 22,4 oldu. Lise ve dengi okul mezunlarında da erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 75,4, kadınlarda yüzde 33,5 olarak hesaplandı.


Yüksek öğretim mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 84,3, kadınlarda yüzde 71 oldu.  


Ekim 2008 döneminde iş gücü dışında olanların yüzde 41,8'i daha önce bir işte çalıştı. Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olanların (10 milyon 691 bin kişi) yüzde 27,5'i emeklilik, yüzde 8,8'i mevsim gereği, yüzde 18,8'i sağlık nedeniyle, yüzde 10,5'i evlilik, yüzde 6,2'si işten çıkartılma/iş yerinin kapanması, yüzde 5'i işinden memnun olmama ve yüzde 23,2'si diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.      


-İŞ GÜCÜ HAREKETLERİ-      


Ekim 2008 döneminde 1 milyon 715 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,8 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 29,7'si, 25-34 yaş grubunda yer aldı.  


Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 20,1'i sanayi, yüzde 37,8'i hizmetler, yüzde 21,5'i inşaat sektöründe, yüzde 20,6'sı ise tarım sektöründe işbaşı yaptı.  


Mevcut işsizlerin yüzde 17'sini (458 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler