YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetten dev vergi adımı
Hükümetten dev vergi adımı
01 Kasım 2010 07:50
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasında kapsam genişledi, paket çeşitlendi.

300 çeşit borç yapılanacak 50 milyar liralık barış olacak

Öğrenci harcından çiftçi borcuna kadar devlete olan yaklaşık 300 farklı borca ödeme kolaylığı geliyor. Pakete matrah artışı ve yeni mali barış da eklendi. Paketin tümünden 50 milyar bekleniyor. 

Hükümetin vergi ve sigorta prim borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla başlattığı çalışmanın kapsamı hem genişledi hem de çeşitlendi. Başlangıçta sadece vergi ve prim alacakları için hazırlanan paketin kapsamı; öğrenci kredilerinden, sigara cezalarına, OGS alacaklarından su borçlarına kadar vatandaşın devlete olan 300 farklı borç kalemini içine alacak şekilde genişletildi. Ayrıca pakete, krizde zora giren mükelleflere yönelik matrah artırımı ile mali barışın süresinin uzatılmasına yönelik iki farklı düzenleme de eklendi. Yeni paket, vatandaşın devlete olan her türlü borcunu sıfırlayacak, vatandaşla devlet arasında "beyaz sayfa" açacak bir mantıkla hazırlandı. İşte 3 ayrı paketten oluşan düzenlemenin ayrıntıları:

1.PAKET

Öğrenim kredisi de kapsamda

Ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı paket, vergi kaçakçılarının durumu hariç, tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşmelerine başlanacak tasarı taslağına göre, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" kapsamına giren her türlü devlet alacağı ödeme kolaylığından yararlanacak. Bu kanunun kapsamına zamanında ödenmemiş vergi, sigorta primi, elektrik, su, trafik cezaları, sigara yasağı nedeniyle kesilen cezalar, OGS cezaları, kabahatler kanunu kapsamında kesilmiş cezalar, mal beyanında bulunmayanlara kesilen cezalar, kara avcılığı suçlarıyla ilgili cezalar, öğrenim kredisi borçları gibi yaklaşık 300 çeşit kamu alacağı giriyor.

Üst kurullar da pakette

Yeniden yapılandırmanın kapsamına SPK, BDDK, Rekabet Kurumu, EPDK, Tütün ve Telekomünikasyon gibi üst kurulların şirket ve vatandaşlara kestiği her türlü cezalar da dahil edildi. Buna göre EPDK'nın lisanslar nedeniyle akaryakıt şirketlerine kestiği cezalar, BDDK'nın bankalara, Rekabet Kurumu'nun şirketlere kestiği cezalar için de ödeme kolaylığından yararlanılacak. 

Kart hariç özel sektör alacakları

TEDAŞ'dan özelleştirme yoluyla elektrik dağıtım şirketlerini devralan özel şirketlere olan vatandaş ve şirketlerin borçları başta olmak üzere bazı özel sektör alacakları da yeniden yapılandırmaya dahil edildi. Ancak kredi kartları kapsama alınmadı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı borcunda bankaların yetkili olduğunu belirtirken, bu konuda yetkinin bankalarda olduğunu söylemişti.

26 taksitle ödenecek

300 çeşit borcunu yeniden yapılandıranların yüksek oranlı ceza faizleri silinecek. 

Anapara enflasyon oranında artırılacak. Peşin ödeyen enflasyonla hesaplanmış borcu kapatacak. Vade seçeneğini tercih edenlerin borcu ise 12 ila 36 takside bölünecek. Yasadan, borcun belirtilen sürede ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartına uyanlar yararlandırılacak.

2.PAKET

Matrah artır denetimden kurtul

Düzenlemenin ikinci paketi matrah artışından oluşuyor. İş dünyasının krizden bu yana sık sık talep ettiği bu düzenleme, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV mükelleflerine, yeni bir matrah artışı hakkı getiriliyor. Tasarı taslağına göre mükelleflerden 2006 yılı gelir beyanlarını yüzde 30, 2007 beyanlarını yüzde 25, 2008 beyanlarını yüzde 20 ve 2009 yılına ait gelir beyanlarını da en az yüzde 15 oranında arttırmaları istenecek. Ayrıca arttırılacak tutarlar 12 bin ila 36 bin liradan az olamayacak. Gelir beyanlarını yükselten mükellefler geriye dönük olarak Maliye'nin denetiminden kurtulacak.

KDV de ödenecek

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, artırdıkları matrahın belirli bir oranını KDV olarak ödeyecek. Bu ödemeyi kabul eden mükelleflere ödemeyi kabul ettikleri yıllarla ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

3.PAKET

Mali Barış uzayacak

Hazırlanan taslağın üçüncü ayağında ise mali barışın süresinin uzatılması yer alıyor. Bu uzatmayla yurt dışı ve yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için mükelleflere yeni bir fırsat sunulurken Ali Türkan ve meçhul milyarder gibi varlık barışı kapsamında kaynak beyan eden ancak bu kaynaklarını yurda getirmeyen mükelleflere de yeni bir fırsat daha sunulmuş olacak.

Alacak kalmayacak

Düzenlemenin kapsamı genişleyince, paketlerden beklenen kaynak hedefi de büyüdü. Bütün bu düzenlemelerin sonucunda devletin kasasına yaklaşık 50 milyar lira nakit kaynak gireceği hesaplandı. Bu kaynağın 40 milyar lirasının borçların yeniden yapılandırılmasından 10 milyar lirasının da matrah artırımından geleceği hesaplandı. Açılacak 3 pakette başarı sağlanması halinde devletin vatandaşından geçmişe dönük alacağı kalmayacak. (Bugün)

EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler