YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetten memurları üzecek adım
Hükümetin Meclis’e getirdiği yasa tasarısı memurları üzecek. Sendikalarının karşı çıktığı ‘tek tip sözleşme’ tasarıya girdi.
Hükümetten memurları üzecek adım
24 Ocak 2012 / 08:02 Güncelleme: 24 Ocak 2012 / 08:02

Hükümetle memur sendikaları arasındaki zam uzlaşmazlığını karara bağlayacak olan Kamu Hakem Kurulu başkanının Sayıştay,Danıştay ve Yargıtay’da çalışan 64 kişi arasından seçilmesine karar verildi.

Memura toplu sözleşme yapma yetkisi veren Anayasa değişikliğini hayata geçirecek yasal düzenleme nihayet Meclis’e sunuldu.Memur sendikalarının ısrarla karşı çıktığı “tek tip sözleşme” tasarıya girdi. Tasarının son haline göre,memurlar işçi sendikalarından farklı olarak ayrı ayrı değil 2,5 milyon memurun tamamı için tek tip genel toplu sözleşme imzalayacaklar.

Tasarıya göre,memurun zammında son kararı verecek olan uzlaştırma kurulunun başkanı 64 kişi arasından seçilecek. Memurun toplu sözleşmesi sonu tek rakamla biten her iki yılda bir ağustos ayının ilk günü başlayacak ve son gününe kadar tamamlanmış olacak.

ZAM 1 AY İÇİNDE NETLEŞECEK

Meclis’e sunulan ve toplam 30 maddeden oluşan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına göre, memurlar da artık işçiler gibi iki yıllık toplu sözleşme imzalayacaklar. İlk toplu sözleşme ise 2012- 2013 yıllarının zammıiçin yapılacak. Tasarıya eklenen geçici maddeye göre, yasanın çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde iki yıllık zammın görüşmelerine başlanacak. Böylece memurlarla memur emeklilerinin beklediği yeni yıl zammı netleşecek. Belirlenecek zam, bu yılın başından itibaren geçerli olacak. Memur zam farkını bu yılın başından itibaren geçerli olmak üzere alacak.

MEMUR 11 İSTEDİ HÜKÜMET 1 VERDİ

Memur sendikaları eğitim, sağlık, ulaştırma başta olmak üzere 11 ayrı hizmet kolunda örgütlü.Her bir sendika, bu hizmet kollarında “yetkili sendika” olabilmek için büyük mücadele veriyor.Her bir hizmet kolunda yetkili 11 sendika, yeni anayasal hak çerçevesinde hükümetle ayrı ayrı toplu sözleşme imzalayıp üyelerinin haklarını sözleşmemasasında almayı hedefliyordu. Ancak tasarıya göre toplu sözleşmeyi sendikalar değil, sendikaların üyesi olduğu konfederasyonlar imzalayacak. Yetkili sendikalar ise sadece taleplerini “açıklamak” üzere görüşmelere katılabilecekler.

İmza yetkisi Memur-Sen’de

İki yıl için yapılacak toplu sözleşme masasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlık edecek. Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlanması halinde memur adına sözleşmeye en fazla üyeye sahip olması nedeniyleMemur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu imza atacak. Masada memuru temsilen ayrıcaMemur-Sen’den 3, Kamu-Sen’den 2 ve KESK’ten 1 sendikacı yer alacak.Memur heyetinin başkanlığını Memur-Sen yapacak. Ancak Memur-Sen görüşmelere katılmaz ya da görüşmelerden çekilirse sözleşme masasında memur heyetine; en fazla ikinci üyeye sahip Kamu- Sen, bu konfederasyon da çekilirse KESK başkanlık edip imza atacak. Ancak hiçbir konfederasyon görüşmelere katılmaz ya da uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmaz ise memura iki yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenecek. Yani memur zammını eskiden olduğu gibi Bakanlar Kurulu belirleyecek.

64 KİŞİ ARASINDAN SEÇİLECEK

Toplu sözleşme masasından uzlaşma çıkmaması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuracak. Memuru kurulda 5 üye temsil edecek. Kurulda hükümeti de 5 üye temsil edecek. Başkan ise Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan, başkan vekilleri, başkan yardımcıları ve daire başkanları arasından Bakanlar Kurulu kararıyla seçilecek. Halen Yargıtay’da 21 hukuk, 11 ceza dairesi başkanı, Sayıştay’da 8, Danıştay’da da 15 daire başkanı ile her birinde birer başkan, 2’şer de başkan yardımcısı ve başkan vekili görev yapıyor. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu toplam 64 kişi arasından başkanı seçecek. Başkanın vereceği karar memurun zammında nihai sonucu tayin edecek.

HER ŞEYİ GÖRÜŞEMEYECEK

Tasarıyla, aylık ve ücretlerle diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler toplu sözleşmenin kapsamı dışında kaldı. Buna göre memur sendikaları toplu sözleşme masasında sadece mevcutmaaş sistemi üzerinden oransal ya da nispi zamları konuşabilecek. Buna karşılık örneğin memurmaaşını asıl belirleyen katsayı sisteminin değiştirilmesini görüşmeye dahi açamayacak. (Bugün)

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler