YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşkolu barajı yüzde 1'e sabitlendi
İşkolu barajı yüzde 1'e sabitlendi
19 Temmuz 2014 23:27
İşkolu barajını yüzde 1'de sabitleyen önerge, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

İşkolu barajını yüzde 1'e sabitleyen önerge, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu düzenlemeyi, 2 yıl sonra işkolu barajının yüzde 2'ye, 3- 4 yıl sonra yüzde 3'e çıkmaması ve bunun yüzde 1'de sabitlenmesi için getirdiklerini söyledi.

Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında madde ihdasına ilişkin söz aldı.

Bu konuda AK Parti Grubu olarak çoğunluk sağladıklarını, ancak muhalefetin bu konuda bir desteğinin olmadığını belirten Çelik, "Bütün grup başkanvekillerini ziyaret ettim. Birebir görüşmelerde olumlu yaklaşmalarına rağmen çoğunluğu AK Parti Grubu'ndaki Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımızla sağladık" dedi.

Maddenin içeriğine değinen Çelik, uzunca yıllar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yerine getirmeye çalıştığını, bu sürede diyaloğu esas aldığını söyledi.

AB süreciyle ilgili olarak 19. fasılda son derece önemli, kritik bir noktaya gelindiğini ifade eden Çelik, hem AB süreciyle,19. fasılla ilgili hem de sosyal taraflarla, sendikalarla ilgili diyalog ve çözüme dönük olması konusuna hassasiyetle eğilmiş olduklarını kaydetti.

Daha önce işkolu barajının  yüzde 10 olduğunu anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir sendikanın herhangi bir işkolunda yüzde 10 üyeye ulaşamadığı zaman işkolu barajını aşamamış oluyordu. Bunu daha önce sendika kanunu değiştirirken, yeniden yaparken yüzde 1'e indirdik. Ama bu yüzde 1 geçişli bir yüzde 1'di. 2016'ya kadar yüzde 1, 2016'dan 2018'e kadar yüzde 2, 2018'den sonra da yüzde 3'te sabitlenen bir işkolu barajı sözkonusuydu. Bu akla, mantığa çok uygun bir düzenleme değildi.

Ama sosyal taraflarla, işçi, işverenle bu yasanın acilen çıkması gerektiği için uzlaşabildiğimiz nokta bu şekildeydi. Şimdi ne yapıyoruz? Getirdiğimiz düzenlemede diyoruz ki 2 yıl sonra işkolu barajı yüzde 2'ye çıkmasın, 3, 4 yıl sonra işkolu barajı yüzde 3'e çıkmasın ve bunu yüzde 1 olarak bugünden itibaren sabitleyelim diye bu düzenlemeyi huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz."

"Yüzde 1 olması konusunda mutabakat var"

Çelik, bu konuşmayı yapmadan sendika temsilcileriyle görüştüğünü ve  3 konfederasyonun yüzde 1'de mutabık olduğunu, altına da imza  attıklarını belirtti. Çelik, şunları söyledi:

"Yüzde 0 olsun, yüzde 0.5 olsun. Bu talepler saygıdeğer ama bir mutabakat söz konusu, yüzde 1 olması gerektiği konusunda mutabakat var. Ben sizlere bunu takdim ettim, 'doğru' dediniz. Ama gördük ki söylenen ile yapılan çok farklı. Örgütlenmenin önünü açmak burada sağlıklı yapılan sendikaların geleceğiyle ilgili bir düzenlemeye çıkıp muhalefet etmek değil. Bunu görüp, buna destek vermektir. Ama gördüm ki dışarıda sendikacılarla başka bir şey konuşup, içeride kürsüye gelip başka bir şey konuşan arkadaşlar ne yazık ki görmekten ve kökeni itibariyle sendikacılıktan gelmelerinden dolayı üzüntümü burada belirtmek istiyorum. Son derece yanlış bir bakış açısı.

Şimdi bunun arkasından bir maddenin daha ihdası gerekiyordu. 2009 yılında yüzde 10 barajı vardı yüzde 1'e indiriyoruz şimdi bu maddeyle. Buna rağmen barajı aşamayan sendikaları acaba yaşatma konusunda yeni bir imkan sağlayabilir miyiz diye. Ama bu imkanı göremediğimiz için buradan sendikacılara sesleniyorum, o iyi niyet burada olmadığı için ne yazık ki o maddenin burada ihdasıyla ilgili bir önergeyi getiremiyoruz."

"Hırsını bizden çıkarıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de "Sayın Bakan benim burada başka, dışarıda başka yaklaşımını yaşamımda hiç görmemiştir. Ama bugün nedense kızıyor, hırsını bizden çıkarıyor" dedi.

Çelebi, bu konunun 1, 1.5 yıl sonra işkolu barajının binde 5'e düşürülmesi için yeniden parlamentonun gündemine geleceğini iddia etti.

İşkolu barajı

Tasarıya ihdas edilen  maddeyle Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak, işkolu barajı yüzde 1'de sabitlendi.

Tasarının görüşmelerinde, "Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer hallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmayacağı" yönündeki hükümde, AK Parti'nin kabul edilen değişiklik önergesiyle "havayolu" ibaresi çıkarıldı. Böylece,  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulanmayacağı durumlar, uluslararası denizyolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri ile sınırlandırıldı.

Önergenin gerekçesinde, söz konusu kanunun uygulanmasında, kendine özgü çalışma koşulları ve özel durumları nedeniyle deniz taşımacılığında sıkıntılar oluşabileceği, ancak hava taşımacılığında sefer sürelerinin kısa ve araçlara kolay ulaşılabilir olması nedeniyle, kanunun uygulamasında herhangi bir sorun yaşanmayacağının gözlendiği belirtildi.

sendikaların üye şartına ilişkin oranları içeren maddede, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle değişiklik yapıldı.

"Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 3 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için yüzde 1 olarak uygulanacak" hükmü, "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 1 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde 3 olarak uygulanacak" şeklinde değiştirildi.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler