YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İhaleye katılan firmalar NEDEN bilgilendirilmedi?
ELEKTROMED, gaz ihalesinde yaşanan usulsüzlükler üzerine hukuki süreç başlattı
İhaleye katılan firmalar NEDEN bilgilendirilmedi?
11 Haziran 2009 / 15:06 Güncelleme: 11 Haziran 2009 / 00:00

Başkent Gaz'ın özelleştirilmesi noktasında ihale için teklif veren şirketlerden ELEKTROMED A.Ş yapılan yanlış uygulamalar sonucu şirketin zarara uğradığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini bilgilendirmediğini açıkladı. Şirket, ihalede yaşanan usulsüzlükler üzerine hukuki süreç başlattığını da ifade etti.


İhale için en yüksek ikinci teklifi veren ELEKTROMED, "14.03.2008 tarihinde İhaleyi yapan idare, ihale öncesi yazılı olarak Baymina Enerji’nin kullandığı doğalgaz tüketiminin ihaleye dahil olduğunu bildirmiş olmasına rağmen, Danıştay, ihaleden sonra 18 Kasım 2008’de verdiği kararla bu durumu bozmuştur. Ancak ihaleyi yapan idare bu konuda teklif vermiş olan firmaları bilgilendirmemiş, bu bilgileri gizlemiştir. İhaleyi yapan idarenin, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’ye ait doğalgaz dağıtım lisans bölgesinde olduğunu bildirdiği ve Ankara’daki toplam doğalgaz tüketiminin üçte birini oluşturan Baymina Enerji’nin bu durumunun idare tarafından gizlenmiş olması son derece düşündürücüdür. Yani yıllık tüketimi 3 milyar metreküp olarak ihale edilen şirketin yıllık tüketimi Danıştay kararı ile 2 milyar metreküpe düşürülmesine, şirket üçte bir oranında değer kaybetmiş olmasına rağmen adaletsiz bir şekilde aynı fiyatla satılmak istenmiştir." açıklamasında bulundu.


 


ELEKTROMED A.Ş'den yapılan açıklamanın tam metni:


BAŞKENT GAZ İHALESİ KONUSUNDA AÇIKLAMA


Başkent Doğalgaz A.Ş.’nin hisselerinin özelleştirilmesi ihalesi 14.03.2008 tarihinde yapılmış ve bu ihale sonucunda sıralama şöyle olmuştur:


En yüksek teklif: 1.610.000.000 USD ile Global-Energaz-S.T.F.A ortak girişim grubu.


İkinci en yüksek teklif: 1.550.000.000 USD ile Elektromed A.Ş.


Üçüncü en yüksek teklif ise 1.301.000.000 USD ile Çalık Holding’e aittir.


Bu durum, gerek kamuya açık ihale esnasında, gerekse medyada yayınlanmıştır.


Elektromed A.Ş’ye ihalenin yapıldığı 14.03.2008 tarihinden 316 gün sonra 23.01.2009 tarihinde ihale yetkilileri tarafından  davet gelmiştir.


14-03-2008 tarihinde İhaleyi yapan idare, ihale öncesi yazılı olarak Baymina Enerji’nin kullandığı doğalgaz tüketiminin ihaleye dahil olduğunu bildirmiş olmasına rağmen, Danıştay, ihaleden sonra 18 Kasım 2008’de verdiği kararla bu durumu bozmuştur. Ancak ihaleyi yapan idare bu konuda teklif vermiş olan firmaları bilgilendirmemiş, bu bilgileri gizlemiştir. İhaleyi yapan idarenin, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’ye ait doğalgaz dağıtım lisans bölgesinde olduğunu bildirdiği ve Ankara’daki toplam doğalgaz tüketiminin üçte birini oluşturan Baymina Enerji’nin bu durumunun idare tarafından gizlenmiş olması son derece düşündürücüdür. Yani yıllık tüketimi 3 milyar metreküp olarak ihale edilen şirketin yıllık tüketimi Danıştay kararı ile 2 milyar metreküpe düşürülmesine, şirket üçte bir oranında değer kaybetmiş olmasına rağmen adaletsiz bir şekilde aynı fiyatla satılmak istenmiştir.


Yukarıda izah ettiğimiz Danıştay kararından sonra; Teklif bedelimizi temelden etkileyen bu durum Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sorulmuştur. Belediye bu soruya cevap vermek yerine, ihalenin gidişatını daha da olumsuzlaştırarak önceden verilen teminata ilave olarak bir daha  “ek teminat mektubu” talebinde bulunma yoluna gitmiştir. Yukarıda sadece bir tanesini örnek verdiğimiz yanlışlar neticesinde ortaya çıkan bu durumda, yapılan manevi baskı ile,  mali durumu, ihale tarihindeki durumundan daha kötü bir şirket (Başkent Gaz) satılmaya çalışılmıştır.


14.03.2008 tarihinde yapılan ihalede teklifimiz ekinde vermiş olduğumuz 50.000.000 USD teminat mektubumuza ilave olarak Ankara Belediyesi tarafından ayrıca ilave olarak istenmiş olan 77.500.000 USD’lik ek teminat mektubunun talep gerekçesi, şartnamelere ve ihalenin gidişatına aykırıdır. Bu talep, bir kötü niyet olduğu kuşkusu doğurmaktadır.


Bu durum üzerine şirketimiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. İlk etapta müracaat ettiğimiz Ankara Hukuk Mahkemesi 50.000.000 USD’lik teminat mektubumuzun Ankara Belediyesi tarafından mahkeme sonuçlanıncaya kadar irat kaydedilmemesi için “tedbir kararı” vermiştir. Daha sonra Ankara Belediyesi’nin yapmış olduğu itiraz üzerine ise aynı mahkeme hızlı bir karar vererek teminat mektubuna vermiş olduğu tedbir kararını kaldırarak, mahkemenin kesin kararını beklemeden mektubun irat kaydedilmesinin önünü açmıştır.


Ankara Belediyesi 50.000.000 USD’lik teminat mektubumuzu irat kaydetmek için bankaya müracaat etmiş ve banka, ödeme işlemlerine başlamıştır. Ankara Belediyesi’nin, bu ihale sürecinin başından itibaren yapmış olduğu yanlışlıklar devam etmektedir. Bu süreçle alakalı tüm aşamaların ilgili tüm kurumlar tarafından titizlikle incelenmesi ve araştırılması, kamuoyunun da bilgilendirilmesi gerekmektedir.


Elektromed A.Ş, ihalenin iptal edilmesi ve tazminat talebi ile dava açmış ve bu konuları yargıya intikal ettirmiştir. Firmamıza haksız olarak yapıldığına inandığımız bu uygulama karşısında beklentimiz Yüce Türk adaletinin adil bir karar vermesidir. Kamuoyuna saygıyla sunulur. 11.06.2009


Elektromed A.Ş.

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler