YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İğneden ipliğe her şeye zam...
İğneden ipliğe her şeye zam...
31 Aralık 2009 10:59
Tüketeci 2010'a girmeden 2010'un ilk zamları yürürülüğe girdi. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Zamlar bugünden itibaren yürürlüğe kondu...

Bakanlar Kurulu, akaryakıt ürünleri, sigara ve alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını, bu günden geçerli olmak üzere artırdı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 95 oktan kurşunsuz benzindeki ÖTV tutarı litrede 1,6915 liradan 1,8915 liraya, ağırlık itibariyle kükürt oranı yüzde 0,05'i geçmeyen motorindeki ÖTV tutarı da 1,1545 liradan 1,3045 liraya yükseltildi.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerdeki ÖTV tutarlarında yapılan düzenleme ile de sigaradaki nispi vergi oranı yüzde 58'den yüzde 63'e, asgari maktu ÖTV tutarı da 0,1025 liradan 0,1325 liraya çıkarıldı.

Asgari maktu vergi tutarı, içerdiği alkol derecesine göre köpüklü şarapta 11,25 liradan, 12,40 liraya, rakıda ise 36 liradan 39,60 liraya yükseldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlarda da Bakanlar Kurulu artış yetkisini kullandı. Bu çerçevede yarından geçerli olmak üzere MTV tutarları yüzde 3,3, damga vergisi ve harç miktarları da yüzde 10 oranında artırıldı.

Damga Vergisi tutarları 1 Ocak 2010'dan geçerli olmak üzere yüzde 10 artırıldı.

Maliye Bakanlığının Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre maktu vergilere, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10 zam uygulanacak.

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, yarından itibaren 1 milyon 161 bin 915,90 lira olacak.

Yeni düzenlemeyle damga vergisine tabi bazı kağıtlarda oranlar ve yeni tutarlar şöyle:
        
AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR
        
         -Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
         Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (binde 8,25)
         Kira mukavelenameleri: (binde 1,65)
         Kefalet, teminat ve rehin senetleri (binde 8,25)
        
         -Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
         Tahkimnameler 27,90 TL
         Sulhnameler   27,90 TL
         Turizm işl. kontenjan sözleşmeleri 156,20 TL
        
TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR
        
         -Ticari ve mütedavil senetler
         -Emtia senetleri:
         Makbuz senedi   9,90 TL
         Rehin senedi    5,90 TL
         İyda senedi     1,20 TL
         Taşıma senedi   0,55 TL
         -Konşimentolar  5,90 TL
         -İpotekli borç senedi, irat senedi (binde 8,25)
        
MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR
        
         -Makbuzlar:
         -Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
 ödemeler (binde 8,25)
         -Maaş, ücret, gündelik, aidat, ikramiye, harcırah v.s hizmet karşılığı
 alınan paralar için verilen makbuzlar ile nakli ve tediyeyi temin eden kağıtlar
 (binde 6,6)
         -Vergi beyannameleri:
         Yıllık gelir vergisi beyannameleri 27,90 TL
         -Kurumlar vergisi beyannameleri    37,25 TL
         -KDV beyannameleri                 18,55 TL
         -Muhtasar beyannameleri            18,55 TL
         -Diğer vergi beyannameleri         18,55 TL

 Akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları bugünden geçerli olmak üzere artırıldı.

Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ÖTV tutarları yeniden düzenlendi.

Buna göre, 95 oktan kurşunsuz benzinde ÖTV tutarı, litrede 20 kuruş, motorinde 15 kuruş, LPG'de ise 18 kuruş arttı. ÖTV tutarı, motor yağlarında 12 kuruş, otobiodizelde ise 11 kuruş zamlandı. Doğal gaz, fuel-oil ve gazyağında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Akaryakıt ürünlerinde en son 15 Temmuz 2009 tarihinde yeni bir ayarlamaya gidilmişti.

Son düzenlemenin ardından akaryakıt ürünlerindeki eski ve yeni ÖTV tutarları şöyle:
        
         AKARYAKIT ÜRÜNLERİ:                  ESKİ TUTAR     YENİ TUTAR
         (TL/LİTRE)     (TL/LİTRE)
         -------------------                 -----------    ------------
         -Kurşunsuz Normal Benzin
         (Oktanı 95'ten az olan)                1,6500         1,8500
         -Kurşunsuz Benzin 95 oktan             1,6915         1,8915
         -Kurşunsuz Benzin 98 Oktan             1,8135         2,0135
         -Oktanı 98'den az ve fazla olan        1,6800         1,8800
         -Motorin (Kükürt oranı yüzde           1,1545         1,3045
         0,05'i geçmeyenler)
         -Kırsal Motorin (Kükürt oranı yüzde    1,0845         1,2345
         geçen fakat yüzde 0,2'yi geçmeyen)
         -Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)
         .Taşıtlarda yakıt olarak kullanılanlar
         (otogaz)                               1,0980         1,2780
         .Diğerleri                             1,0300         1,2100
         -Bütan                                 1,0300         1,2100
         -Propan                                1,0300         1,2100
         -Oto Biodizel                          0,8000         0,9100
         -Yakıt Biodizel                        0,8000         0,9100
         -Benzol, Toluol, Solvent, Nafta,
         White spirit, Hekzan, Heptan, Pentan   1,8135         2,0135
         -Motor ve hidrolik yağlar              0,9345         1,0560
         -Mineral yağlar veya aynı amaçla
         kullanılan diğer sıvı yağlar için
         müstahzar katkılar                     1,8135         2,0135

Bakanlar Kurulu, harç tutarlarını 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 10 oranında artırdı.

Yeniden değerleme oranının yüzde 2,2 olarak belirlenmesinin ardından 2010 yılında uygulanacak harçlarda da Bakanlar Kurulu yetkisi kullanıldı ve harç oranlarındaki artış yüzde 10 olarak belirlendi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle, yeni yılda uygulanacak olan harç miktarları düzenlendi.

Buna göre, 6 aya kadar olan pasaport harcı, yeni yılda 114,6 TL'den 126,05 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı da 163,8 TL'den 180,15 TL'ye yükselecek.

Yeni yılda B sınıfı sürücü belgesi harcı olarak 234,30 TL, silah bulundurma vesika harcı olarak da 694,85 TL ödenecek.

Yeni yılda uygulanacak bazı harç tutarları şöyle:

''YARGI HARÇLARI:
         -Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerine başvurma harcı: 8,0 TL
         -Asliye ve idare mahkemelerinde başvurma harcı: 17,15 TL
         -Belli bir değer bulunmayan davalarda celse harcı: 9,90 TL
         İcra ve iflas harçları
         -İcraya başvurma harcı: 17,15 TL
         -İflas harçları-maktu harç: 28,15 TL
        
NOTER HARÇLARI

         -Özel vekaletnamelerde beher imza için: 4,70 TL
         -Genel vekaletnamelerde beher imza için: 7,35 TL
         -İşletme defteri ve diğer her türlü defter tasdiki: 13,75 TL
         -Serbest meslek kazanç defteri: 17,15 TL
        
VERGİ YARGISI HARÇLARI

         -Vergi ve Bölge İdare Mahkemelerine başvurma: 17,15 TL
         -Danıştay'a başvurma: 35,50 TL
        
TAPU HARÇLARI
         -Tapu harcı mevzuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin
 terkininden: 11,95 TL
         -Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele
 ait kopya için: 24,60 TL
        
KONSOLOSLUK HARÇLARI
         -Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri (Beher rüsum
 tonilatosundan): 0.616 TL
         -Gemi jurnalinin tasdiki: 53,65 TL
         -Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri:
 217,25 TL
        

PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ VE YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA BELGESİ HARÇLARI
         Pasaport harçları
         -6 aya kadar olanlar: 126,05 TL
         -1 yıl için olanlar: 180,15 TL
         -2 yıl için olanlar: 304 TL
         -3 yıl için olanlar: 434,80 TL
         -3 yıldan fazla süreli olanlar: 616,30 TL
         -Giriş vizesi (Tek giriş): 216,80 TL
         -Müteaddit giriş: 725,65 TL
         -Transit vizesi (tek transit): 216,80 TL
         -Çift transit vizesi: 434,80 TL
         -Yabancılara verilecek süreli çalışma izin belgesi (1 yıla kadar): 111,20 TL
         -3 yıla kadar: 334,50 TL
         -Süresiz çalışma izin belgesi: 557,90 TL
         -Bağımsız çalışma izin belgesi: 1.116,50 TL
        
İMTİYAZNAME, RUHSATNAME HARÇLARI

         -Patent ve faydalı modeller başvuru harcı: 12,30 TL
         -Markalar başvuru harcı: 50,35 TL
         -Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için): 544,25 TL
         -Silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için): 434,35 TL
         -Silah bulundurma vesika harcı: 694,85 TL
         -Özel Kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 17,05 TL
         -İlköğretim seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl
 için): 725,85 TL
         -Lise seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için):
 1.452,85 TL
         -Özel dershane işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.452,85 TL
        
         TRAFİK HARÇLARI
         -A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil): 77,85 TL
         -B sınıfı sürücü belgesinden: 234,30 TL
         -F ve H sınıfı sürücü belgelerinden: 77,85 TL
         -Uluslararası sürücü belgelerinden: 156,20 TL
         -Diğer sürücü belgelerinden: 390,70 TL
         (Stajyer sürücü belgeleri de ilgili olduğu sınıfın harcına tabi tutulacak)

YUH
 // Mithat ÇELİK
SADECE YUHBE DİYORUM...
01 Ocak 2010 16:28
günah olan.günaha girmek.
 // ibrahim çelikoğlu
Vatanın hayırı sağlam ellere,hayırlı olan ellere verilmelidir.Hırsız,
kendi menfaatlarına göre iş yapan,devleti yönetmeye kalkışanlara yardım,vatanı batırır.Hayır değil,şer getirir.Söylüyecek o kadar çok şey varki.Bu işler enflasyon ile ilgilidir.Batırır veya kurtarır.Görülüyorki hesap kitap yok.Karabatak."Bul karayı,al parayı."Bunların işide zula ile ilgili her halde.Bakıyoruzda zula işinin marifetlerini iyi beceriyorlar....
01 Ocak 2010 00:25
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler